Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Budismi ajalugu tabelina

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
-0-mungad.jpg
003 - xiv.jpg
01 jainamahavira.jpg
14.jpg
1s.jpg
217104b.jpg
17027458euazdlliqp fs.jpg
19.jpg
1971.jpg
Eelajalooline periood 4000...2200 e. Kr. Induse jõe org Harappa ja Mohenjo-Daro tsivilisatsioonid Induse jõe orus. Arheoloogilised väljakaevamised annavad tunnistust religiooni kohta; on leitud jumalannade ja sõnnide kujusid. 2200 e. Kr kohalikud kultuurid hääbuvad seoses veerežiimi muutusega Induse jõe orus.
1800...1500 e.m.a. India Aarjalaste saabumine Indiasse, tekkis sanskriti keel, Veedade kirjandus, kastisüsteem koos preestrite brahmaanidega ning ohverdamis-rituaalid. Sellest ajast hakati koguma ning talletama religioosseid hümne ja tekste.
1500. e.m.a. India Hinduism muutub Induse jõe orus tsentraliseeritud religiooniks. Hinduismi koolkondade Mimamsa, Samkhya, Vedanta areng. Upanišadid -filosoofilised kommentaarid ja selgitused. Arvatavasti tekkisid sel perioodil esmased ideed ja mõtlemisskeemid, mis viisid hiljem budismi tekkeni.
590 - 470 e. Kr. India 563 e. Kr sünnib praeguse Nepali kuningriigi lõunaosas Lumbinis Kapilavastus kohaliku valitseja perekonnas Siddhārtha Gautama , kellest saab Buddha ('valgustatu', 'virgunu'). 534 e. Kr lahkub Sakja suguvõsast pärit kuningapoeg Gautama Kapilavastusst ning temast saab askeet ja erak. 528 e. Kr saavutab Gautama Bodhgayas mediteerides valgustatuse, mis tähendab, et temast sai Buddha. Varanasi lähedal Sarnathis asub Gautama kuulutama enda õpetust ehk dharmat, mida maailm tunneb budismi nime all. 483 e. Kr Buddha Gautama sureb Kusinaras (praegune Kushinagar). Gautamaga umbes samal ajal elas ka Vārdhamāna Mahāvīra - džainismi . looja.
u 400 e. Kr India Võetakse kasutusele Kharosthī kiri ehk Gāndhārī kiri. Kuningas Ašoka ajal rajatud sammastele raiuti sisse tekst seda kirja kasutades.
479 e. Kr
või u 438 e. Kr
või 544 e. Kr
India Esimene budistlik kogu (Pathama-Dhamma Sangiti) peeti Rajagahas kuningas Ajatasattu toetusel peale Mahaparinibbanat ehk Buddha surma. Eesistujaks ja juhatajaks oli Thera Mahakassapa (Mahãkãsyapa), Upali (Upãli) oli Vinaya ettelugejaks ja Ananda (Ãnanda) luges ette Dhammat. Kokku olid tulnud üle 700 arhanti ning kogu üritus kestis 7 kuud. Selgitati kloostrielu reegleid.
383 e.m.a. India Teine budistlik kogu (Dutiya-Dhamma Sangiti) toimus ajavahemikus 388...383 või u 378...373 e. Kr kuningas Kalasoka eestvedamisel, juht oli Revata. Suurem kohtumine 100 või 110 a. peale ajaloolise Buddha surma. Osales budistlikust Sanghast sellel kogunemisel 700 suursugust munka. Tekkis vastuolu vanemate ja nooremate munkade vahel (Mahasanghikad ja Sarvastivadinid), mis oli aluseks hinaajana ja mahaajana koolkondade tekkimisele.
356 - 323 e.m.a Kreeka Makedoonia kuningas Alexander III, tuntud enam Aleksander Suure nime all 356 - 323 e.m.a(336-323), Väike-Aasia, Süüria, Egiptuse, Babüloonia ja Pärsia vallutaja. Tema valitsusaeg tähistas hellenistliku perioodi algust.
