Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Helena Petrovna Blavatsky elulugu - 7

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Eisentor.jpg
Theosophy-transmutingeclipsstreaks.jpg
Vishnu.jpg
58670-dharma-wheel-3.jpg


7. Kõike, mis on olnud, või saab olema, mida on teatud või mida võib teada, mis on jätnud jälje astraalvalgusesse, universumi

nähtamatusse mällu, suudab pühitsetud adept teada, kasutades oma vaimu nägemisvõimet.

8. Inimrasside vaimuanded varieeruvad nagu vahelduvad värv, kehaehitus ja välised omadused...

9. Üks maagia kunsti aste on sisemise inimese (astraalvormi) tahtlik ja teadlik eraldumine välisest inimesest (füüsilisest kujust, vormist)...

10. Täpne teadmine magnetismist ja energiast, nende omadustest, suhetest ja jõududest on maagia nurgakivi...

Lühidalt öeldes on maagia vaimne tarkus. Loodus on maagi materiaalne (aineline) teener.

Kõike valitseb ühine vitaalne printsiip, mis on täiusliku inimese tahte kontrolli all..."

Isis Unveiled. Vol. 2, lk. 587-590.

Chittendeni kummitusmajas oli käsil õhtusöök. Helena istus laua ääres proua Magno kõrval.

Proua Magnadi, prantsuse-kanada naine, kes oli temaga koos New Yorgist tulnud.

Nad olid just saabunud ja olid esimest korda söömas.

Hetke pärast astus sisse üks mees, kes istus Helena vastu, kuigi pika laua ääres oli palju teisigi vabu kohti.

Temast välja tegemata jätkas Helena vestlust prantsuse keeles, aga pani tähele, et mees jälgis teda uudishimulikult.

Heites talle pilgu, märkas Helena, et tal oli sirge nina ja kuldraamidega prillid, tihedad vuntsid ja kuidagi melanhoolne, tark nägu.

Vanuselt võis mees olla umbes 40-nene, arvas Helena.


Pärast õhtusööki, kui Helena oma sõbraga oli söögisaalist lahkunud ja tahtis sigaretti süüdata, pakkus seesama mees talle tuld.

Äkki selgus Helenale, et see jõulise profiiliga, enesekindel meel uhkete kulmudega, on kolonel Olcott.

Ta tundis vastupandamatut soovi teda pilgata. Ameerikapärase aktsendiga prantsuse keeles tegi ta mõned viisakad komlimendid.

Ta kurtis, et pidi maksma dollari "Daily Graphie" eest, kuigi selle uudised talle huvi ei pakkunud.

"Kahtlesin siiski siia tulles," ütles ta.

"Miks?"

"No, kartsin, et kolonel Olcott kirjutab minust mõnes ajaleheartiklis."

Silmapilguks pöördus mehe pilk mujale, siis vaatas ta Helenat ja ütles: "Ei ole vaja karta, madam.

Ta ei teeks seda ilma luba küsimata, võin seda kinnitada, sest ma ise olengi kolonel Olcott."

Naerdes tutvustas Helena ennastki ja surus ta kätt. Ta tundis, et see mees on määratud talle partneriks.

Päris kindel ei võinud muidugi olla, sest kuigi meistrid võisid ta tööks välja valida, panid nad ta siiski mõneks ajaks proovile.

Kuid Helena tundis, et tema lõputu maailmas ringirändamine oli möödas.

Nüüd läheb ta veel üksnes sinna, kuhu guru tal minna käsib. Kuigi väline otsimine oli lõppenud, ei olnud seda sisemine.

Meedium, William Eddy, istus transsi vaibununa ülemise korruse seansiruumis, kuhu Helena Blavatsky juuresolek tõi välismaiseid materialiseeringuid.

Spetsiaalselt Helenale esinevate uduste kogude hulgas oli muuhulgas gruusia poiss, kes oli olnud Helena tädi, Katarina Witteni

majas teenija. Kaasas oleva kitarriga mängis poiss üht rahvaviisi kui Helena seda poisi emakeeles palus.


Teisena esines täielikku rahvarõivasse riietunud pärsia kaupmees, keda Helena ja kogu Fadejevi pere oli tundnud Tiflisis.

Sealt tuli ka "nouker" (mees, kes jookseb ratsaniku ees või järel). Kui Helena ütles valesti tema nime, parandas mees teda, ja Helena uuesti öeldes vastas mees tatari kurguhäälega "Tchich yahtscal" (täiesti õigus), kummardus ja lahkus.

Üks vapustavamaid juhtumeid oli hiiglasliku kurdisõduri saabumine.

Ta kandis käes pikka oda, millel olid kaunistuseks uuristused ja pikad värvilised suled.

