Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Book reading-surprised girl.jpg
Varanasi -offeringstoganga.jpg
Boudhanath-elefant.jpg
As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra (skr ‘kaheksatuhandeline ületava mõistmise suutra’; tb shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa’i mdo; hn baqian song banruo poluomi jing; jp hachisen ju hannyaharami kyō),
põhiline ületava mõistmise tsükli tekst, ilmselt esimene mahajaana suutra, mis arvatavasti pani aluse selle tekstitüübi kujunemisele ja levikule.

As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra kirjalik tekst, mis meieni jõudnud kujul koosneb 32 peatükist, loodi tõenäoliselt juba 2.–1. saj e.m.a. As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtras eristatakse erinevaid ajalisi kihistusi.

Võimalik, et As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra oli esimene kirjalikul kujul loodud budistlik tekst, mis sellisena põhjustas revolutsiooni teadmise edasiandmise traditsioonis nii budismis kui ka india vaimukultuuris üldse.

As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtras on lõike, mis ülistavad kirja pandud pühakirja ning selle lugemist, õppimist, kirjutamist ja levitamist kui ülimaid pälvimusi põhjustavaid tegevusi, mis mõõtmatult ületavad tavalisest ohverdamisest ja pühade säilmete kummardamisest saadavaid pälvimusi.

Kirjaliku pühakirja kultuse vastandamine Buddha säilmete kultusele ongi üks As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra juhtmotiive.

As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtras esitatakse uus lähenemine seadmuste käsitlusele, mis väidab, et kõiki seadmusi iseloomustab kolm omadust:

Sellega vastandub As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra õpetus teataval määral abhidharmale, mis pidas seadmusi tegelikeks.

As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra avaldas tõenäoliselt mõju madhjamaka e šuunjavaada koolkonna kujunemisele.

As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtras interpreteeritakse omapäraselt bodhisattvat kui erilist inimtüüpi, paigutades selle mõiste alla ka šraavakad ja pratjekabuddhad.

Bodhisattvad jagatakse alatüüpideks vastavalt nende arengutasemele, alustades ‘bodhisattvateele asunud isiksusest’ (skr bodhisattvayānika pudgala).

Kõrgeimaks tüübiks on bodhisattva-mahasattva.

Viimase kirjeldamine ja selle alatüüpide väljatoomine on As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra personoloogia keskseid teemasid.

As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtras on oluline ka teadvuse kõrgeima seisundi ja seda kirjeldavate terminite käsitlus, mis baseerub neljal põhimõistel: ületav mõistmine (skr prajñā-pāramitā), ülim täielik virgumine (skr anuttarā samyaksam´bodhi), kõikteadmine (skr sarvajñatā) ja nõndasus (skr tathatā).

As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtras esineb mõiste seadmuseihu (skr dharmakāya) elava toimiva Buddha sõna edastava tekstikogumi tähenduses.

Suutra lõpupeatükkides esitatakse lugu nooruk Sadāpraruditast, kes läbi raskuste jõuab bodhisattva Dharmodgata juurde, et viimaselt õppida ületavat mõistmist.

Samuti leiab sealt Abhirati kirjelduse.

Nepali mahajaana traditsioonis kuulub As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra üheksa seadmuseõpetuse hulka.

Tõlgete kaudu on As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra etendanud olulist osa tiibeti ja hiina budismis.

Ingl Perfection of Wisdom Sutra in Eight Thousand Lines, The Sutra of the Perfection of Insight in Eight Thousand Verses.