Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Džātaka 12 . Braahman

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Mis see on, mis hoiab vooruslikke

hea käitumise teel?

Nende sündsus- ning häbitunne.

Kord sündis pühak pojaks kuulsate braahmanite peres, kellest peeti lugu nende esivanemate ja käitumise pärast — see oli perekond, kes hoidis au sees vanu kombeid ja harrastas enesevalitsemist. Ettenähtud ajal sai ta osa tavalistest sakramentidest ning tegi läbi puhastumisriitused, mille järel ta sobivas eas saadeti elama õpetaja juurde, keda austati tema harituse, sünnipära ning eeskujuliku käitumise eest.

Poisi taibukus õppetöös, vastutustunne (mille poolest tema perekond oli tuntud), head kombed ja rahulik käitumine — mis kõik on ühe nooruki puhul haruldased ehted — äratasid õpetajas tema vastu erilist armastust ja heameelt. Tõesti, kui voorusemaagia suudab võluda isegi neid, kelles lõõmab vihkamisetuli, kui palju enam mõjutab see siis veel heasüdamlikke?

Et panna proovile oma õpilaste eetilisust, kaebas poisi õpetaja tihti oma kannatuste ja vaesuse üle. Pühast teenistusest vabadel puhkehetkedel kurtis ta ikka:

"Selle jaoks, kel puudub perekonna tugi, pole olemas rõõmu, isegi mitte puhkepäevadel! Almuste kerjamine teeb mind nõrgaks. Vaesus on kohutav seisund ja selle viljaks on lootusetus. Kui ollakse vaene, siis tähendab see ühtlasi, et ollakse põlatud ja sündinud töörabamiseks! Vaesusega käib kaasas jõuetus, selles puudub rõõm ning see vaevab lakkamatult."

Nagu kannused puhastverd hobust, liigutasid õpilasi õpetaja sõnad nii väga, et nad tegid kõik, kerjamaks tema jaoks üha rohkem ja paremat toitu. Kuid õpetaja vaid laitis neid, öeldes: "Kulla isandad, ärge nähke nii palju vaeva. Igapäevase kerjamise teel kokku kraabitud toit ei suuda ealeski vähendada vaesusest tingitud viletsust. Kui minu kitsikus on teile sääraseks koormaks, siis suunake parem jõud oma jõukuse kasvatamisele! See ongi sobiv lahendus. Miks ma seda ütlen?

Nagu toit peletab nälga ning vesi peletab janu, nagu ravim ja sobivad loitsud parandavad haigusest, nõnda vabastab rikkus vaesusepiinast. Vaesusest vabanemiseks tuleb püüda mistahes viisil rikastuda."

Õpilased vastasid: "Aga mida me teha saame? Me oleme abitud. Kui rikkust võiks nagu toitugi saada kerjamise teel, siis ei laseks me sul ealeski niisugust vaesust taluda. Kuid sa tead hästi, et braahmanid võivad rikkust koguda vaid kingituste kaudu — ja siinse kandi inimesed pole kaugeltki helded. Seetõttu olemegi abitud ja täis kurbust."

Nende õpetaja kostis: "Vaadake Seaduse raamatutest järele. Braahmanid võivad teistelgi teedel rikkaks saada! Kahjuks ei suuda ma neid meetodeid rakendada, sest olen vana ja nõrk."

"Kuid meie oleme noored ja tugevad!" hüüdsid nemad. "Ja kui arvad, et me suudame neid õpetusi järgida, siis palun räägi meile neist. Sel juhul saame sulle sinu lahkete õpetuste eest tasuda!"

"Ei!" ütles nende õpetaja. "Need rikkuse hankimise viisid on liiga rasked noorte meelte jaoks, millel puudub veel tõeline järjekindlus. Aga... kuna teie kõrgeausused mulle nõnda peale käivad... siis paljastan ma teile ühe säärase tee.

Õpetustes öeldakse, et häda ajal on vargus üks viis elatist hankida, mis on braahmanitele lubatud. Ja mis häda on maailmas veel suurem vaesusest? Mis peaks meid siis takistama teiste jõukust nautida? Tõesti, kõik maised hüved kuuluvad braahmanitele.

Ehkki te võiksite kahtlemata nõnda avalikult rikkust koguda, peate te mõtlema oma heale mainele, ega tohi midagi päris sellisel viisil võtta. Kasutage oma oskusi nõnda, et keegi ei märkaks teid ja tehke seda üksildastes paikades ning sobival ajal."