Ta viibutas oda ja tegi kurdidele iseloomulikke tervitus- ja austuszeste.

Helena tundis otsekohe ära Ali, noore kurdipealiku, kes oli tema saatjaks ratsaretkedel Jerevanis ja Ararati piirkonnas.

Nende värvikate mineviku kujude kohtamine Vermonti maamajas ei hämmastanud Helenat.

Kuid hallipäise, tumedais rõivais mehe saabudes tundis ta end nõrgalt.

See pidi olema kolonel Peter von Hahn. Lõpuks ometi kohtas Helena inimest, kelle järele oli ta igatsust tundnud ja keda

armastas. "Oled see sina, isa," küsis ta. Mees raputas pead ja vastas vene keeles: "Ei, olen sinu onu."

Kõik kuulsid selgelt sõna "djadja", mis tähendab onu. See oli Gustaf von Hahn, vene kriminaalkohtu kunagine president.

Kehaehituselt meenutas ta Peter von Hahni, oli aga veidi lühem.

Kolonel Olcott, kes oma uurimustes kasutas kõikvõimalike teste, oli rõõmustanud eriti veenvate nähtuste üle.

Kuidas võis keegi seansi kolmekümnest osavõtnust kahtlustada Eddy perekonda külaliste kommete, rahvamuusika ja võõraste

keelte tundmises.

Kui vaesed ja lihtsad maaharijad oleksid saanud spetsiaalseid teadmisi, ei oleks nad vähemalt nii kiiresti Helena Blavatsky

saabumise järel suutnud hankida neid rõivaid ja vahendeid.

Reis Vermonti oli Helena jaoks vaeva ja kulutusi väärt. Nüüd võis ta "Daily Graphic" abil anda uimastava löögi enesekindlatele

materialistidele ja skeptikutele.

Tähtsaim oli aga kolonel Olcotti kohtamine.

Helena märkas siiski, ja see hämmastas teda, et oli inimesi, kes tulid farmi vaid selleks, et "paljastada pettust".

Suurim osa neist oli teinud otsuse juba enne saabumist.

Nad viibisid seal ainult ühe öö või kõige enam kaks ning lahkusid siis, et avalikult süüdistada Eddy peret.

Üks eelarvamuslik "paljastaja" oli dr. Georg Beard New Yorgist.

Lühikese farmikülastuse järel kirjutas ta solvava artikli, öeldes muuhulgas, et ta võiks "kolme dollarilise looriga ise

demonstreerida, kuidas materialiseerida kõiki neid vaime, kes Eddy majas külas käisid."

Kahtlemata arvas ta selle rünnakuga saavutavat vähemalt kaht inimlikku edu.

See võis aluse panna talle kuulsusttoovale väitlusele ja tagada talle kahe võimsa teguri, nimelt vana kiriku ja uue teaduse kaitse.

Mõlemat hinnati, spiritismi aga mitte.

Dr. Beard esindas Helena Blavatsku ohtlikuimat vaenlast, sellist, kes tembeldas kõik supernormaalsed nähtused pettuseks,

sidudes sel kombel 19. sajandi mõtte materialismi köidikuisse.

Kuigi Helena ei tunnistanud kõiki moodsa spiritualismi seletusi ja tõlgendusi, teadis ta, et paljud nähtused olid tõelised.

Niisiis, varustanud end spiritualismi keebiga, hakkas kirjutama artikleid "Daily Graphic'isse".

Kirjutis pealkirjaga "Hämmastusväärseid vaimu-nähtusi" avaldati 30. oktoobril 1874.

See oli poleemiline nagu paljud tema järgmisedki artiklid ja oli kirjutatud elavas, sümpaatses stiilis.

See oli pikk artikkel, milles ta andis edasi oma elamusi Eddy farmis (kahe nädala jooksul), käsitles irooniliselt dr. Beardi, kutsudes

teda "viiesaja dollarilise rahasumma eest kordama seal toimunut või kui see ei õnnestu, kompenseerima oma paljastuste

häbiväärsed tagajärjed".

Beard ei võtnud väljakutset vastu, aga väitlus materialistide ja spiritualistide vahel jätkus.

Paljutõotavaks tulemuseks Helena esimesest artiklist oli tänulik kiri Elbridge Gerry Brownilt, noorelt ameeriklaselt, kes toimetas

"Spiritual Scientist"-nimelist lehte.

Ta tänas Helenat tema spiritualismile osutatud teene eest, ülistades tema paeluvat stiili ja palus luba Helenat külastada, kui ta

kunagi Bostonisse tuleb.

Helena kirjutas "Spiritual Scientist'i" artikli, milles ründas nii enesega rahulolevat kirikusüsteemi kui ka nn. spiritualistide moraalset

argust.