Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Guru

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Revision as of 14:12, 31 January 2016 by KiireJuss (Talk | contribs) (bot adding links)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Padma-2.jpg
Guru-a.jpg
Kangyur.jpg
Guru algselt tuleneb hinduismist ja hiljem võeti budismi üle I. aastatuhande algul.

Varem oli budismis öpetaja mõiste tähistamiseks kasutusel selline sõna nagu (kaljaanamitra ) "põhimõtte või idee-sõber".

Tiibeti budismis vastab mõistele Guru söna Laama (tiib.:bla ma) Üks kuulsamaid ja tuntumaid usukangelasi Tiibeti budismis on nn. Njingma koolkonna õpetuse aluspanija geniaalne tantrist ja õpetaja Guru Padmasambhava.

Tema suhtes kasutatakse tihti temast rääkides sõna Guru, samuti on laialdaselt käibel ka mõiste Guru Rinpotše.

Guru mõiste budismis on suur ja lai see mahutab enda alla alates füüslistest konkreetsetst isikutest kuni jumaluste ja mütoloogiliste olenditeni välja,kes kõik on meie gurud meie elus,kas siis pikema või lühema perioodi jooksul.

Sūtrajāana või tantrajāana järgimise tulemuslikkus sõltub ainuüksi guru-le pühendumisest, sest Buddha on öelnud „Saddharmapundarika sūtra-s“ ja „Hevajra tantra “ selgitustes et tulevasel languseajastul ilmub ta gurude kujul.

Neil aegadel tuleb gurusid austada nagu buddhasid, sest gurud saavad olema buddhade kehastusteks.

kui suudad näha oma gurut buddhana, annab see võimaluse äratada ja tunnetada ka endas peituvat buddha-loomust.

Kui sa näed vaid vigu, siis süvendad ainult oma küündimatust ja eitavat suhtumist, aga kui sa näed vaid täiuslikkust, võid ka ise jõuda virgumise täiusesse.


Mahājaāna gurul peavad olema järgmised kümme omadust:


1) distsipliin, mis tuleneb selles, et ta valdab kõlbelise enesekontrolli kõrget distsipliinipraktikat;

2) meelerahu, mis tuleneb selles, et ta praktiseerib kõrgemat keskendumist;

3) kõigi meeleplekkide ja meelepetete vaigistamine, mis tuleneb kõrgema tarkuse praktiseerimisest;

4) suuremad teadmised kui järgijal alal, mida too õppida tahab;

5) õpetamises vastupidavus ja rõõmus meel;

6) tekstide tundmise aare;

7) tühjuse kaemus ja mõistmine;

8) oskus õpetust esitada;

9) suur kaastunne;


10) ei mingit vastumeelsust õpetada ja töötada oma järgijate heaks, vaatamata nende mõistuse tasemele.


Tantraõpetajail peab olema veelgi rohkem häid omadusi, kui tekstis loetletud.

Olulisim neist on, et õpetaja peab olema väga kindel ja kõikumatu, keha, kõne ja meel allutatud täielikule kontrollile.

Tema juuresolekul peaksid kõik end tundma kindlalt, rahulikult ja vabalt. Isegi see, kui teda vaid vilksamisi nähakse, teeb meele kirjeldamatult rõõmsaks.

Tema kaastunne peab olema ületamatu. Guru peab olema täielik meister kahte liiki kümnel alal.


Kümme seesmist on olulised jooga ja anuttarajooga tantra õpetamiseks, mis rõhutavad peamiselt seesmise, vaimse tegevuse puhastamise tähtsust.


Ta peab valdama:

1) kaitsvate ja takistusi kaotavate rataste kujustamist;

2) kaela ümber kantavate kaitsvate sõlmede ja amulettide valmistamist ja võimustamist;

3) vaasi ja salapühenduste edasiandmist;

4) teadmiste ja sõnapühenduste edasiandmist, buddha tarkusetera saavutamiseks seemnete istutamist;

5) seadmuse /dharma/ vaenlaste ja kaitsjate eristamist;

6) annetuste /näit. tormade/ tegemist;

7) mantrate lugemist nii sõnadega kui oma meeles, st. mantrate kujustamist südame ümber keerlevaina;

8) raevukate rituaalide läbiviimist selleks, et jõuga haarata meditatsioonijumalust ja -kaitsjate tähelepanu;

9) kujutiste ja kujude võimustamist;

10) mandalate annetamist, meditatsioonipraktikate /sādhanā/ sooritamist ja enesepühendamist.


Kümme välist omadust on tarvis selleks, et õpetada krīya- ja tśaryātantraid, mis on suunatud põhiliselt väliste toimingute puhastumisele seoses seesmiste vaimsete protsessidega.

Guru peab valdama:

1) meditatsioonijumaluste elupaiga mandalate joonistamist, ehitamist ja kujustamist;

2) üheselt suunatud meelekeskendumiste /samādhi/ erinevate seisundite säilitamist;

3) käteasendeid /mudrā/;

4) rituaaltantsude esitamist;

5) meditatsiooniasendis istumist;

6) kaht liiki tantra juurde kuuluva lugemist;

7) tuleannetuste tegemist;

8) muud liiki erinevate annetuste tegemist;

9) a - vaidluste, nälja ja haiguste vaigistamist,


b - eluea, tarkuse ja jõukuse suurendamist

c - teiste mõjutamise väge,

d - raevukate jõudude ja mõjude allutamise rituaalide läbiviimist;


10) meditatsioonijumaluste kujustamist ja nende hajutamist taas jumaluste elupaikadesse.


Tantraõpetajal ei piisa lihtsalt teadmisest, kuidas ülalmärgitud rituaale läbi viia.

Ta peab olema ka tegelikkuses võimeline neid teostama.

Näiteks meditatsioonijumaluse kujutise võimustamisel peab guru suutma äratada tegelikku jumalust ja teda kujutisse sulatada, mitte ainult osata lugeda vastavat teksti.

Detailselt on selgitatud Guru olemust ja omadusi Aśvaghoşa tekstis "(50) - VIISKÜMMEND VÄRSSI PÜHENDUMISEST GURULE "