297 eKr India Kuningas Ašoka (274 - 236 e.m.a) kuulutas budismi riigiusundiks. Ajaloos tuntakse Ašokat kui imperaatorit, kes suurel hulgal enda impeeriumi erinevatesse paikadesse lasi püstitada budismi monumente nn Ašoka sambad ehk (stambhad) Tiibetlased tõlkisid ära kõik budistlikes tekstides esinevad sanskriti nimed ja nii sai Ašoka endale Tiibetis uue nime Kurbusetu.
u 250 e.m.a 326 India Kolmas budistlik kogu (Tatiya-Dhamma Sangiti) toimus Pãtaliputras kuningas Ašoka kaitse all. Juht Thera Moggaliputta Tissa (Maudgalyaputra Tisya). Liberaalsemate suundade esindajad, kes pidasid mõtet tähtsamaks, kui kirja pandud sõna. Pandi kirja suutrad ja pitakad oli eesistujaks ja juhatajaks kogunemisel millest võttis osa tuhat munka üheksa kuu jooksul. Konsiiliumi koostöö tulemusena pandi kokku veel lisatekst Kathavatthu ja lisati Tipitakasse (Kathavatthu on üks Abhidhamma Pitaka seitsmest osast). Pärast kolmandat budistlikku kogu saatis Ašoka üheksa budismi misjonäri-propagandisti kuulutama Buddha õpetust dharmat teistesse maadesse: Sri Lanka, Kanara, Karnataka, Kašmiir, Himalaaja regioon, Birma, Afghanistan. Pärast kolmandat budistlikku kogu võeti kasutusele möiste sthaviras/theras ('vanemad'). Tekib juurde veel uusi koolkondi.
236 e.m.a India Pärast Ašoka surma oli Pusyamitra Sunga ajal periood, mil budiste taga kiusati ja jälitati.
35 e.m.a Sri Lanka Kuningas Vattagamani annab käsu Buddha õpetuse kogu tarkus kirja panna. Džainismi rajaja Mahavira lööb Sri Lankal lahku Abhayagiri viharast
27 e. Kr Rome Roomas valmib Pantheon, tempel k kõigile jumalaile, mille kupli arhitektuuris arvatakse nähtuvat budistliku ehituskunsti mõjusid.
29-17 e. Kr Sri Lanka Neljas budistlik suurkogu (Catuttha-Dhamma Sangiti) kuningas Vattagamani Abhaya, osales viissada munka Maha Thera Rakkhita juhtimisel. Loeti Tipitakat ja kommentaare (Atthakatha) ja alustati selle kirja panemist palmilehtedele. Õieti oli tegu ühega kahest neljandast budistlikust kogust; üks toimus Sri Lankal ja teine Kašmiiris
65 p. Kr Hiina Valge Hobuse klooster on esimene ajalooline fakt budismi kohta Hiinas.
1. sajand Birma Sri Lanka mungad panevad aluse theravaada koolkonnale budismis.
499 (?) India Sarvastivadini koolkonna mungad määratlesid uue kaanoni.
2. sajand India Hakkab kujunema Mahajaana budism kui eraldi koolkond.
2. sajand Hiina Tõlkijad nagu An Shih-kao hakkasid budistlikke tekste tõlkima, kasutades peamiselt taoismi terminoloogiat. Sellega pandi paljud hiinlased uskuma, et budism on taoismi teine versioon.
2. sajand Vietnam Budismi erinevate koolkondade massiline propageerimine Hiina budistide poolt. Esindatud olid mõlemad budismi koolkonnad nii hinajaana kui mahajaana koolkond.
2. - 3. sajand India Sündis ja elas ajaloo väljapaistvamaid budistlikke mõtlejaid ja filosoofe Nagardžuna . Nagardžuna sündis Lõuna-Indias Nagarjunakonda linnas Gunturi maakonnas Andhra Pradeshis brahmaani perekonnas. Tema on loonud tühjuse (śūnyatā) õpetuse, Tema peamine tekst ajastu kohta on Mulamadhyamakakarika Mahajaana budismi Madhyamika koolkond.
3. sajand e. Kr Vietnam Mahaajana budismi kuulutajad teevad aktiivset kihutustööd Vietnamis.
216?-276? Pärsia Pärsias elas Manes (Mani), prohvet ja manihheismi rajaja.
