Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Dordže Legpa

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Dhamchen dorje legpa.jpg
Dorje legpa face.jpg
Dorje Legpa in his Gahu Nagpo form riding horse.jpg
Dorje legpa-vana.jpg
Dorje Legpa close.jpg
Dhaulg 2.jpg
Dordze legpa kes olevdordze.jpg
Dordze legpa kes olev syda.jpg
Jokhang burhaan-a.jpg
Dorje legpa-a.jpg
Garwai nagpo-a.jpg
Pehar left and dorje legpa right.jpg


Damchan Dordže Legpa (sanskrit : Vajra Sadhu).

Dordže Legpa tiibetikeelne tekst ('dod 'jo bum bzang), (sgrub thabs 'dod 'jo 'bum bzang ) ka ('dod 'jo bum bzang )

Dordže Legpa tiibetikeelsed nimed :

( sKyes mchog vajra thig le rtsal ;)

(dge bsnyen rDo rje legs pa - see nimetus on antud isegi Böni tekstis ( gTsang ma klu bum ;)

(dge bsnyen Vajra-sadhu ;)

(dGra lha sku la gsang ;)

(ma sangs g.Ya'spang skyes gcig ;)

(ma sangs rDo rje legs pa ;)

(Tha skyes kyi gtso bo;)

(rDo rje mdzes pa.)

Mõnedes dharmapalasid käsitlevates töödes mainitakse ka nime ( bKa'nyan btsan rgod gter gyi bdag ; A jo dge bsnyen chen po ; bTsan rgod dmag dpon 'bar ba )

ning ilmselt vähemalt kaks viimast neist on mõne Dordže Legpa juurde kuuluva kaaslase nimetused.

Dordže Legpa kuulub jumaluste klassi: (gter gyi srung ma sde bzhi) - " nelja liiki aarete kaitsjad ".

Sinna kuuluvad veel (12) kaksteist (bsTan ma või brTan ma ) jumalannat, mäejumal ( gNyan chen thang lha) ja (dam can sTong dpon dgra lha).

Dordže Legpa on njingma koolkonna termade (tiib: gter ma), njingma traditsiooni ja njingma koolkonna raevukas Dharmakaitsja.

Dordže Legpale iseloomulik nüanss ja talle omane olemus on peidus tema sanskriti keelses nimes Vadžra Sadhu, mis tähendab Vadžra-meelset sadakhat kes Vadžralikult kindlameelselt tegeleb Chöd-i praktikatega,


Dordže Legpa puhul arvatakse et ta valvab (4) nelja erinevat liiki aardeid, mis pärit (4) neljast ilmakaarest :

IDA merikarp, valge aare (dam can brTan ma bcu gnyis)


LÕUNA kuld, kollane aare (dam can rDo rje legs pa)

LÄÄS vask, punane aare (gNyan chen thang lha)

PÕHI raud, must aare ( dam can sTong dpon dgra lha rgyal )

Dordže Legpa asub lõuna ilmakaares ja valvab kollase aarde ehk kullahunnikute järgi.

Puhas vihje sellele et termad (tiib: gter ma) võivad osutuda nii materiaalseks kui vaimsesteks.

Dordže Legpa on yks (4) neljast terma (tiib: gter ma) traditsiooni kaitsejumalustest.

Dordže Legpa pidi välja ilmuma enda kullahunnikute juurest lõuna ilmakaares mida ta valvab siis, kui on saabunud kätte õige aeg uue terma avastamiseks.

Dordže Legpa sattus njingma koolkonna kaitsjate hulka tänu tutvusele Guru Padmasambhava-ga ja samuti Guru Padma Tiibetisse saabumisega.

Tiibetlaste hulgas on uskumus, et Dordže Legpa on Indias omal ajal elanud budamunga kehastus, kes oli kunagi olnud koguni Nalanda kloostri ülemaks.

Too pani toime palju kuritegusid ning sündis karistuseks hulkuva deemonina Tiibetis ning alistati hiljem Guru Padma poolt, saades niiviis endale tiitli (dam cans, ) " tõotusega seotud ".

Vöimas Dharmakaitsja Dordže Legpa on Heruka kehastus.

