Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Abhidharmapit'aka

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Vasubandhu-joonis.jpg
Man-ReadingRedBook1.jpg
Boudhanath-stupa-opnieuw.jpg


Abhidharmapit´aka (skr ‘abhidharma korv ’; pl abhidhammapit´aka; tb chos mngon pa’i sde snod; hn lunzang; jp ronzō), Tripit´aka kolmas osa, mis sisaldab abhidharma õpetusi.

Abhidharmapit'aka tekstide aluseks on seadmuste nimekirjad e maatrikad, mida hakati looma juba Buddha eluajal või varsti pärast tema parinirvaanat suutrates esitatu süstematiseerimiseks ja meelespidamiseks.

Aja jooksul lisandusid maatrikatele pikemad seletused, mille põhjal koostati abhidharma tekstid.

Täielikult on säilinud theravaada koolkonna paalikeelne Abhidhammapit´aka, mis koosneb seitsmest raamatust.

- « Seadmuste rühmad » (pl dhammasan´´gani) esitab seadmuste klassifikatsiooni ja seda võib pidada vanimaks psühholoogiatraktaadiks inimkonna ajaloos.

- « Lahtiseadmine » (pl vibhan´´ga) jätkab esimeses raamatus käsitletud mõistete ja terminite seletamist.

- « Vestlus ürgollustest » (pl dhātukathā) on 14 peatükist koosnev küsimustel ja vastustel põhinev käsitlus ürgollustest.

- « Isiksusetüpoloogia » (pl puggalapaññati) esitab isiksuste klassifikatsiooni, mille aluseks on meeleseisundid või käitumisviisid.

- « Vaidlusobjektid » (pl kathāvatthu) käsitleb filosoofilisi probleeme, mille üle vaidlesid erinevad budistlikud koolkonnad.

- « Paarid » (pl yamaka) on 10 peatükist koosnev tekst, milles paarisküsimuste abil selgitatakse budismi põhimõisteid.

- « Suhted » (pl pat´t´hāna) analüüsib nähtustevahelisi seoseid ja põhjuslikkust.

Sanskriti keeles loodud sarvastivaada koolkonna Abhidharmapit'aka on säilinud ainult hiina- ja tiibetikeelses tõlkes.

Ka see koosneb seitsmest raamatust, mis aga ei lange täiesti kokku theravaada Abhidharmapit'aka-ga.

Need on:

- «Vestlused» (skr san´´gītiparyāya ),

- « Dharmade kuhjad » (skr dharmaskandha ),

- « Seletuste traktaat » (skr prajñaptiśāstra ),

- « Ürgolluste kogu » (skr dhātukāya ),

- «Teadvuse kogu» (skr vijñānakāya ),

- « Esitlused » (skr prakaran´apāda ) ja

- « Teadmise püstitused » (skr jñānaprasthāna ).


link