Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Bodhisattva

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
(Redirected from Bodhisattvana)
Jump to: navigation, search


4 kega avalokiteshvara.jpg
Mandzhushri -l.jpg
Bodhisatva (ka: bodhisattva, bodisatva; sanskriti Bodhisatva (Tiib. chang chup sem pa) (´virgumisele püüdlev olend´), budistlikus mütoloogias inimene (või mõni muu olend), kes on otsustanud saada buddhaks. Sellist otsust vastu võtma õhutab soov vabaneda ümbersündide ahelast - sansaarast ning vabastada kõik elusolendid kannatustest. Mahajaana ja hinajaana mütoloogias langeb bodhisattva kontseptsioon üldjoontes kokku.

Siiski on hinajaana järgi bodhisattva teele asunud ainult endised buddhad (nende arv ei ületa kahtkümmet nelja); käesoleva ajastu buddha Shakjamuni ning tulevane buddha Maitreja; kõik teised inimesed võivad jõuda vaid arhati tasemele. Seega ei ole bodhisattvate arv hinajaanas suur ja bodhisattva teed ei peeta universaalseks.

Mahajaanas võivad bodhisattva teele mahajaanat ka bodhisattvajaanaks - ´bodhisattva teeks´ ehk ´bodhisattva sõidukiks´). Bodhisattvaid on mahajaanas teoreetiliselt lõpmatu hulk ja nad ei elune mitte ainult siinses maailmas, vaid ka teistes maailmades (mille arv läheneb samuti lõpmatusele). Bodhisattva tee algab ´virgumismeele äratamisega´ (bodhicittotpada), pärast seda annab bodhisattva teise bodhisattva juuresolekul) tõotuse vabastada kõik olendid sansaara piinadest.

Rakendades oma teel kuut paramitad ehk ´ületavust´ (heldust, kõlblust, kannatlikkust, tarmukust, mõtlust, mõistmist), jõuab bodhisattva ´teisele kaldale´, s.t. nirvaanasse; paramitade abil jõuab bodhisattva ülima mõistmiseni ja hakkab kõigile olenditele kaasa tundma, mida peetaksegi bodhisattva ideaalseks seisundiks.

Kuna buddhad pärast täielikku nirvaanasse jõudmist ei saa enam olendeid aidata, eelistavad suurimad bodhisattvad (mahasattvad - ´suured olendid´) jääda sansaarasse, alludes vabatahtlikult karma mõjudele, kuni kõik olendid on päästetud. Bodhisattva tee jaotatakse tasemeteks (bhumi). Varajastes mahajaana suutrates on neid seitse, kuid umbes III sajandist m.a.j suureneb nende arv kümneni.

Bodhisattva tee kestuseks peetakse umbkaudu kolme ´loendamatut kalpat´ (neist igaüks kestab miljardeid aastaid), kusjuures esimese jooksul jõutakse ainult esimesele tasemele, teise jooksul seitsmendale ning kolmanda jooksul kümnendale. Oma teel sünnib bodhisattva palju kordi, sealjuures mitte üksnes inimese, vaid mistahes sansaaraolendi kujul. Kümnendale tasemele jõudnud bodhisattva võib ise valida oma olemiskuju, tal võib samaaegselt olla isegi mitu kehastust.

Bodhisattvatena on mahajaana panteoni võetud ka tegelikult elanud inimesi, kellele hiljem (mõnikord ka juba nende eluajal) on omistatud mütoloogilisi jooni. Nende seas on India budistlikud õpetajad ja teoreetikud (Nagardzhuna, Shantideva, Asanga jt), Tiibeti budismi koolkondade rajajad (Tsongkhapa, Marpa jt). Olulisem osa mahajaanas on aga puht mütoloogilistel bodhisattvatel. Neid esineb juba kõige varajasemates mahajaana suutrates.

Mahajaana kirjanduses esineb sageli kaheksast bodhisattvast koosnev loend: Samantabhadra, Vadzhrapani, Avalokiteshvara, Mandzhushri, Maitreja, Akashagarbha, Kshitigarbha,Sarvanivaranavishkambhin; nendele lisatakse mõnikord veel kaks: Mahasthamaprapta ja Trailokjavidzhaja. Indias olid kõige populaarsemad Mandzhushri, Avalokiteshvara, Mahasthamaprapta ja Maitreja; Hiinas ja Jaapanis Avalokiteshvara (Guanyin, Kannon) ja Kshitigarbha (Dizang-wang, Jizo); Tiibetis ja Mongoolias Avalokiteshvara, Vadzhrapani ja Mandzhushri.

Mütoloogilised bodhisattvad kuuluvad kindlate buddhade juurde (nt. Avalokiteshvara esineb Amitabha emanatsioonina) ja kujutavad endast antud buddha aktiivset aspekti. Vadzhrajaana mütoloogias dhjaanibuddhad, bodhisattvad pidanud tingimata käima bodhisattva teed, mõnikord on nad lihtsalt budade emanatsioonid. Mütoloogilistest bodhisattvatest võivad emaneeruda teised bodhisattvad ja jidamid (nt. Jamantaka, Mandzhushrist).

Tiibetis peetakse kõrgemaid vaimseid juhte mütoloogiliste bodhisattvate kehastusteks (nt. dalai-laamat ja karmapad peetakse Avalokiteshvara kehastusteks). Bodhisattva on võtnud tõotuse jääda siia maailma nii kauaks, kuni kõigi olendite puudused on hävitatud. “Teemantsuutrasbodhisattva ütleb, et ma pean viima kõik olendid nirvaanasse, aga ometi ei ole mitte ühtegi olendit nirvaanasse viidud



Ingl bodhisattva, enlightening being, awakening being.