Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Bodhisattva tee mahajaana budismis - 2 L.Mäll

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Hinayanabuddha.jpg
Kapala altaril.jpg
Ashtamangala-225.jpg
Ellora.temple3.Kailasa.stone.cave.jpg
5-dhjani-buddhas.jpg
8-padma-kehastust.jpg
Agastya-15.jpg
Buddhist nuns.jpg


10. “...muudab Võitja hindamatuks kalliskiviihuks.” – Ilmselt mõeldakse siin teadvuse muutumist.

Teadvuse muutumine paneb aluse täiesti uuele inimese olemisele, mida siin nimetatakse ka ihuks.

Siis ei ole enam oluline, mis seal ihu sees pesitseb ja lepitakse ka sellega, mis tekib seedimise läbi.

Peaasi, et virgumismeel on olemas.

13. “Patt” on originaalis pāpa, mida võib tõlkida ka sõnadega ‘pahe, kuritegu’.

Patt on lihtsalt paha tegu.

Budismis rõhutatakse alati kolme liiki tegusid: esiteks, kõne ehk keelega tehtud teod;

teiseks, teadlikult ehk meelega tehtud teod;

ja kolmandaks ihu ehk kehaga tehtud teod.

Patt ei ole ainult tehtud tegu, vaid see on teovili, mis säilib.

Teo – karma – kõrval on ka karmaphala – ‘teovili’.

Iga tegu annab oma kindla vilja ja neist viljadest saadakse lahti, kui toetutakse virgumismeelele.

14. “Ajastu lõpu tuli.”

Budismi järgi koosneb maailm nii väiksematest ajastutest kui ka suurematest ajastutest ja arvatakse, et maailm lõpeb suure ülemaailmse tulekahjuga.

Samasugune arvamus on ka hinduismis ja ka kristluses põletatakse patud puhastustules.

See sümbol on oluline ka praegu, sest me ei tea, kas äkki ajastu lõpp pole varsti saabumas.

15. Eelmisi salme iseloomustas poeetika, aga nüüd näeme, et budism on üldiselt väga täpne ja püüab asju defineerida.

Virgumismeel jagatakse kahte ossa: esimene on ‘virgumissoov’ ja teine on ‘virguma hakkamine’.

Järgmises, 16. salmis seletatakse see ära võrdluspildiga.

Ka siin öeldakse, et “targad teadku”, seega pole rumalatel selle tekstiga mitte midagi teha.

Rumal tegutseb mehaaniliselt.


18.-19. Kui on juba “virguma hakkamine”, siis ei ole enam võimalik ümber mõelda.

Suur bodhisattva on selles kultuuriparadigmas niivõrd sees, et ta peab edasi minema, kuigi ta võib ka lollusi teha.

Lolluste kohta öeldaksegi järgnevalt: pälvimuste voolud tulevad “isegi kui magatakse või ollakse hooletu”.

Hooletu on näiteks see, kes ajab midagi altaril maha.

20.-21. Kui annate kellelegi peavalutabletti, siis saate tohutul hulgal pävimusi.

Teksti tasub uskuda, sest selles ei loobita sõnu niisama.

Šāntideva kirjeldas kõike seda väga suure õppimise põhjal.


23. “Eraktark” on rishi.

Hinduismis on rishi’d suured targad, kes on inimeksistentsi algusest peale inimesi õpetanud.

27. See salm võib paljudele tunduda ketserlusena.

Rituaalid, nagu mantradki, on väga vajalikud, nad on teatud tegevuse hoidjad ja meeldetuletajad.

Aga kui teil on hea soov, siis see on tähtsam kui austusohver (pūjā) isegi Buddhale.

31. Näiteks kui dalai-laama käis Eestis, mõtles ta selle peale, et tervel eesti rahval oleks hea.

Dalai-laama sai sellest, et ta niimoodi mõtles, muidugi tohutuid pälvimuse voolusid, aga midagi sellest tuli kindlasti ka tervele eesti rahvale.


34-35. Bodhisattvatele on peaaegu võimatu halba teha.

Mis halba te teeksite dalai-laamale?

Kõige rohkem halba teeksite siis, kui te temaga lolli juttu ajaksite.

Kui hiinlased võtsid Tiibeti ära, siis elas ta selle ka üle ja on endine edasi.