Säärane jutt päästis õpilased kammitsaist, sest nad võtsid halva nõuande kohe vastu, nagu oleks see hea — nad kõik olid üliagaralt valmis tegema, mida õpetaja soovitas. See tähendab, kõik peale pühaku, kelle loomupärane headus ei lasknud tal õpetaja nõuannet vastu võtta, olgugi, et teised õpilased olid sellega kui kohustusega leppinud.


Häbi tundes ja pilku maas hoides ohkas pühak sügavalt ning vaikis. Õpetaja, kes hindas selle nooruki voorusi väga kõrgelt, pani tähele, et pühak ei kiitnud tema ettepanekut heaks, kuid ei vaielnud ka vastu. Ning ta mõtles nõnda: "Miks ta tõrgub? Kas tal jääb julgusest puudu? Kas põhjus on selles, et et ta ei hooli minust, või mõistab ta hoopis Dharmat ja saab aru, et vargus on halb tegu?"

Õpetaja asus pühakut küsitlema, lootes poisi meelelaadi tundma õppida: "Oo suur braahman! Kõik need kakskordasündinud mehed, kes ei suuda minu häda taluda, on nõus järgima kangelaste jõulist ja vaprat teed. Sinus ei näe ma aga midagi peale laiskuse ja lodevuse. Täiesti selge, et minu viletsus sind ei liiguta. Kas minu kannatused pole ilmselged? Kas ma pole neist selgelt rääkinud? Ja ikkagi sa ainult istud siin. Kuidas on võimalik, et minu viletsus sind ei liiguta?"

Ärevil pühak kummardas lugupidavalt õpetaja ees ning vastas: "Palun, ära mõtle minust nõnda! Minu vaikimist ei põhjusta ei kiindumuse puudumine ega kõva süda. Ka pole sinu kannatused mind külmaks jätnud. Kuid tegu, mida sa soovitasid, ei saa ellu viia. Ja mispärast mitte? On võimatu teha midagi halba, ilma et sind märgataks.

Kurjategija jaoks pole olemas mingit üksildast kohta. Mitte keegi ei saa kusagil tõeliselt üksi olla. Kas nähtamatute olendite jumalikud silmad, kas puhastunud targad ei jälgi kogu aeg meie tegevust? Rumalad, kes neid ei näe, teevad halbu tegusid, uskudes end üksi olevat. Kuid nõnda arvamine ei muuda seda veel tegelikuks.

Pealegi, kui ka kusagil pole kedagi teist, kas see koht on siis tühi minust enesest? Ning ma ise olen veel palju usaldusväärsem tunnistaja kui kestahes teine. Keegi teine võib ju mind mitte näha, olles tegevuses millegi muuga, ent kui ma teen vale teo, andes oma ihale kõhklematult järele, kas ei tea ma siis täpselt ja täieliku selgusega, mida ma teen? Sel põhjusel ma ei liitugi teistega."

Nähes, et tema õpetaja jäi vastusega rahule, jätkas pühak: "Samuti ei suuda ma uskuda, et sa võiksid meid sedasi lihtsalt rikkuse pärast petta. Kuidas võikski inimest, kes teeb vahet vooruse ja pahe vahel, meelitada rikkuse abil voorust hävitama?


Parem on kanda närusid ja võtta kätte kerjakauss — isegi oma vaenlaste külluse keskel — kui pöörduda häbitult õpetuste vastu kasvõi selleks, et saada jumalate valitsejaks."

Nende sõnade peale tõusis õpetaja oma istmelt, tulvil rõõmu ja imetlust. Oma õpilast emmates lausus ta: "Väga hea, hästi öeldud, oo õilis braahman! Sellised sõnad sobivad tõesti inimesele, kelle nii teravat mõistust ehib meelerahu. Rumalad võivad kohuse teelt kõrvale kalduda, ahvatletuna peaaegu ükspuha millest. Kuid vooruslikke ei saa kunagi eksiteele viia, isegi suurimas viletsuses. Nende jaoks on küllaldaseks rikkuseks askeesi harrastamine, õppimine ja tarkus.

Nagu sügisene kuu kroonib taevalaotust, nii oled sina oma perekonna ehteks. Sinu käitumine näitab, et sa oled pühakirjade tähendust mõistnud ja minu tööd on õnnistatud rikkaliku eduga."

Sellest loost saame näha, kuidas oma südametunnistust järgivad Õilsad Olendid ei kaldu kõrvale heast käitumisest. Sel põhjusel on üllameelseid alati õnnistatud võimega tunda häbi- ning sündsustunnet. Üllad õpilased, keda kaitseb hästi nende südametunnistuse vallikraav, väldivad seda, mis pole vooruslik ja soosivad seda, mis on kasulik. Käesolevale loole viidatakse ka kirjutistes, milles ülistatakse sündsust ja enesest lugupidamist.