Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Heli mõju inimorganismile

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Revision as of 01:48, 4 January 2016 by KiireJuss (Talk | contribs) (Bot: Automated text replacement (-yuyu108uuyu.*?yuyu108uuyu +))

Jump to: navigation, search
Brass-Band.jpg
Le Violon dIngres.jpg
Nunnad jaapan.jpg
Extase.jpg
Mandala-Analokiteshvar-8-armed-mandala.jpg
Orient dance opera.jpg
Tea-cup of tea.jpg
Tea-istandus.jpg
Sangharakshita-at-manchester-buddhist-centre-2008.jpg
Zarathustra-02.jpg
Beginning meditation pic.jpg
01.jpg
Han-shan.jpg
Bhikshuni moon.jpg
Chakravartin-.jpg
China 07 24.jpg
Buddaspriesteris.jpg
Dipankara the buddha of fixed light.jpg
General-woof.jpg
Koll-lendur.jpg
94-potala.jpg
Myanmar munks.jpg
Kukai.jpg
Meditation.1s.jpg
Kailash-parikrama-kora.jpg
Kumarajiva.jpg
Lock martin f-35.jpg
Yogi.jpg
Lhukang park nd pilgrims from amdo.jpg
Nara-buddha-kuyu.jpg
Nichiren sculpture.jpg
Purnapreaching.jpg
Varanasi 00.jpg


Meie organismi tugevdamiseks ja tervendamiseks soovitavad joogid laulda teatud kindlaid täishäälikute kombinatsioone.

Need mõjuvad (oma vibratsiooniga) kogu organismile, närvidele, näärmetele ja ajudele.

Täishäälikute heliseda laskmine on väga rahustav ja lõdvestav. See aga peab toimuma täie jõuga, siis tunneme ennast karastatud ja täis energiat.

Alguses hingame sisse ( täielik hingamine) ja siis ilma väljahingamata toome kuuldavale jõulise ja läbitungiva "iiiiii" häälitsuse, kusjuures avame huuled nagu naeratuseks.

Me ei pea seda laulma, vaid nagu kaugusesse hüüdma. Hääle tugevus peab olema ühtlane; samuti ei tohi see alguses tugev olla ja lõpuks vaikseks jääda.

Tuleb lõpetada enne, kui täielikult hingetuks jääme, sest alalti peab pisut õhku tagavaraks jätma, enne kui me oma häälitsuses lõpetame.

Peale lühikest puhkust kordame seda kolm kuni neli korda ( alguses mitte rohkem). Lõpuks hakkame peas tundma erilist mõnusat helivibratsiooni mõju.

See aitab ajusid, silmi, nina ja kõrvu puhastada ja ergutab kogu organismi.

Muidugi on seel teisi, mitmesugustel täishäälikutel põhinevaid helisid, mis mõjuvad erinevatele kehaosadele.

i heliseb ( võngub ) peas ja mõjutab hüpofüüsi ( sisesekretsiooninääret), aju ja kõiki koljus olevaid organeid

e mõjutab kurku, kõri, õhutorusid, kilpnääret ja kõrvalkilpnäärmeid.õ

a mõjub hästi kopsude ülemisele osale.

au mõjutab rinnakorvi keskosa

o paneb võnkuma kopsude alumised osad, südame, maksa ja kõhu.

u mõjutab kõhtu ja alakehaorganeid

ö mõjutab vahelist, maksa ja kõhtu

ü mõjub neerudele

uiii ühendatult mõjutavad pärasoolt ja seks - organeid


mmmmm - Po - mmmmm võnked mõjuvad südamele ja seepärast tohib seda võnkemõju kasutada ainult kord päevas

Nõrga, haige südamega inimesed peaksid oma südant tugevdama lühema mmm - Po - mmm ja pikema Paaaaiiiii laulmisega ( mõlemad ühe hingetõmbega)

........


1. Helid tekitavad kujutise 2. Kindlad helid loovad kindlaid kujutisi ( mustreid, vorme) 3. Kui tahame esile kutsuda teatud kujutist, peame tekitama kindla kõrgusega heli


Panttšakshara mantra kordamine "OM Namah švaja" loob �va kujutise. Vi�u A�akshara mantra "Om Namo Narajanaja" toob esile Vi�u kujutise.