Buddha Woesung-i (sangs rgyas 'od srung) aegadel sündis ta aadliperekonnas,

Kui ta täiskasvanuks sai andis Dordže Legpa ilmaliku tõotused (dge bsnyen) Buddha Woesung-ile ja asus bodhisatva teele.

Yhel päeval värske bodhisatva teele asunu Dordže Legpa varastas naabrilt kitse vedas vaese sarviklooma küla surnuaiale, veristas eluka seal ära ning asus kitseliha lätsutama.

Peale pidusööki surnuaias läks lihasöönu Dordže Legpa elu täis.

Pannud kitsenaha enda alastust varjama asus Dordže Legpa maha tapma kõiki meessoolisi inimesi kes tema teele ette juhtusid ja naisolendeid kõiki vägistas julmalt.

Sel viisil metsades elades sõi Dordže Legpa ühel päeval mürgitatud hirve liha ja suri.

Sündis Dordže Legpa uues elus deemon Zamin Karma (gza'smin dkar ma) pojana.

Ta kasvas üles selleks et omada võimu ning olla kartmatu, väljakutsuva käitumisega ja uljas.

Ta tappis lugematu arvu elusolendeid.

Palden Damdin nähes seda kõike pealt vihastus ja viskas Dordže Legpa-d sauaga,mis lendas tollele vastu pead mille peale peakupar raksatas lõhki ja hing kihutas Puhtale Maale (dagzhing).

Guru Padmasambhava istus Indias Yarigong-i (gya'ri gong) mäe jalamil koopas mediteerides, kui ühel päeval saabus mees valgetes riietes kasutades sõiduriistana valget lõvi,

Ühes käes oli tal Vishva- vadžra (rdo rje rtse dgu) ja peas kaitseks päikese vastu vildist müts.

Külaline ronis valge lövi seljast maha ja tegi Guru Padmasambhava-le (3) kolm kummardust mütsi peast võtmata.

Siis pöördus lõvi-Ratsutaja küsimusega Padmasambhava poole,et kas too ikka veel mäletab teda.

Padma vastas et ta pole nagu eriti huvi üles näidanud selle vastu,kes saabunud külaline on.

Mille peale külaline võttis jutuotsa enda kätte ja jutustas pikalt laialt kes ta on ja mida ta endast kujutab.

Tundus et Guru Padmasambhava jäi valges mehe jutuga rahule.

Lõvi-Ratsutaja ära kuulanud sundis Padma kylalist Dordže Legpa-d andma tõotust kaitsta iga hinna eest Buddha õ petust pannes DharmaKaitsja tõotuse teksti lõvi-Ratsutajale pähe.


(Nii ütleb tekst.

Eks seda või mõista ka kui eel-programmeerimisega ajupesu (brainWash) mis lõvil Ratsutaja alateadvusse peideti et pärast taas käivitada selleks,et tõotuse andnud jumalust vajadusel ideoloogiliselt uuesti ümber programmeerida ).

Edasi räägib legend et hiljem kui Padmasambhava juba saabus Tiibetisse Jarlungide orgu ehitama Samje kloostrit võttis Dordže Legpa teda isiklikult vastu.

Kummaline et,uuesti teist-kordselt oli Dordže Legpa sunnitud Padmasambhavale andma need Dharma kaitsmise tõotused.

Sellest ajast on Dordže Legpa njingma koolkonna (8) kaheksa tähtsama DharmaKaitsja hulgas.

(2) Teine versioon ;Nimelt oli Dordže Legpa üks neist Jarlungi oru kohalikest õelatest jumalustest,kes aktiivselt öösiti lõhkus Samje kloostri ehituse ajal uue templi müüre.


Ikka selleks et takistada kalli Buddha öpetuse levikut Tiibetis.

Selleks et teha löpp usuterroristi Dordže Legpa öistele lõhkumistele,püüdis Padma terroristi kinni ja sundis tollele peale endapoolse lepingu,et Dordže Legpa nüüdsest peale hoiab ja kaitseb usinalt kõike budausu värki ja träni.