372-384 Korea Hiinast sisse rännanud munk Shun-tao alustab budismi propageerimist Koreas. Aastal 384. saabub uus Buddha õpetuse kuulutaja munk Malanada sama missiooniga. Esimene budistlik klooster rajati Koreasse 376.a.
224-651 Pärsia Sassaniidi Pärsia kuningate dünastia (224 - 651 m.a.j.) viimased enne Araablaste sissetungi algust. Sassaniidide valitsemisaeg oli täis sõdu Rooma, Armeenia ja hunnide vastu ja üks põhjustest oli zoroastrianism. Nende kirikut loetakse üheks esimeseks varajases kristluses; eeldatakse et neil oli osaliselt seoseid ja mõjusid, mis pärinesid budismist.
320 - 1000 India Vadžrajaana budismi tormiline levik ja areng.
4. sajand India Elas ja tegutses budistlik õpetaja ja filosoof Vasubandhu, kes sai tuntuks oma õpetustega paljast teadvusest (cittamatrin) ning Amitabha kultusega ja sooviga taassündida Puhtal Maal. Siit said alguse hilisemad Puhta Maa koolkonnad.
4. sajand Sri Lanka Kuningas Mahasena asutas mahajaana munkluse.
320 Hiina Hunnide sissetung Euroopasse ja Hiinasse; järgnes mitmete budistlike kloostrite rajamine.
334-416 Hiina Hiinas elas õpetaja Hui, Valge Lootose liikumise ja Puhta Maa budismi Hiinas juurutaja.
372 Korea Budism saabub Korea poolsaaarele Hiinast, kust tulevad mungad tegema aktiivset misjonitööd.
4. sajand Nepaal Nepaalis saab alguse budismi ja hinduismi rahulik kooseksisteerimine, mis on kestnud meie ajani.
5. sajand Hiina T'an Luani (476 - 542) poolt rajatakse Hiinas nn "Puhta maa" ehk Buddha Amitabha Sukhavati kultuse uus koolkond nimega Ching-t'u.
5. sajand Indoneesia Mahajaana budism levis Indoneesiasse peamiselt India immigrantide vahendusel.
480 Hiina India õpetlane Bodhidharma reisib budistliku misionärina mööda merd Hiinasse, lanka koolkonna järgijana peetakse teda chani ja zeni esiisaks.
5. sajand Kambodža Hinduistliku šivaismi ja mahajaana segu kestab kuni 11. sajandini. Olemas olid ka mitte-mahajaana koolkonnad, kuid mitte nii olulisel positsioonil.
552 Jaapan Budism siseneb Hiinast (võimalik, et läbi Korea).
550 - 664 Korea Budismist saab riigiusund.
570?-632 Väike-Aasia Muhamed e Muhammad. 570?-632. Araabia islami prohvet. 40aasta vanusena alustas ta õpetamist kui Jumala õige religiooni prohvet. Peale 622. aastat rajas Muhamed Medina teokraatliku riigi ning alustas Araabia pööramist islami. Peale tema surma levib islam kiiresti Pärsiasse, kus haarab seni budismile ja zoroastrismile kuulunud positsiooni.
6. sajand Hiina Zhiyi (538-597) asutab tiantai koolkonna (tuntud ka kui fahua või lootoskoolkond) - kõigi mahajaana koolkondade sünkretismi.
6. sajand Kašmiir Hunnide sissetung ja munkade tagakiusamine. Pärast nende lahkumist algab aeglane taastumine.
6. ja 7. sajand Korea Mitmete Hiina koolkondadega tutvumine.
7. sajand Tiibet India budismiga tutvumine kuningas Songtsen Gampo toel.
7. sajand Hiina Fazang (643-712) asutab huayani koolkonna (tantristlik budism, mis pidas vastu vaid ca 11. sajandini). Kuues patriarh Huineng (638-713) asutab chan koolkonna.
651 Pärsia Pärsia budism variseb kokku koos Sassaniidide või Pärsia dünastiaga (224-651) kuna Araabiast tungib sisse islam.