Helide tekitatud vibratsioonid on mantrates väga tähtsad. Suurt rõhku tuleb panna nii heli kõrgusele ( svara) kui ka mantra vormile ( varna). Varna tähendab tõlkes värvust, tekitades seega lõputu hulga kõige mitmekesisemaid värvikombinatsioone.

Erinevad helid erinevates kõrgustes loovad erinevaid värvivarjundeid.

Me kasutame erinevaid mantraid, et pöörduda erinevate Universumi Jõudude poole. Kes austab �vat kasutab mantrat "OM Namah �vaja", kuiv võttes kontakti Vi�u ehk �aktiga tuleb vahetada mantrat.

Mantra kordamine tekitab meie psüühikasse Devata või selle Jõu aspekti kujundi, kes on seotud antud mantraga.

See ongi meie I�a ( isiklik Jõu aspekt) ja Tema kujund muutub meie teadvuse keskpunktiks, kui me oma tähelepanu sellele koondame.

Mitte asjata ei öelda, et Deva mantra ongi Deva ( või Devata ) ise. See vast selgitab ka tihti valesti tõlgendatud mimansa filosoofilist väidet, et Kosmilised Jõud ei eksisteeri lahus oma mantratest.

Tegelikult tuleb seda mõista nii, et kui mõnele kindlale Jõu aspektile pühendatud mantra on õigesti loetud ( mõeldud, sosistatud, artikuleeritud või lauldud), siis selle juures tekkinud vibratsioonid loovad kõrgematel tasanditel kindla kujundi, mida vastav Jõud selleks ajaks hingestab.

......

MANTRA OLEMUS


Igapäevase käibekeele ülesandeks on väljendada mõtteid materiaalsel tasandil.

Mantra eesmärgiks seevastu on stimuleerida inimese vaimseid võimeid kosmilise energia ( ted�s) abil ja võimaldada sääraselt mõista pidevalt nähtavaid suprasensuaalseid reaalsusi.

Paljal sõnadekogumil pole enamasti mingit mõtet, mantra aga on täis teadvust. Sõna on lihtsalt tähtede rida.

Mantra aga on särava energia mass. Ütlemised juhivad materiaalse maailma inimesi, mantrad seevastu äratavad üleinimliku jõu ( �akti ).

Tantras on öeldud, et hing ihus on kirjatähede ja heli tõeline olemus. "Ema", s.o tähtede kehastus ( varna) asub "t�krate" ( energia keskused) igas tähepildis.

"Ema", kes liibub kõigis kuues "t�kras" ja kes on kõigi seal paiknevate tähtede "Mina", "Kehastus" ja "Olemus", ärkab spontaanselt, kui Tema tähti õiges järjekorras lausutakse ( mõeldakse või artikuleeritakse)

....

Tantra on Kosmilise Energia Hingus. Kogu universum on tekkinud sellest Hingusest.

.....

Spirituaalne egotsentriline enesearendamine viib meid samm-sammult kokkupuutesse looduses toimivate suprasensoorsete kõrgemate ja madalamate olenditega ( jõududega).

Õpime kogemustest, kuidas kasutada kõrgemaid ja hoiduda madalamate eest.

Heli puhtuse saavutame hridajaka� abil ( südames visualiseeritud kosmos).

Vahendik on kõne. Helijõud kandub teistesse kõrvade kaudu. Puhastamise ajal peame harrastama kõne tapas`it, s.o. rangust, lihasuretamist, askeesi ja saavutama keha ja psüühika tasakaalu.

......


Helijõu abil on loodud kogu Universum. Selle jõul on lugematu hulk erivorme, mis toimivad kõikjal.

...

Mantra ja dharani ( keskenduseks vajalik sõnavalem) saavad oma jõu makrokosmose ja mikrokosmose vahelistest seostest.

Need seosed kindlustavad neile osa kosmiliste jõudude potentsiaalist. Müstiline seemne - silpide ( bid� - mantra) mõtlemine, kujutlemine või artikuleerimine on ühe või teise kosmilise jõu aspekti mainimine või appikutsumine.