Padmasambhava vöttis endiselt usuvastaliselt Dordže Legpa-lt lisaks veel tõotuse, öigemini sundis Dordže Legpa-d vanduma pühalikult et too tulevikus eriti hoolsalt hoiaks silma peal terma-del et nood ei kaoks kuhugi ja pani Dorje Legpa lausa vastutama selle eest, et termad leitaks tertönide poolt öiges kohas õigel ajal üles.

Dordže Legpa lugu ei ole sugugi ainulaadne juhtum kohakaitsjate ja kohajumalustega Samje koostri ehituse ajal. Tiibeti budismi sel perioodil püüdis ja taltsutas Padma Jarlungide orus terve armee kohalike Böni jumalusi ning sundis neid Buddha Dharma teenistusse.

Öeldakse et Dorje Legpa-l pidi olema 360 venda, see arv seostab Dordže Legpa koheselt astroloogia, aasta -365 päeva ja ringi -360 kraadiga.

Dordže Legpa ja ta vendade alistamine leidis aset kohas nimega ( ' O yug bge'u tshang ).


Dordže Legpa ylemuseks njingma raevukate DharmaKaitsjate hierarhias on Garwa'i Nagpo.


Thankadel kujutatakse Dordže Legpa-d tihti koos (7) raevunud sinise tüübiga, kes on meie mõistes nekrofaagid (surnusööjad),

Nood sümbliseerivad (9) venda (tiib: Ma sangsspun dgu ) kes kuuluvad peakangelase Dorje Legpa suguvõsasse ja samuti Dordže Legpa 360 venna hulka.

Dordže Legpa liilklusvahendiks on risti kasvanud keerd-sarvedega sokk kes ( Dam Chen Ra - vande ehk tõotuse abil seotud budausku kaitsma),mis on levinud tava Tiibetis.

Soku kuju paigutatakse tihti raevukate jumaluste templi sissekäigu juurde.

Pea kohal paremas käes hoiab Dordže Legpa vadžrat, mis tehtud meteoriidist ehk taevast kukkunud rauast.

Vasakus käes on Dordže Legpa -l palvehelmed (skt: mala, tiib: 'phreng wa) mis tehtud luust ja iga palvehelmes kujutab endast väikest miniatuurset inimkolpa (kapala).

Tihti kujutatakse Dordže Legpa thankadel ka Padmasambhavat,kes asub tavaliselt thanka ülemises servas.

Dordže Legpa suurde suguvössa kuulub ka Garba Nagpo (tiib: mGar ba nagpo ) vöi Garwai Nagpo - Damchen Garwa'i Nagpo (tiib.: Dam chen gar wa'i nag po) (vandega (tõotusega) seotud Tuhakarvaline sepp) keda peetakse Tiibetis ka sepakunsti haldavaks jumaluseks.

Läbi budismi ajaloo on paljud kuulsad joogid ja mahasiddhad olnud seotud sepatööga või on olnud huvitatud sellest, kuna läbi sepatöö pidavat olema võimalik enam mõista,kuidas tavamöistust on vöimalik ümber töödelda valgustatud teadvuseks.

Tihti kujutatakse Garba Nagpod sepana thankadel kujutatuna hoiab ta peos sepale ettenähtud tööriistu.

Vasakus käes hoiab ta tiigrinahast tehtud lõõtsa,paremas aga vadžra-vasarat ( snkr: vajramudgara; tiib. rdo rje tho ba).

Löötsa tallumine vöi löötsaga puhumine sepatöös on sümboolselt sama mis joogi-praktikas hingamine (skt: pranayana) mis voolab läbi meie organismis peituvate psüühhilise energia kanalite meie teadvusse kujustamis- protsessi ajal.

Mõningatel thankadel on Garba Nagpo lõõts tehtud mitte tiigrinahast vaid joogi omast.

Sepatööd tegev joogi muundab mateeria vormi ja füüsilisi omadusi, matejali olemust nii nagu joogi muundab ennast läbi tantristliku praktika.

Sepatöö oluliseks vahendiks on üks neljast alg-elemendist nimelt - tuli,mis muudab töödeldava materjali kvaliteeti ja omadusi.


