Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Mandala ja jantra

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Amitayusmandala.jpg
Sri yantra-siva-shakt.jpg
Sriyantra.gif
Yantra-grey.gif
Mandala on püha ring, keskpunkti ümber koondunud sümmeetriline diagramm.


Mandala maagilisi ringe on tuntud ja kasutatud aastatuhandeid. Neid võib leida üle maailma – ameerika põlisrahvaste juures, Tiibetis, Indias, Inglismaal ja mujalgi. Mandalaid on kasutatud (ja kasutatakse praegugi) maa ja tema asukate õnnistamise vahenditena, ravi eesmärgil, meditatsiooni abivahendina, õpilaste pühitsemisel jne.


Neid leidub ka kõikjal looduses – õied, viljad, lumekristallid, galaktikad – on kõik mandalad. Ka kogu kosmos, pööreldes ümber oma keskme, kujutab endast mandalat.

Inimese valmistatud mandalatest oleme vast kõige rohkem harjunud nägema neid, mida kasutatakse hinduistlikus või budistlikus tantrismis (sealjuures hinduism on võtnud omaks budistlikke ideid ja Mahajaana budismi kandus üle hinduismi elemente).

Mandalad ehk kosmogrammid sisaldavad jumaluste sümboolseid kujutisi, mida täiendab geomeetria. Jumalused oma erinevates vormides kujutavad kosmilisi jõude ja osutavad reaalsuse erinevatele varjatud tahkudele. Võimsamad jumalikud olendid on tihti ümbritsetud vähematest jumalustest, kes kujutavad jumaliku jõu erinevaid aspekte. Vaimsed sümbolid ja geomeetrilised vormid koos loovad ühendustee erinevate dimensioonide vahel.

Välisel tasandil kujutavad mandalad maailmakõiksust tema jumalikus vormis. Sisemisel tasandil on nad juhendiks valgustumise teel. Ja salajasel tasandil kujutavad nad täiuslikku tasakaalu keha peenenergiate ja meele puhta valguse dimensiooni vahel.

Tantrismis kasutatakse mandalaid ja kõrvuti mantrate (maagilised vormelid), mudrade (rituaalsed zhestid) ja erinevate riitustega, mis annavad nende kasutajale erilise väe, muutes nad siddhadeks (väekandjateks).


Tantristid usuvad, et nende vahendite abil saavad nad osa saladuslike sfääride energiast ja jõuavad läbi poolmaagilise muundumise vabanemisele.

Õpetaja valib vastavalt õpilase vajadustele ja iseloomule välja kaitsejumaluse, kelle vägi aitab koondada õpilase energiad ja juhtida ta vabanemisele. Samuti valib õpetaja mantrad, mudrad ja mandalad, millega õpilane tööle hakkab.


Need mandalad kujutavad endast nii teed vabanemiseni, kui ka vabanemist ennast. Nad kujutavad igavesti voolavat kõiksuse energiat, kandes nii laienemise, kui ka tagasitõmbumise protsessi, mille liikumist võib võrrelda sisse- ja väljahingamisega. On terviklikkusesse, ühtsusesse, Alglätteni viiva tee sümbolid ja juhid.

Igal tantristlikul süsteemil on oma mandala, ja need sümboliseerivad igaüks mõnd erilist eksistentsiaalset v vaimset tahku. Iga mandala sisaldab oma jumaluse jõudu. Rahumeelsed jumalused sümboliseerivad iseenda omadusi. Näit. Bodhisattva Avalokiteshvara sümboliseerib kaastunnet kui vaimse kogemuse keset. Manjushri keskendub samamoodi tarkusele.

Vajrapani rõhutab vajadust julguse ja vastupidavuse järele pühade teadmiste otsingul Raevukad jumalused sümboliseerivad omadusi, mis varjutavad meie meeli ja takistavad valgustumist. Nad tuleb tunda ära oma meele osadena ja taltsutada vaimsete praktikatega. Seksuaalkujundid tähendavad tervikuks liitmise protsessi (mees- ja naiselemendid on vastandite sümbolid).

Tiibeti mandala kujutab endast enamasti ruutu ringis. Korrapärane ruut tähendab, et absoluutne teadmine toimib ilma kõrvalekaldeta ja kujutab ühtlasi 4 küljega paleed – mandala jumaluse asupaika. Palee tähendab ühtlsi ka templit, mis sisaldab Buddha olemust. Mandala palee on jagatud diagonaalsete joontega võrdhaarseteks kolmnurkadeks, mis sisaldavad nelja viiest värvist: valge, kollane, punane, roheline, tumesinine.

Iga värv assotsieerub ühega viiest transendentaalsest Buddhast. Nad assotsieeruvad viie pettekujutlusega, mis muudetakse läbi vaimsete praktikate nende viie Buddha tarkuseks. Ruudu külgedes on sissepääsud, need on 4 väravat, mis avanevad Maa nelja suunda ja sümboliseerivad kaastunnet, osavõtlikkust, heasoovlikkust ja meelerahu.


Enne mediteerimist, enne sisenemist valgustatud keskmesse, siseneb inimene väravatest ja läbib valgustumist sümboliseerivad välimised ringid: tarkuse tule (mille eesmärk on ära põletada teadmatus), vajra ringi (e teemantringi, mis sümboliseerib vastupidavust ja kartmatust), kalmete ringi (sümboliseerivad meele 8 olekut, mis tuleb ületada: nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, mõtlemine, keha, mina-tunnetus, baastunnetus) ja lootoseringi (sümboliseerib pühendumuse avatud olekut, mis on vajalik paleesse sisenemiseks).