36. Solvate näiteks dalai-laamat ja õnn tuleb mühinal.

Üheski teises õpetuses ei ole avaldatud niisuguseid radikaalseid mõtteid, kui mahajaana budismis.

Kummardust võib teha mitte üksnes ihuga, vaid ka keele ehk kõnega, nagu ma praegu siin tegin teksti ette lugedes, ja seda võib teha ka meelega.Bodhitšarjāvatāra” teine peatükk II Patukahetsus

Sanskriti keeles on pealkiri pāpa-deśanā, mis sõna-sõnalises tõlkes on ‘patu näitamine’ (deśanā – ‘näitamine’), aga eesti keeles on juba välja kujunenud termin ‘patukahetsus’.

1. Ohverdus toimub meeles, mitte ei ole “tegelik” ohverdus.

Budistlik ohver on sümboolne ohver Buddhadele ja Õpetajatele ning altarile pannakse ohvri sümboolikat esindavad märgid:

teokarp sümboliseerib muusikat, tilk vett suurt vee hulka jne.

Siin tekstis räägitakse ohvrist, mis toimub ainult inimese sisemuses ja mille järgi ohverdatakse kõik, mis ei ole kellegi omand.

Seega tunnistab budism eraomandit ega ole absoluutse võrdsuse ja üldise omandi õpetus.

Ohver – pūjā – on vana India termin ja kuulub hinduismi-eelse šamanistliku maailma juurde.

Hinduistlikud ohvrid on väga verised.

Budism oli esimene suur õpetus, mis keelas ära vereohvrid, kuid traditsiooni mõjul ohvritoomine säilis.

3. Ei ole reaalselt vaja minna eralduma meelitavatesse laantesse.

6. “Ma võtan selle mõttes.”

– Pole mõtet ohverdada pisikesi ohvrikausikesi.

Śāntideva võtab mõttes selle, mis kellegi omand ei ole.

7. Kes tahab kasutada sõna ‘meditatsioon’, siis see on meditatsiooni harjutus ja seda võib iga päev teha.

Siin on kirjutatud kuidas mediteerida.

Ärge ohverdage aga seda, mis kuulub teistele; öelge ainult Buddhale ja küll Buddha ise teeb vahet.


Mõelge sellele, missugused tohutud hulgad kooke seal on, mis ei ole kellegi omand, mitte üks väike ohvrikook.

Ja mitte üks Buddha, mitte üks Õpetaja, vaid kõik Buddhad ja Bodhisattvad tulevad kokku ja võtavad selle omaenda väel.

See on palju ülevam kui väikene materiaalne altarikene, mis kuulub ju kuju ja vormi maailma, mitte mõtte maailma.

8. Mahajaana üldine suundumus on see, et ilma Buddhade abita ei ole võimalik mitte midagi saada.

Aga kuna see kõik toimub mõttetegevuses, siis ei saa öelda, et reaalselt Buddhad aitavad, vaid aitab inimese mõtte sees olev Buddhade kujund.

26. Selle teksti tõlkimise ajal olin ma ka mõnel määral veel teiste keelte orjuses ja on ka minu süü, et eesti keeles on levinud väljend “varjupaiga otsimine”.

Varjupaik” tuleb unustada, sest täpne tõlge on: ‘Buddhasse ma lähen kaitsesse’.

Kuna śarana tähendab eelkõige ‘kaitset, protektsiooni’, aga mitte kohta, siis võib seda vormelit tõlkida nõnda:

“Ma lähen Buddha kaitse alla; ma lähen Seadmuse kaitse alla ja Bodhisattvate Kogu kaitse alla”.

28. Tasub tähelepanu pöörata sellele, et sansaara on alguseta (anādi), mitte lõputu.

Kui antud indiviid vaibub nirvaanasse, siis see on tema sansaara lõpp.

Seega on sansaara subjektiivne mõiste ning sansaara ei ole võrdne maailmaga.

Buddha nirvaana oli olemas, aga see ei tähenda meie sansaara lõppu, meie sansaara kestab edasi.

Sansaara on olnud alguseta ja alguseta sansaaras on pattu tehtud nii palju, kui on Gangese jões liivateri.

Seda siin üles tunnistades ei pea mõtlema konkreetsete pattude peale, vaid üldiselt, et olete totaalselt patused ja panete praegu ka teisi tegema seda pat