Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Aagama

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Amitabha-burn.jpg
Raamaturiiul-002.jpg
aagama (skr, pl āgama ‘tulemine, saabumine’; tb lung; hn ahan; jp agon). 1. Budismis Sūtrapit´aka’sse kuuluvate Buddha jutluste e suutrate kogude nimetus.

- aagama-t mõistetakse kui edasiantud Buddha sõna, mis on budismi tekstitraditsiooni kõige autoriteetsem osa.

Kokku on viis aagama kogumikku:

  • «Pikkade õpetussõnade kogu» (skr dīrgha-āgama),
  • «Keskmiste õpetussõnade kogu» (skr madhyama-āgama),
  • «Ühendatud õpetussõnade kogu» (skr sam´yukta-āgama),
  • «Üks-rohkem õpetussõnade kogu» (skr ekottara-āgama) ja
  • «Väikeste õpetussõnade kogu» (skr ks´udraka-āgama).


Budismi leviku kõrgperioodil Indias oli ilmselt käibel mitmeid üksteisest mõnevõrra erinevaid a. kogumikke.


Tänapäeval on tervikuna säilinud ainult theravaada koolkonna paalikeelne kogumik Suttapit´aka, kus a-id nimetatakse nikaajadeks:

Hiinakeelses budistlikus kaanonis on esindatud neli esimest sanskriti keelest tõlgitud āgama -t.

Viimase sajandi jooksul on Sise-Aasiast leitud peamiselt sarvastivaada koolkonna sanskritikeelsete āgama -te fragmente, mis mõnevõrra erinevad nii paali nikaajadest kui ka āgama hiinakeelsetest tõlgetest.

2. Hinduismis u 8. saj loodud šivaismi tantrate kogumike nimetus, mille tekst on sageli esitatud dialoogi vormis Šiva ja tema naise Pārvatī vahel.

Āgama-d on tohutu kogum austusväärseid sanskriti pühakirju.
Āgama-d on peamine allikas,kus kirja pandud jooga meetodid ja juhendid .
Šaiva Āgamas austatakse ülima reaalsuse ilminguna jumalus Šiva-t (Šivaism).
Vaišnava-Agamas (Pancharatra ja Vaikhanasa Samhita-s) on ülima reaalsuse sümboliks jumalus Višnu (Višnuism).

Šakta-Āgama (tantra-tes) on ülima reaalsuse tähiseks Šakti kes on jumalus Šiva naiskaaslane ja n-ö maailma Ema (Šaktism). Vaišnava Āgama-s välja toodud on kaks peamist koolkonda; Pancharatra ja Vaikanasa Āgama.

Šaiva Āgama pöhjal on loodud Šaiva Siddhanta ehk Lõuna-India filosoofiline koolkond, Kašmiiri Šivaismis aga Pratyabhijna koolkond .

Malai keeles sõna Āgama tähendab usku ehk religiooni.

Āgama-deks nimetatakse mõnikord ka tantraid.

3. Džainismi kanooniliste tekstide kogu nimetus.


vt. āgama