Mandala keskmesse jõudes tuleb ennast sellega samastada ja sel juhul hakkab keskme energia muutma mediteerijat ennast või teda ümbritsevat keskkonda.

Budistlikud mungad läbivad pika ja põhjaliku koolituse, kus nad õpivad erinevaid mandalaga liituvaid kontseptsioone, sümboleid jne. Alles peale rituaalide täpset valdamist on nad valmis joonistama mandalat. Mandala tegemine tähendab nende jaoks Buddha instruktsioonide järgimist valgustumise eesmärgil, ja seetõttu on nende siiral püüdlusel ja täpsetel juhendite täitmisel suur tähtsus.

Mandalad läänes.

Ka läänemaailmas on mandala potentsiaal hakanud avanema ja avalduma, tehes seda omal viisil. Siin võttis ta esimesena kasutusele Carl Jung, kasutades mandala ringikujulist vormi inimese alateadvuses asuva informatsiooni väljatoomiseks.


Mandalate tegemine on põnev ja rõõmupakkuv teekond iseenda avastamiseks, abivahend oma tegelikest võimetest teadlikuks saamisel. Neid võib teha väga erinevatel teemadel, nad võivad esindada nii väliseid, kui sisemisi teekondi. Mandala värvidel ja vormidel on mõju psüühilistele, materiaalsetele ja mentaalsetele energiatele nii üksikisikus, kui ka keskkonnas. Iga värv, nagu värvide vormidki, omab erinevat vibratsiooni, mis töötavad meiega raku ja peenkehade, erinevate teadvusastmete tasandil. Rahustavad, puhastavad, täiustavad, äratavad ellu uinunud teadvuse seisundeid, liigutavad meie psüühilisi, emotsionaalseid ja mentaalseid blokeeringuid.


Värviteraapias kasutatakse värvimist kui vahendit märkamaks ja peatamaks pidevalt toimuvat sisemist dialoogi. Sama toimub ka mandala värvimise puhul. Sisemise vaikuse hetkedel oleme avatud kõrgemale teadmisele, loovatele ja ravivatele jõududele meis endis.

Yantra, nagu mandalagi, juhatab mediteerijaid teekonnale sügavamate vaimumüsteeriumide juurde. Yantraid kasutatakse tantristliku hinduismi meditatsioonides. Nad võivad olla lihtsad kujundid nagu ring, kolmnurk, ruut, lootosekujuline ring, või keerukamad. Nad on lähedalt seotud mandalatega. Yantrad näitavad samu printsiipe, mis mandaladki, kuid teevad seda tavaliselt vaid geomeetrilises vormis.


Enamtuntud ja kõige täiuslikuma vormiga yantra on Shri Yantra. Shri yantra sümboliseerib maailmaruumi loomiseelses, kehastumata seisundis, olles ürgallikast väljavooldumise universaalse protsessi graafiline kujutis.


Shri yantra on sümmeetriline kujund, mis koosneb 9-st põimunud võrdhaarsest kolmnurgast, millest tavaliselt 5 suunduvad allapoole ja 4 üles. Yantra keskel asub punkt, bindu. Kolmnurgad sümboliseerivad Shiva (meheliku) ja Shakti (naiseliku) ehk passiivse ja aktiivse jumaliku jõu ühendust. See ühendus äratab elule nähtava maailma erinevad tasandid.


9 põhikolmnurga põimumisest tekivad väiksemad kolmnurgad (neid on koos keskmise, bindu kolmnurgaga 43), mis on elupaigaks jumalustele, kes esindavad algsete loovjõudude konkreetsemaid manifestatsioone.


Vahel on jumaluste nimed ja sanskriti keelsed silbid kirjutatud kolmnurkade sisse või asuvad seal jumaluste kujutised. Shri yantra on tihti ümbritsetud ruuduga, nagu mandalagi. See sümboliseerib paleed, jumaluste asupaika – kaose lagundva mõju eest kaitstud püha ruumi.


Shri yantraga mediteerides läbitakse nähtava maailma kõik tasandid loomisprotsessi lõpust kuni alguseni, jõutakse oma loomiseelse algallikani ning sulatakse sellega üheks. Teadmised, kuidas seda teha, ei ole kättesaadavad kõigile, kuid Shri yantra viib meid sügava sisemise muutuseni ka lihtsamate meditatsioonide puhul. Ta mõjub ka ainult vaadates, sest nii mandalate kui yantrate kujundid edastavad oma sõnumi vahetult meie alateadvusesse.

Yantraga mediteerimine.

Aseta pilt silmade kõrgusele. Istu mugavalt, sule silmad ja jälgi oma hingamist. Lõdvestu. Ava silmad, kui keha ja meeled on rahunenud. Keskendu pildile, hoides pilku paigal. Ära mõtle sellele, mida näed. Lase kujunditel mõjuda oma alateadvusele. Soovi korral võib mängida plaat rahustava muusika või loodushäältega (linnulaul, veevulin).

Mandalaga mediteerimine.

Mediteerimisel tuleks keskenduda mandala jumalustele. Tuleks ka kujutleda, et võtame omaks omadused, mida mandala jumalused kannavad. Näiteks Buddha mandalat vaadates kujutle enda ees Buddhat. Seejärel kujusta ta oma südamechakrasse. Tunne, kuidas sinu süda täitub Buddha omadustega.

link