Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

12 sündmust Buddha elust

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Buddha-logo-hele.jpg
Buddha-little-face.jpg
Buddhas parinirvana en27.jpg
Buddha -pea- aaa.jpg
Nepal2.jpg
32binaural-beat-digital-drug.jpg
Istock 0 brain.jpg
3-silm.jpg
Puu-profiilis-inimene.jpg

1. Laskumine Tušita-taevast

Enne sellesse maailma tulemist laskus Bodhisattva vastavalt oma karmale alla Tušita-taevasse ning elas seal koos teiste jumalatega vaimse olendina.

Harmoonilise taevase muusika taustal kuulis ta nõuandvat häält. Oli käes aeg maa peale sündida.


Bodhisattva andis taevastele jumalatele oma viimased õpetused ja asetas krooni tulevase Buddha, Maitreya Bodhisattva pähe.

2. Sisenemine emaüska

Bodhisattva muutis end kuuehambaliseks valgeks elevandiks ja siirdus parema külje kaudu oma ema, kuninganna Māyā üska.

Kuninganna Māyā nägi kaunist sündmust unerüpes olles.

Ka emaüsas jätkas Bodhisattva tema juurde tulnud teiste bodhisattvate ja jumalate õpetamist.

Taevalik muusika kõlas nii päeval kui öösel ning üle üsas oleva Bodhisattva langes taevalikke lilli.

Mõistmine, et temas asub Bodhisattva, täitis kõik kuninganna Māyā päevad suurima rõõmuga.


3. Sündimine

Kui oli möödunud kümme kuud, läks kuninganna Māyā koos oma kaaslannadega Lumbinī aeda.

Jalutades rohetavate kevadõites puude all, sirutas ta käe puu okste poole.

Seal sündiski tema paremast küljest maisest maailmast määrdumata Bodhisattva.

Taevased jumalad tõstsid vastsündinud lapse taevasele siidile ja pesid teda.


Paljude külaliste seas saabus ka õilis tark Himaalajast.

Saanud selgeltnägemise abil teada sellest erilisest sünnist, kiirustas ta lapse isa, kuninga juurde ja ennustas lapsele suurt tulevikku.

4. Maised saavutused

Prints sirgus ja alustas tavapäraseid õpinguid.

Ometigi olid tal juba täielikud teadmised erinevatest kirjasüsteemidest, samuti ka suurepärased oskused muudel aladel, nagu vibulaskmine ja ujumine.

Seal oli ta kõigist teistest õpilastest parem.


5. Abielu ja neli uurimiskäiku

Kui prints sai täiskasvanuks, meenus palee elanikele taas ennustus selle kohta, et kunagi lahkub ta paleest.

Püüdes printsi lahkumist takistada, tegid riigi vanemad nõuandjad ettepaneku, et prints peaks abielluma.

Prints valis endale naiseks Jašodhara ja nad veetsid koos õnnelikke ja luksulikke aegu.


Ühel päeval lahkus prints idavärava kaudu paleest ning sai teada, et on olemas vanadus, lõunaväravast välja minnes nägi ta haiget, läänevärava kadu lahkudes surma.

Põhjavärava kaudu minnes nägi ta kerjusmunka ja teda liigutas väga tolle kõikumatu meelerahu.

6. Loobumine

Lõpuks oli käes loobumise hetk.

Hilja öösel hiilis prints jumalate juhatusel välja magamistoast, kus uinusid tema naine, poeg ja teenijad.

Ta lahkus koos teenriga paleest oma lemmikhobusel.

Hommiku koites lõikas prints maha oma juuksed, vahetas riided ja lahkus teenrist, et alustada uut elu askeedina.

Hiljem ehitati neisse paikadesse, kus ta oma juuksed lõikas, riided vahetas ja teenrist lahkus, püha stuupa.


7. Elu askeedina

Bodhisattva jätkas askeetluse ja enesevalitsuse harjutamisega mitme suure ja tähelepanuväärse targa juhendamisel.

