Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Ületavad toimingud

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Digambara.jpg
Laamad-stuupal.jpg
Nuns Myanmar - Burma.jpg
No water.jpg
Uni arvutis.jpg
ületavad toimingud (skr, pl pāramitā ; tb pha rol tu phyin pa; hn boluomi; jp haramitsu), ka ületavused, mahajaanas bodhisattvatele omased teostusviisid.

Sanskritikeelse mõiste pāramitā algtähenduseks on arvatavasti ‘ teisele kaldale viiv’ e ‘ üleviiv ’ e ‘ ületav ’; selle tiibetikeelne vaste tähendab ‘teisele kaldale jõudmist’.

Lääne budoloogias tõlgitakse seda kõige sagedamini ‘täiuseks v täiuslikkuseks’.

Ületavad toimingud kirjeldavad bodhisattva astmelist teed, mille abil jõutakse teisele kaldale ehk teadvuse kõrgeimasse seisundisse.

Ületavad toimingud on mahajaana õpetustes kesksel kohal ja nende põhiline funktsioon on meeleplekkide hävitamine ning vastavate positiivsete emotsioonide tugevdamine.

Iga ületav toiming on vastukaaluks teatud kindlale meeleplekile.


Mahajaana-s on üldlevinud nimekiri kuuest ületavast toimingust:

ületav annetamine,

ületav kõlblus,

ületav kannatlikkus,

ületav tarmukus,

ületav mõtlus ja

ületav mõistmine.
Mõnes tekstis (nt Daśabhūmika-sūtra-’s) lisanduvad neile veel neli ületavust, et viia ületavate toimingute nimekiri kooskõlla bodhisattva kümne taseme nimekirjaga: ületav vahend (skr upāya-pāramitā ), ületav tõotus (skr pran´idhāna-pāramitā ), ületav vägi (skr bala-pāramitā) ja ületav teadmine (skr jñāna-pāramitā).

As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra järgi saab kõiki neid toiminguid pidada (sansaarat ) ületavateks vaid juhul, kui neid suunab ületav mõistmine, mis tähendab eelkõige sellest aru saamist, et kõik seadmused on tühjad.


Tavaline annetamine ei ole järelikult ületav, kuigi ka see annab pälvimusi ; samuti ei ole ka kõlblus ega teised ületavad toimingud tavalises mõttes ületavad, kui puudub mõistmine.

Seega on ületavate toimingute puhul oluline intellektuaalsuse suurenemine inimese toimimises.

Oluline on ka, et kõik ületavad toimingud toimuvad eelkõige meele sisemuses, nt ületav annetamine ei tähenda, et konkreetse annetamisega peaks püüdma teisi rikkamaks muuta, vaid seda, et inimese vastav


meelestatus vabastab ta omandiihast.


Mahajaana tekstid kirjeldavad, kuidas ületavused avalduvad bodhisattvate tegevuses, ning budismi kirjanduses on hulk legende sellest, kuidas bodhisattvad (eelkõige Šākjamuni ise oma varasemates eludes bodhisattvana) teostasid üht või teist ületavust.

Varajastes paali tekstides ületavusi ei mainita, kuid hilisemates tekstides, džaatakates, Buddhavam´sa’s ja Cariyāpit´aka’s, räägitakse Buddha eelmiste eludega seoses kümnest ületavusest (pl pāramī), mis viivad bodhisattva virgumisele:


annetamine (pl dāna ),

kõlblus (pl sīla ),

loobumus (pl nekhamma ),

mõistmine (pl paññā ),

tarmukus (pl viriya ),

kannatlikkus (pl khanti ),

tõde (pl sacca ), kindlameelsus (pl adhit´t´hāna),

sõbralikkus (pl mettā ), võrdne suhtumine (pl upekkhā ).


Samas ei peeta theravaada traditsioonis ületavaid toiminguid eriti olulisteks.

Ingl perfections.