700 Pärsia 700. aastaks kerkib Pärsias islami vallutuse koidikul (651) esile sufism. Varajaste sufide juures võis märgata mitmeid budistlikke aspekte nagu kloostrielu, meditatsioonipraktika ning räbaldunud paigatud riiete kandimine. Nad kerkisid ka esile Pärsia linnades mis olid olnud valdavalt budistlikud enne islami sissetungi, mis viitas tugevatele budistlikele võimalustele nende päritolus. Pärsia klassikut "Lindude konverents" tunnistatakse kui džataka lugude modifikatsiooni.
7. sajand Kambodža Budismi allasurumine, millele hiljem järgnes tugev toetus.
7. ja 8. sajand Kashmiir Budismi taastõus, tugev tantristlike koolkondade mõju.
710 Jaapan Pealinn viiakse Narasse; 6 Nara-koolkonna areng, mis olid ülimalt politiseeritud ning avatud korruptsioonile.
730 Jaapan Hiina huayan koolkond jõuab kegonina Jaapanisse.
713 - 741 Hiina Kolm mahasattvat Subhakarasimha, Vajrabodhi ja Amoghavajra tutvustasid Tang dünastiale esoteerilist õpetust.
713 ja edasi Hiina Chan koolkondade jagunemine. Linji ning hetkeline valgustumine koanide kasutamise abil. Caodongi koolkond "lihtsalt istumisega" ja astmelise valgustumisega. Märkimisväärne on asjaolu, et chanist sai iseseisev koolkond koos kloostrireeglistikuga alles Pochang Huai-hai ajal (720 - 814)
8. sajand Tiibet,
Sikkhim,
Bhutan
Õpetlane Padmasambhava rajab tantristliku budismi.
805 Jaapan

Tendai koolkond (Hiina tiantaist) saab ametlikult rajatud õpetaja Saicho (Dengyo Daishi) poolt.

845 Hiina Taoistlik valitseja Wu-Tsung hakkab budismi tagakiusama. Tiantai ja Huineng ei pea vastu. Chan ja chingtu jäid püsima ja kogusid end uuesti.
9. sajand Jaapan Shingoni budismile (tantristlik), mis pärines Hiina chen-yenist, pani aluse Kukai (Kobo Daishi). Tantristliku budismi ja rahvaliku shinto sulam sai tuntuks kui ryobu-shinto, mis märkimisväärselt lahutati taas budismiks ja shintoks tuhat aastat hiljem.
9. sajand Tiibet Budismi langus, kuningas Langdharma poolne tagakiusamine.
10. sajand Tiibet Tugev budismi taastõus.
10. ja 11. sajand Sri Lanka katkestus Sri Lanka sanghas Tamil Nadu sissetungijate poolt. Ordineeritud nunnade liin sureb välja.
11. ja 12 sajand Tai tutvumine mahajaanaga läbi Kambodža valitsuse.
11. kuni 13. sajand India Kokkupuude islamiga, ikonoklas, budismi (peamiselt mahajaana ) langus Põhja-Indias peale moslemite rünnakuid Nalanda ülikoolile (1197) ja Vikramasila ülikoolile (1203).
12. sajand Sri Lanka Kuningas Parrakama Bahu hävitab kõik budistlikud koolkonnad peale mahavira.
1871 Birma Viies Kogu (Pa-cama-Dhamma Sangiti) toimus Mandalays kuningas Min-Don-Mini kaitse all. Sellest võttis osa 2400 munka. Tipitaka deklameerimine ja raiumine marmortahvlitesse jätkus läbi rohkem kui viie kuu.
1954 Birma Birma peaminister U Nu kutsub Ranguunis kokku Kuuenda Kogu, milles töötavad kaasa ja võtavad osa õppinud mungad mitmetest maailma riikidest. Kõrgeauline Abhidhaja Maharajha Guru Bhadanta Revata oli nõukogu eesistuja ja 2500 õppinud munka Birmast, Sri Lankalt, Taist, Indiast ja teistest riikidest vaatasid Tipitaka teksti üle. Nõukogu sai enda ülesandega valmis Vesakha täiskuupäeval 1956. aastal, Buddha mahaparinirvana 2500. aastapäevaks.