Märganud, et nende õpetused ei vii teda soovitud teele, siirdus ta koos viie õpilasega Nairanjana jõe kaldale.

Seal otsustas ta jõuda askeesi kõrgeimale astmele ja siirdus kuueks aastaks mediteerima.


Mediteerides mõistis ta, et füüsilise keha nõrgestamine tuleb tema põhilise eesmärgi – budaseisundi – saavutamisele pigem kahjuks.

Seepärast võttis ta vastu tütarlapse pakutud kausi piima ja pudruga.

Tema viis õpilast pidasid seda aga tunnistuseks lüüasaamisest ning lahkusid Bodhisattva juurest.


8. Mediteerimine bodhipuu all

Bodhisattva sai niitjalt veidi heina, mille ta laotas bodhipuu alla, samamoodi nagu olid teinud eelmised Buddhad, ning istus lootosasendisse.

Ta vaibus meditatsiooni, olles kindlalt otsustanud, et ei liigu sealt enne, kui on jõudnud virgumiseni, isegi kui ta füüsiline keha sureb.

Sel ajal oli taevamaailm täis lilli ja sulnist muusikat.

9. Māra võitmine

Teades, et virgumisele ei jõua, kui pole kohtutud ihade maailma valitsejaga, kutsus Bodhisattva välja Māra ja kuulutas, et see on hävitatud.

Suutmata Bodhisattva selle kuulutusega nõustuda, kustus Māra teda oma vägedega võitlema. Kõik Māra relvad muutusid aga lilledeks.


Kui Bodhisattva rääkis Mārale, et pärast neid ohverdusi saab temast Buddha, nõudis Māra ohverdustele tunnistajat.

Bodhisattva asetas oma parema käe vastu maad, kutsudes niimoodi tunnistajaks maa jumalannat.

Seejärel püüdis Māra veel mõned korrad rünnata, kuid ei suutnud alistada Bodhisattva tõe väge ning pidi lõpuks oma kaotust tunnistama.

10. Budaseisundi saavutamine

Hommikul, kui taevas vilkus koidutäht, jõudis Bodhisattva virgumiseni ja temast sai Buddha

Jumalad rõõmustasid Buddha sündimise üle ja piserdasid alla õnnistuse lilleõisi.

Buddha püsis meditatsioonis ka pärast virgumist ja sai 49 päeva pärast kahelt mööduvalt kaupmehelt veidi rooga.

Kaks jumalat andsid talle nõu hakata õpetust levitama ja Buddha siirdus Hirveparki oma esimest õpetust andma.

Seal kohtus ta nende viie askeediga, kellega koos ta oli ranget enesevalitsemist harjutanud.

Buddhat nähes palusid need viis askeeti oma suurelise käitumise eest siiralt andeks ja lubasid hakata Buddha õpilasteks.

11. Õpetuste levitamine

Buddha istus troonil, kus olid istunud ka kõik eelmised Buddhad, ning andis paljude jumalate ja igalt poolt kohale rutanud inimeste ees oma esimese õpetuse.

Kokkutulnute seas olid ka tema oma pere liikmed ja tema vanemad jumalate maailmast.

Oma elu lõpuaastatel rändas Gautama Buddha paigast paika, andes õpetusi edasi suurele hulgale inimestele.


12. Suubumine Parinirvaanasse

Pärast jutlustamist Hirvepargis rändas Buddha läbi maa, andes edasi oma pühi õpetusi. Kui ta oli kaheksakümnene, tuli aeg suubuda Parinirvaanasse.

Buddha lamas, pea põhja suunas, Kushinagaris jõe kaldal.

Sureva Buddha ümber oli kogunenud suur hulk leinavaid inimesi.


Leinavatele inimestele kõneldes andis Buddha edasi oma viimase teate: kõik on püsitu ja kõigil tuleb pidevalt pingutada.

Seejärel siirdus Buddha Parinirvaanasse.