Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Šāntideva

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Revision as of 03:12, 1 February 2016 by KiireJuss (Talk | contribs) (bot adding links)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Shantideva2.jpg
IndusRiver.jpg
Indra pillar.jpg
Annetused altaril-Amitabha4.jpg
Tiibet-0s.jpg
Chakrasamvara--5.jpg
Šāntideva (skr śāntideva, u 685–763), india mahajaana õpetlane, tuntud eelkõige « Bodhitšarjāvatāra » ja Śiks´āsamuccaya autorina.

Oma ideid esitab ta neis peamiselt madhjamaka prasangika seisukohalt lähtuvalt.

Suuresti mütologiseeritud eluloo kohaselt sündinud ta kuningapojana.

Hiljem, saanud innustust bodhisattva Mandžušrī-lt, astus mungaks ja veetis palju aastaid Nālandā ülikoolis, kus tõenäoliselt kirjutas ka oma peamised teosed.

Mingi osa oma elust elas Šāntideva ilmselt erak-una ja mööda Indiat rännates, mille vältel olevat Buddha seadmus-t levitades sooritanud hulgaliselt imetegusid.


Śāntideva elas 8. sajandil Indias ning oli ühe India väikeriigi kuninga poeg.

Nooruses ilmus talle unes bodhisattva Mandžušrī, kes ütles, mina olen sinu hüvesõber ja jäta kuninga amet maha ning mine.

Śāntideva ema ilmus pojale ka naisbodhisattva Tāra kujul.

Pärast seda saatsid Śāntidevat tema kujutluste ilmas alati Mandžušrī ja tema ema Tāra kujul, siin tuleks lisada et mitte ta reaalne ema.

Śāntideva rändas mööda kloostreid ja ajapikku sai temast munk.

Ta viibis ka Nālanda kloosterülikoolis ja lõi seal oma elu suuremad teosed: Bodhicaryāvatāra, Śikshāsamuccaya,Sūtrasamuccaya j.

Kahes viimases teoses viidatakse väga palju suutratele, mis teeb nad erakordselt haruldasteks allikateks mahajaana budismi tundma õppimisel, sest paljude suutrate originaale pole kahjuks meie päevini säilinud ning viited neile teostele on säilinud vaid Śāntideva teostes. Kuningapojana kuulus Śāntideva muidugi kšatrijate ehk sõjameeste seisusesse, nagu Buddha isegi enda maise elu jooksul. Budism nii kummaline kui see ka pole on sõjameeste seas tekkinud religioon,

Šāntideva poolt kirjutatud teos "Bodhitšarjāvatāra" on mahajaana kirjanduse tõeline pärl, mis väljapeetud kujul ja kõrges stiilis esitab mahajaana ideid väga kujukalt

Pealkiri "Bodhitšarjāvatāra" koosneb kolmest osast ja seda võib tõlkida " Virgumisteele asumine" või "Virgumisele viiva eluviisi omaksvõtmine".

Šāntideva teos on omamoodi mahajaana kirjanduse kokkuvõte, mis kirjeldab bodhisattva teed virgumisele kaastunde ja mõistmise kaudu.

Suurest kaastundest juhindudes ei ole bodhisattva-l esikohal isiklik vabanemine, vaid eesmärk ja püüd vabastada kõik olendid sansaarast.

Mõistmisvõimet arendades jõuab ta " tühjus-e " mõiste tähenduse tõelisele äratundmisele ja kogemisele.


Šāntideva kirjeldab bodhisattva teed kaastunde ja mõistmise arendamisel kuue ületava toimimise ( satpāramitā ) kaudu.

Ta seletab mahajaana ideid hiilgavat analüüsi kasutades, väideldes erinevate koolkondade esindajatega ja lükates Nāgārdžuna prāsangika meetodit rakendades ümber nende seisukohti.

Šāntideva näitab vastase argumentide puudulikkust nende endi argumentide kaudu.

Ta viib teiste koolkondade ideed absurdini, et vabastada lugeja meel kõigi kontseptsioonide, kõigi vaadete kammitsaist.


"Bodhitšarjāvatāra" on õppevahendina kasutusel olnud juba palju sajandeid ning eriti hindavad seda teost Tiibeti budis-tid.


Šāntideva teine teos Śikshāsamuccaya, mis tähendab ‘Õpetuse kokkuvõte’, koosneb üldiselt tsitaatidest, aga ka tema enda jutust.

Siin räägitakse kaheksast halvast sünnist ehk “mittehetkest” ja öeldakse, et nendest on raske üle saada.

Kaheksa halba sündi on:

1) sattumine põrgusse;
2) sattumine loomaseisundisse;
3) sattumine surmajumala maailma;
4) sattumine piiriäärsete inimeste ehk barbarite hulka – ka Indias peeti kultuursest maailmast väljas sündimist ebasoodsaks, kuna ilma kultuurita ei saa mingile teele minna – kõrgreligioonid pole kunagi pidanud eriliseks kõrguseks šamaane jt niisuguseid;
5) sattumine pikaealiste jumalate hulka – jumalad elavad loendamatuid aegkondi, kuid nad ei saa mitte midagi teha peale maailmade loomise;
6) võimete vigasus – indriya on ‘võime’, nagu nägemis-, kuulmis-, mõistmisvõime;
7) väärvaated – budismi järgi on kaks põhilist väärvaadet: elunautimine ja ülim askees, kuid Buddha õpetab keskmist teed;
8) loobumine meelestatuse tekkimisest – see on virgumismeele vältimine.

Mõned neist halbadest sündidest on seotud sünniga seal, kus ei ole õpetust, mõned on ka inimese füüsilisest või psüühilisest olekust tingitud (võimete vigasus takistab õpetuse teostamist) ja mõned on rohkem individualistlikumad – näiteks, kui loobute virgumismeelest, siis see näitab, et te ei ole heas olukorras sündinud.

"Õpetuse kokkuvõtte" järgi on raskesti saavutatavad ka:

1) inimeseks sündimine – Buddha ütleb, et inimene on kõige tähtsam, mitte jumalad;
2) oma hea sünni puhastamine – heade võimaluste arendamine on raske;
3) Buddha ilmumine – see on erakordselt haruldane nähtus; 4) vigastamata võimete olemasolu – võimete hulka käib ka mõtlemisvõime, eriti raske on saavutada õigesti mõtlemist;
4) Buddhadharma kuulamine;
5) tõeliste inimeste kokku sattumine – tõelised inimesed on need, kes asjadest õigesti aru saavad;
6) tõelised hüvesõbrad – hüvesõbrad on need, kes aitavad inimest edasi tema teel ja nad ei tarvitse üldse budistid olla. Budism ei pruugi tekkida ainult õpetuse kuulamise läbi, vaid mõnes inimeses võib see tekkida üldise kultuurisituatsiooni põhjal;
7) tõelise juhataja õpetuse leidmine;
8) tõeline eluviis;
9) raske on inimilmas tõelise dharma olemasolulgi seda innukalt järgida.


link