Neid korrates samastame ennast antud jõuaspekti olemusega.

.....


OM`i kolm osa on pühendatud Kosmilise Energia kolmele eri aspektile. Hindud pühendavad A - Brahmale kui loojale, U - Vi�ule kui säilitajale ja M - �vale kui hävitajale.

Brahma ja Vi�u töötavad käsikäes. Teised mantrad on piiratud mõjuulatusega, kuid OM on kõikehaarav, sest ta esindab Kosmilist Energiat kog oma võimutäiuses.

.....

Igasugune liikumine tekitab heli, kuigi neist enamik jääb meile märkamatuks inimkõrva piiratuse tõttu. Heli liik, tugevus ja kvaliteet oleneb liikuva objekti iseloomust ja kiirusest. Kuna objektid ehk asjad pole ainult lihtsalt asjad, vaid neil on eriomane kvaliteet ja liikumissagedus, siis tekitavad erinevad esemed teatud spetsiifilisi helisid.

......

Hindude kosmoloogias esindab �va tahet, põhjuslikkust ja elu teostumist.

Vi�u - teadvust, mis on vajalik elamiseks hädatarvilike asjade hingamiseks ja Brahma - materiaalsele tsandile juhtivaid mõtteid.
Neid kolme funktsiooni on seotud ka tahte, tarkuse ja aktiivsusega. Mantrat peetakse niisiis teatud "jumaliku liikumise" teatud aspektiks ehk Devaks ( s.o. jumaluseks).

.....


Seoses mantra kasutamisega on meil enamasti tegemist ja jantraga ( kujundiga).

Kui mantra on vastava energialiigi ( jumaluse) helisümbol, siis jantra on vormisümbol. Mõlemad sümbolid on niisiis kiindlate jõuprintsiipide esindajad ja kandjad.

MIda täiuslikumalt jantra on kujutatud, seda jõulisemalt esindab see vastavat enerigaliiki.

( Eriti kehtib see mandalate kohta). Iga jantra osa on kindlaks pidepunktiks nii mantra lausumisel kui ka mediteerimisel.

.....


"T�andogja Upani�dis" õpetab guru oma õpilast:"Sina oled See" ( tat tvam asi). Spontaanselt toob iga inimene pidevalt kuuldavale so ham ( sisse- ja väljahingates).

Antud silpide täpsed vasted on : Sah - mis tähendab Tema ehk Too ja siis aham - mina olen. Tõelisele joogile tähendab seega iga hingetõmme ja südametukse Ühtsust Universumiga.

.....

Mantrate piiramatu mõju on tingitud sellest, et nad on ( või vähemalt võivad selleks saada) õige rakendamise korral identsed nende objektiga, mida nad esindavad.

Igal Universumis toimival Jõul ja selle erinevatel aspektidel on oma bid�mantra, oma müstiline heli, mis on selle jõu "seeme", s.t. selle jõu olemus.

Korrates nüüd seda bid�mantrat kõigi ettenähtud nõuete kohaselt sobitab joogi oma ontoloogilise olemuse antud Universumi jõuga ning samastab ennast sellega.

Mõnikord võib kogu metafüüsika olla keskendunud ühte mantrasse.

.......

Kogu Kosmos kõigi oma Jõudude ja seaduspärasustega manifesteerub teatud mantrates.

Universum on helisev, värviline, kindlapiiriline ja täis energiat. Mantra on nii "sümbol" kui ka "reaalsus".

Kehtib okultne side müstiliste kirjatähtede ja silpide ning inimorganismi liikmete ja organite vahel ühelt poolt; samasugune side ühendab neid meie liikmeid ja organeid Kosmose uinuvate ja toimivate jõududega. Töötades ühe "sümboliga", äratame kõik temas peituvad jõud kõigil tasanditel.

Mantrajaan ja ikonograafia vahel on olemas tihe side. Igale erinevatel tasanditel toimivate jõudude kõikidele aspektidele ( suurustele) vastab üks kuju ( vorm), üks värvus ja üks kirjatäht.

