Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Caryātantra

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Buddha-sarnath.jpg
caryātantra (tiibeti spyod rgyud, sanskriti caryā-tantra) on teine kategooria ehk teine aste tantrates.


caryātantra(skr ‘teostamise tantra’; tb spyod rgyud), vadžrajaanas üks neljast tantrate klassist kriyatantra, yogatantra ja anuttarayogatantra kõrval. Tantrate järjestuses on caryātantra kriyatantra järel altpoolt teine. See keskendub välistele rituaalidele ja joogaharjutustele. Tšarjatantra harjutuste eesmärgiks on lähendada inimest buddhale ning süvendada tema kujustamisvõimet.

caryātantra funktsioon on viia õppija peas kokku meditatsioon (kujustamine) koos samaaegselt sooritatava rituaaliga.

Siin ei ole enam seda vahetegemist jumaluse ja õpilase puhul, nagu Krijatantras. Sel tasandil püüab kujustaja ise jumaluseks saada. Tantra tähistab peale suhtereeglite aktsepteerimise nende tähenduse mõistmine. Inimene on mõtlev, mitte ainult tegutsev olend: käitume endiselt, aga pärime aru ja mõtiskleme, miks on nii. Mõistmise poole püüeldes tekib mõtte ja teo tasakaal. Autoriteedist saab sõber (võrdne staatus).

Tuleb juurde uus mõiste, kus kujustatava jumaluse puhul nähakse kahte erinevat aspekti: suhteline ja absoluutne tõde.

Sel praktika tasandil kujustatud jumaluse olemus ei erine Buddha olemusest, mis kandub üle õpilasele väljendudes tema enda teadvuse seisundina.

Kujustamist ise ei tõlgendata kunagi kui reaalsust või reaalsuse aspektide väljendust, vaid kujustamine on meie teadvuse poolt esile kutsutud visuaalne projektsioon.

Siin on eesmärgiks seatud tantrikule täielikult selgeks teha, kuis meie meeled töötavad, mis tähendab, et kui meie teadvus toodab meelte abil pilti meid ümbritsevast maailmast, siis peab seesama isiklik teadvus olema võimeline tootma sama visuaalset meelepetet samuti vastavalt kujustaja soovile ja eesmärgile täpselt sellist visiooni nagu peremees ise seda soovib.

Seega on caryātantra selleks ette nähtud, et teha meist oskuslikud rituualide läbiviijad, koos tehniliste oskuste ja rituaali võimustamisega juba uuel teadvuse tasandil võrreldes eelmise Krija tantraga.