Tule-energia voolab ka olendite kanalites nii et sümboolselt sarnased töölõigud- erinevus vaid materjalis,mida töödeldakse.

Teine töövahend on alasi ja haamer,kus materjali vormitakse ümber ja töödeldavale metallile antakse uus kuju ja funktsioon.

Samal moel taob joogi enda teadvust mantrate ja kujustamise (meditatsiooni ) abil andes teadvusele uue vormi ja kõrgema kvaliteedi.


Sama sümboolse vadžra-vasara abil taotakse ( joogi) teadvusest välja ka kired ja muud meelemürgid,mis ähmastavad ja risustavad sünnipärast teadmist ja teadvust.

Läbi aegade on populaarne olnud idee et paljudel metallidel on olemas omadus muutuda teatud tingimustes kullaks, mida peetakse kõige puhtamaks ning õilsamaks metallide hulgast,

Sama analoogia leidub budismis kus Buddha loomus on kõigis olendeis,kuid meie tava-elukogemus, psüühhiline olemus ja teadvus tuleb puhastada,selleks et Teadvus saaks puhtaks nagu kuld.


Sama jutt metallide puhastamisest tule abil kehtib joogi teadvuse puhul kehtib nii Dordže Legpa, kui Garba Nagpo puhul sest nad on ju sugulased.

Dordže Legpa kaaslasteks loetakse ka loomi nagu hunt,metsik koer jne.

Mõlemaid loomi seostatakse muuseas ka metallidega ehk vaimse intellektuaalse metalli-äriga millega Dordže Legpa njingma traditsioonis just tegeleb.


Klassikaline Dordže Legpa kirjeldus ;


Dordže Legpa on tumepunast värvi,ühe (1) näo ja (3) kolme silmaga, irevil suu ja paljastatud hammastega, hingates välja mürgiseid aure.


Dordže Legpa juuksed, kulmud ja näokarvad leegivad kui tuli.

Parem käsi viibutab üheksaharulist meteoriidist välgunoolt (vishva-vadžrat), purustades sellega usuvaenlaste päid ja vasaku käega tõstab oma suhu südant, mis veel aurab ja tilgub verd.


Dordže Legpa keha katab rikkalikult voogav punane siidiriüü ja pead punakas-pruun peakate. paremal küljel ripub tiigrinahast nooletupp ja vasakul küljel vibukott, mis tehtud leopardi nahast.

Dordže Legpa on hiilgavalt rõivastatud ning tarretavalt hirmutava välimusega.

Dordže Legpa ees, " päikese-lootosel " sõidab pruunil sokul (las mkhan mGar ba'imthan can ).

Ta on tumesinist värvi, ühe näo ja kahe käega.

Paremas viibutab leegitsevat pronksist haamrit, vasakus hoiab lõõtsa.

Peas kannab Dordže Legpa tumesinist mütsi nimega 'o bas zhva, Dordže Legpa keha katab üheksa voldiline voogav must siidirüü.


Tal on, " kangelase " välimus ning hirmuäratav, raevukas hoiak.

Keskse jumaluse saatjaskonna hulgas ilmuvad (ging'i ) nelja klassi olendid lisaks veel 360 olendit nagu ( lha, btsan, bdud ja dge bsnyen ) pea kohal hõljuvad pistrikud ja peamist jumalust ümbritseva deemonite hulga ees jookseb rohelise keha ja musta peaga ahv.

Paremal pool taob pruun karu käppi kokku ja vasakul hüppab karupoeg, taga seisab kihvasid paljastav raudhunt.

On olemas veidi erinev Dordže Legpa kirjeldus,

Seal on öeldud, et Dordže Legpa sõidab valgel lõvil, kannab musta-valge kirjut rõivast ja ta pea on kaetud valge vilt-mütsiga, millel on ees irvitav roosa kolp.


Ta parem käsi viibutab kuldset vadžrat ja vasak käsi, mille põial on püsti, topib endale usuvaenlase südant suhu.

Oma teises punases Aro gTér traditsioonis hoiab Dordže Legpa valget (ba dan')i paremas käes ja lahingoda vasakus.

