Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Gurude tüübid

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Boeddha nog.jpg
Images.jpg
41621610 monks ap.jpg
19.jpg


Väljavõte kogumikust “Kokkuvõte Pühadest kursustest, mis Bhagavan Sri Sathya Sai Baba on pidanud Guru Poornima`te ajal (1956-1998)”.


Guru Poornima on püha päev. Bharatiya`d on ikka arvanud, et oma elu peab viima peenemale tasandile otsides Guru ja tegutsedes tema õpetuste järgi.

On olemas kaheksa tüüpi Guru`sid:

1) Bodha Guru

2) Veda Guru

3) Nishiddha Guru

4) Kaamya Guru

5) Vaachaka Guru

6) Soochaka Guru

7) Kaarana Guru

ja 8) Vihita Guru.


Bodha Guru õpetab Sastra`id ja julgustab õpilast tegutsema vastavalt sastrate juhenditele.

Veda Guru avab Vedade sisemise tähenduse, kinnistab õpilases vaimsed tõed ja pöörab ta meele Jumala poole.

Nishiddha Guru jagab teadmisi tavadest ja kohustustest ning näitab, kuidas heaolu saab tagatud nii siinilmas kui ka siinse elu järel

Kaamya Guru juhatab õppija pälvimustesse (kiiduväärsetesse tegudesse), et kindlustada õnn mõlemas maailmas.

Vaachaka Guru jagab Yoga teadmist ja valmistab õpilast ette vaimseks eluks

Soochaka Guru õpetab mitmesuguste distsipliinide abil meelte kontrolli.

Kaarana Guru avab Jivi ja Atma ühtsuse

Vihita Guru eemaldab kahtlused õpilase meelest ning avab need Enese-avastamise ning Enesetäiustamise (Eneserealisatsiooni) protsessile.


Nendest kaheksast Gurust, Kaarana Guru on ülim. Erinevate õpetuste ja praktikate kaudu aitab ta isiku arenemisele inimlikust jumaliku teadvuseni.

Ainult püha saab tegutseda sellise õpetajana.

Kõik muud Guru`d saavad aidata ainult piiratud ulatuses. On palju isikuid, kes väidavad end olevat Gurud, kuid tegelikult jahivad õpilase raha.

Nad müüvad mantraid ja tantra`id.

Ainult meele puhastamise läbi saab saavutada Ülimat Mina (Omni-Self).

S.S. Kõned XIX


Guru peab kihutama individuaalset mina universaalse mina äratundmisele.

Guru Poornima päeval peame me pöörduama oma tänuliku südamega selliste Guru`de poole, kes on kaasa aidanud paljude vabanemisele.

Nad suurimad Guru`de seas.

Maailmas on ka teisi tüüpe. On Guru, kes annab sulle mantra (püha vormeli), räägib sulle selle võimetest ning õpetab sind seda kordama siiralt ja püsivalt.

Ta on Deeksha Guru.

Sissejuhatus mantra`sse kannab ritualistlikus kõnepruugis nimetust Dheeksha.

Ta on seisukohal. et tema kohustus lõpeb mantra andmisega ning kinnitusega kasutada seda aukartuse ja hoolega.

Ta ei juhata õpilast omi meeli valdama ega marssima edasi võiduka lõpuni.

Õpilase jaoks on mantra vormel, mida peab varblasena kordama.

Ta isegi ei pruugi aru saada, et see on väärtuslik kink, kuid ilma Sadhana (vaimse distsipliinita) enese täiustamiseks ei oma see kink olulist väärtust.

S.S. Kõned XIV


Mantrat andev Guru on Deeksha Guru (initsieeringu õpetaja); isikut ümbermuutev Guru on Siksha Guru (juhatav õpetaja).

Viimane Guru on see, keda pühades tekstides tuhandel moel ülistatakse.

Ta kõrvaldab vale nägemise ning purustab mittemõistmise pimeduse.

Ta paljastab isikulise Atma ning vabastab selle.

S.S. Kõned XIV


Teine Guru tüüp soovitab kummardada Jumala ühte või teist vormi.

Veel üks grupp on Gurusid, kes peavad loenguid oma teadvuse muutmisest.

Need on õpetaja-guru`d.

Kui kõik nad ignoreerivad Ühte ja pööravad teenimise, tähelepanu ning pühendumise paljudele, mis on ainult suhteliselt reaalne.

Nad ei esita meetodeid, mille abil saavutada puhtus ja selgus.

Nad kardavad õpilastes peituvatele loomalikele tungidele vastu astuda. Nende õpetus täidab õpilase pea kuid ei liiguta ta südant.

Kõik Guru`d õpetavad, et Jumal, Loodus ja inimene on erinevad, tegelikult põhinevad need aga Brahmani maya mängul.

Nad tegelevad teisesega, mitte Esmasega, erinevustega, mitte Ühtsusega, argise, mitte tõelusega.

Esmane on Brahman, mis peegeldununa mayas, paistab Jumalasse, Loodusesse ja inimesse sisse murdnuna. Nad on aga Ühe ebareaalsed peegeldused.

Samuti ka on ka maya üks Brahmani aspekt: “Mama-maya”, (Minu maya), ütleb Krishna Gita`s.

Kui me siseneme Brahmani või võidame Is(s)anda Au, siis enam maya`t meie jaoks ei eksisteeri.

S.S. Kõned XIV


Guru Poornima, Täiskuupäev, on pühendatud õpetajale, see tuleb korraldada mõeldes teele, mis viib vabanemisele ning pakub tänu rajaleidjatele.

On olemas kolme tüüpi Gurusid, kes on inimesele saadavad- need, kes röövivad õpilastelt nende omandi ja ise lähevad sellest rasva; on need, kes võtavad õpilastelt nende individuaalsuse ning intelligentsi ning arendavad endas despootilisi omadusi; ning on need, kes röövivad õpilastelt nende pinged ning hirmuagooniad, teostades endid heategijatena.

Paljud Guru`d nõuavad, et neid tuleb kohelda sel päeval nähtavate austusavaldustega ning pakkuda nende jalge ette erilisi annetusi.

Nende väliste austusviisde nõudmine ja aktsepteerimine on nurjatu.

Õpilane peab olema Sathatham Yoginah`s (pidevas pühas ühenduses), alati valvel kõrgemate ideaalide saavutamiseks.

Meister peab olema selles Yoga`s ülim kohkumatu eeskuju.

Guru on Poornima- täis, ei ühegi kahtluse poolt vääratav, ilma soovitundeta.

Nagu Täiskuu annab ta rõõmu, jahedat kindlustunnet ning kergendust.

link