Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Avatam´saka-sūtra

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Acg.jpg
Shingon altar-shingon.jpg
Nara-buddha-kuyu.jpg
Avatam´saka-sūtra (skr ’vaniksuutra’; tb phal chen; hn huayan jing; jp kegon kyō), üks mahukamaid ja mõjukamaid mahajaana suutraid, tegelikult enam kui kolmekümnest tekstist koosnev suutrate kogumik.

A. loodi arvatavasti ajavahemikus 1.–4. saj algupäraselt sanskritikeelsena Indias, võimalik, et osaliselt ka Sise-Aasias, kuid tervikuna on kogumik säilinud ainult hiina - ja tiibetikeelses tõlkes.


Sanskriti keeles on säilinud vaid Avatam´saka-sūtra kaks kõige mahukamat ja arvatavasti ka kõige vanemat osa, Daśabhūmika-sūtra ja Gan´d´avyūha-sūtra, mis Indias ja Nepalis on tuntud omaette suutratena ning kuuluvad ka nepali traditsioonis enim austatud üheksa seadmuseõpetuse hulka.

Kogumikuna pandi A. kokku tõenäoliselt 4. saj Sise-Aasias, kust levis Hiinasse. Hiina keeles on kaks Avatam´saka-sūtra täielikku tõlget, lisaks veel eraldi Gan´d´avyūha-sūtra tõlge. Varasem, 5. saj algusest pärit tõlge sisaldab 34 ja hilisem, 7. saj lõpust pärit tõlge 39 osa. 9. saj keskpaigast pärit tiibetikeelses versioonis on 45 osa.


Eriti populaarseks sai Avatam´saka-sūtra Hiinas, kus selle baasil tekkis 6.–9. sajandini õitsenud huayan’i koolkond, mis paistis silma filosoofilise analüüsi sügavuse poolest.


Pealkiri Avatam´saka-sūtra tähendab ‘lillepärga, vanikut, põimikut’, mis viitab nii suutra vormile (erinevate tekstide vanik) kui ka sisule, mille rõhuasetus on üksteisega läbi põimunud lugematute maailmade ja maailmasüsteemide (nagu lilled vanikus) ideel.


Suutras leidub suhteliselt vähe filosoofilist arutelu, peamiselt kasutatakse selles rikast kujundirohket keelt, et kirjeldada buddhade ja bodhisattvate keskendumisseisundites kujustatud kosmilist tervikut.

Avatam´saka-sūtra tekstides on õpetajateks sageli bodhisattvad, kuna buddhat esitatakse ebaisikulise alati kohal viibiva teadvuse kõrgeima seisundina. Avatam´saka-sūtra keskseks mõisteks on seadmusevald (skr dharmadhātu), mille kaudu esitatakse maailmade ühtsuse idee nende paljususes, mis ei tähenda mitte niivõrd füüsilist universumit, meeltele avanevat nn reaalset maailmavalda (skr lokadhātu), kuivõrd ideaalset harmooniliselt toimivat universumit, kus kõik on kõigega läbi põimunud.


Osa sisaldub tervikus ja samal ajal ka tervik igas selle osas, ning see avaneb vaid teadvuse kõrgeimates seisundites. Ometi väidetakse, et ülimas mõttes ei ole erinevate vaadete vahel mingit vastuolu.


Avatam´saka-sūtra mõnes osas, eriti Daśabhūmika-sūtra’s, käsitletakse põhjalikult ka bodhisattva tasemete ja isiksusetüüpide klassifitseerimise küsimusi; Gan´d´avyūha-sūtra keskendub omamoodi arenguromaanina bodhisattva vaimse arengu ja haridustee kirjeldamisele mahajaana mütoloogilis-religioosses kontekstis.


Avatam´saka-sūtras esineb hulk mütoloogilisi bodhisattvaid, kellest olulisemad on Samantabhadra, Mandžušrī, Maitreja ja Avalokitešvara. Samuti räägitakse seal buddhade paljususest, keda ühtse printsiibina ühendab Vairotšana.

Ingl Garland Sūtra, Flower Ornament Sūtra, Flower Adornment Sūtra.