Valge Dordže Legpa, riietatud valgesse rõivasse

Ta viibutab välgunoolt ( vadžrat ) ja lahingoda ning istub valgel sokul, millel ta sõidab üle taeva.


(tiib ; dge bsnyen ) Vajra-sadhu on taevasinist värvi.

Tal on peas pilliroost kübar ( snyug zhu ), mis kaunistatud siidiribadega, parem käsi hoiab välgunoolt ( vadžrat) ja vasak kahmab südant.

Ta on ümbritsetud 360-st vennast - kaaslasest, nad kannavad erinevaid relvi ning sõidavad erinevatel loomadel.

Ka sel juhul on Dordže Legpa kaaslaseks " väga raevukas mGar nagmGar ba nag po ", kes kannab kaabut ja sõidab sokul, atribuutideks leekides haamer ja lõõts.

On olemas ka (), kus ta on erinev oma tavalisest kirjeldusest, sõites türkiiskarvadega valgel lõvil.


Dordže Legpa sinine versioon õigem oleks nimetada teda juba sellisena ( mGar ba nag po)

Sel juhul tõstab Dordže Legpa - ( mGar ba nag po) parem käsi taeva poole leekivat rauakamakat ( lcags kyi tho lum 'bar ba ), millega ta põrmustab pulbriks budaõpetuse vaenlased, teine käsi hoiab lõõtsa.

Kaaslaseks on tal 360 sokkudel sõitvat teenrit ja lugematu hulk olendeid ( ha sri sde brgyad, the'u rang, 'byung po) jne.


Dordže Legpa kaaskond olevat nii suur, et " 360 venda-kaaslast täidavad oma siidilippudega kogu taeva, sõjahordide hulk täidab maa ja taeva vahelise ruumi ja nende hobused katavad kõik maapealsed alad."

Teine tekst kirjeldab, et Dordže Legpa 120 venda kes, ilmuvad lindudel sõites taevasse, 120 venda sõidavad lõvidel ning asuvad maa ja taeva vahel ning sama arv kaaslasi maapeal sõidab sokkudel.

Või teisel juhul saadavad Dordže Legpa-d paremalt poolt 360 ratsanikku, viibutades btsan-deemonite odasid

Lisaks on Dordže Legpa kaaskonnas tuhat metsikut sõdalast, 9 raudhunti ja 9 metsikut vaskkoera.

Mitmed Tiibeti ennustajad on väidetavalt transis olnud vallatud Dordže Legpa ning tuntuim meediumitest elab Lhasa lähedal Pa ri külas.


Samaya (sanskrit ; samaya, tiib : damtshig) chöd-is tähendab "maagilist seotust tõotustega" ühesõnaga chöd-i praktiseerija peab eksimatult järgima tema poolt antud tõotusi.

Dordže Legpa üks paljudest funktsioonidest njingma koolkonna jumalusena on just valele teele minevate chöd-i õpilaste päästmine kujustamis-praktikate ajal..

Garba Nagpo on Dordže Legpa otsene "ülemus" njingma raevukate jumaluste hulgas ja teda austatakse tiibeti seppade poolt kui nende käsitöökunsti kaitsjat,.


Bönis austatav " sepp-jumalus " on sinist värvi (dBal gyi mgar ba ), kes elab dbal-mäe koopas ( dbal-ri ).

Tiibeti sepad, keda üldiselt vaadatakse alamklassi kuuluvatena ning kellega abiellumist peetakse isegi ebasoovitavaks, ei ole sellisel määral elukutsel põhineva diskrimineerimise objektiks nagu paljudes teistes maades.


Lhasas elavatel seppadel on oma ühing ('dod dpal ba ), mida kontrollib valitsus kord aastas, suvel, teeb see seppade tsunft piduliku kokkutuleku, mida kutsutakse (dbyar skyid ).

Ladakhis on tavaliselt kombeks tellida üks või mitu seppa pulmadesse trumme taguma.


Dordže Legpa isa on dMu bdud dkar po ( mthu bo che ), kes sõidab metsikult kappaval hobusel, kannab dmu-deemonite raudrüüd ja peas on dmu- stiilis kybar-kiiver Dordže Legpa ema on bDud gza'mig dkar ( drag rtsal can ), ratsutab mustal bdud-hobusel, kannab mustast siidist tehtud bdud-võidulippu ja on riietatud musta siidirõivasse, peas kannab diadeemi.

Neid kahte jumalust saadavad teenrid, keda kutsutakse (ma sangs spun dgu ), " üheksa ma sangs venda ", võimsad sõjamehed, kes kannavad tiigrinahast nooletuppe ja leopardinahast vibukotti.

See grupp jumalusi õeldakse pärinevat (9) üheksast vennast, kes elasid Tsangi maakonnas.


Üks vendadest oli munk Shigatse lähedal asuvas kloostris nimega ('U yug bu mkhar dgon ).

Tema ja ta kaheksa (8) venda tapeti vaenlaste poolt ja nad kehastusid peale surma kurjadeks deemoniteks ning endisest mungast sai nende juht.

Hiljem seoti nad tõotusega ja määrati Dordže Legpa kaaskonda.

Igaühel neist on nooletupp täis klõbisevaid nooli ning vibu, mille nöör teeb kärisevat heli.


Teises traditsioonis on Dordže Legpa ema nimetatud ('Jigs pa'i zer mo mig gcig ma), kes sel juhul kannab tiitlit (" ging'i) juht " ( ging gi gtso ).


Põõrdumises Dordže Legpa ja ta kaaskonna poole loetakse :

" Dordže Legpa koos kaaslastega,

kes sa asud Ma la ya mäel,

nahkhiire kontidest lossis,

suur dgra lha - palun tule,

sa Jambudvipas õilsalt-sündinu,

sina, kes suudad peatada noolega päikese oma liikumisel,

olles taeva ja maa isand.


Palun tule paigast 'U yug shangs,

suur metsik btsan,

sina, kes sa oled India, Tiibeti, Moni ja Tsangi isand,

sina, õilsalt-sündinu,

koos oma kaaslastega."

Sama allikas kirjeldab ka Dordže Legpa üleloomulikku eluaset ning jumalusi, kes seal asuvad :

" Ümbritsetud metsikust vere-ookeanist, seisab nahkhiirte kontidest loss, millest saab alguse viievärviline vikerkaar.


Taevas kogunevad mürgised pilved ja mõllab kohutav torm, mida saadab raevukalt kärgatav äike ja meteooride ning välkude sähvatused.

Ümber selle asupaiga, mille välisäär asetseb mustade raudmägede ringil, puhub must torm.

Selle koha keskelt kerkib esile " päikese-lootosel " õilsalt -sündinud Dordže Legpa kes sõidab,ratsutab kas helepruunil sokul või kiirgav-valgel lõvil (sansk;simha. tiib ; sen ge )


Damchan Dordže Legpa njingma Aro gTér traditsioonis.


Njingma koolkonna Aro gTér traditsioonis esineb (3) kolm erinevat Damchan Dordže Legpa vormi.

a) Dordže Legpa ratsutab valgel lumelõvil

b) Dordže Legpa ratsutab sokul

c) Dordže Legpa vorm jiidam-ina, kus ta istub kitsenahal joogi Padmasambhava-na,


Valgel lumelövil ratsutav Dordže Legpa vorm on "majesteetlik joogi" kes rändab taevastes üle mägede tippude,mis kohaks jõuväljadele Wang-thang (dBang thang).

Chöd-is kutsutakse neid ka "jõuvälja joonteks või võimustamise jooned",mõiste mis kuulub juba geomantia valdkonda.


Valget Lumelõvi seostatakse alati noorusliku vitaalsuse ja energiaga,mida vürtsitab Lumelõvi pidev humoorikas psüühhiline seisund, mida too endast lõputult kiirgab, Aro gTér-il Dordže Legpal on rinnal melong - peegel just südame tasandil,

Siin melong tähistab Dordže Legpa lisafunktsiooni - ta on nimelt Aro gTér traditsioonis Dzogcheni õpetuste kaitsja.


Melong tähistab siin veel sümbolina Aro gTér-i traditsiooni loojat Khyungchen Aro Lingmad.