Keskendudes "müstilisele" värvusele või helile, mis on meile vajalikku jõudu esindab, sukeldume ( mõtleme ennast) selle Jõu sisse ja muutume tema sarnaseks. Selleks võime kasutada ükskõik missuguseid abivahendeid või "tugesid" ( kujundeid, mantrajaanat jt).

Erinevate tasandite vahel on seos, kuid see on müstiline seos, mis toimb ainult teatud "keskuste" kaudu.

Tantrismi kontseptsiooni kohaselt on Kosmos täis maagilisi jõudusid. Müstilise füsioloogilise tehnika abil on võimalik inimorganimsis neid jõudusid äratada ja rakendada.


Igivana veeda ( ja indo - euroopa) juur man - "mõtlema" ja järelliide tra "vahend".

Põhilisi mantraid arvatakse olevat 70 miljonit. Teisejärgulisi lugematu hulk.

...

Toimivaks mantraks saab OM ja iga muu mantra alles siis, kui guru selle teatud kindla pühitsuse rituaali ajal õpilasele isiklikuks kasutamiseks üle annab.

...

Mantra on tegelikkuse keskendunud sümbol, aga ainult siis, kui ta on saadud gurult, kelles see mantra on teadlikult toimiv energia.

Saadud mantra häälestab õpilase samale energialainele ja võimaldab tal spirituaalsel tasemel kõrgemale pürgida. Need mantrad on igavesed ja omavad imeväärseid võimeid...."

.....


Mantra koosneb reast tähdedest. Iga täht esindab teatud heli ja viimased on asetatud kindlasse järjekorda.

Et saavutada soovitud tulemust, tuleb mantrat õigesti intoneerida....Mantra toimib kõige paremini siis, kui tema üle mediteeritakse vaikides ( huuli liigutamata).

Mantra pole palve. Palvet võib edasi anda vabalt valitud sõnade abil. Mantra puhul on tegemist igaveste kindlalt määritletud tähtede abil väljendatud helidega ( või mõtetega).

Mantra võib, kuid ei tarvitse oma välise vormiga sisu edasi anda. ... Iga mantra on Brahma vorm...Mantra aitab meil otsitud jumalust leida ja temga kontakti astuda.

Kuigi jumalateenistuse, religioosse lugemise, koraalide laulmise, ohverdamise, dhyana, dharma ja samadhi ja mantra eesmärk on sama, on viimane kaugelt võimsam kui kõik eelnevad. Isiklik mantra, mida saadakse guru käest initsiatsiooni ( pühitsuse) ajal, on bird� ehk seeme, mis külvatakse õpilase südamesse.

......

Mantra võib olla heatahtlik s.t. ta hoiab ära vaenulikud jõud ja kutsub esile kasulikke ja kaitsvaid.

Kõik emotsioonid nagu hirm, aukartus, hardus ,samuti kõik ragad või kired kuuluvad nende heatahtlike mantrate valdkonda.
Mantra võib olla millegi omandamiseks, näiteks mõnigate asjade omandammiseks, mida pole võimalik nii kergesti saavutada tavaliselt teel või usuliste jõupingutuste abil.

Samuti enesekontrolli, kõigi okultsete siddhide ja maagiliste võimete ning tantra ja jooga satkarma omandamiseks.

See hõlmab ka "kuut tööd", nende hulgas �nti - võime haigusi ravida, kaitset saada planeetide halbade seisude puhul, needuse vastu, samuti eelmistes inkarnatsioonides sooritatud halbade tegude vastu.

Va�karana - jõud ja oskus nõiduda ( võluda) loomi, inimesi ja jumalaid ning sundida neid töötama enda kasuks. Stambhana - jõud mõjutada teiste tegusid.

Uimastada inimesi ja loomi. Vidvesana - jõud lahutada sõpru ja sugulasi jne. Uccatana - jõud vaenlasi põgenema sundida ja plahvatusi esile kutsuda. Marana - Jõud tappa ja vigastada mantra abil.

........

Atma ehk inimese igavene printsiip ( hing) asub väljaspool aega ja ruumi. Sellest hetkest, kui ta eraldub Universumi Absoluutsest Jõust, valmistub ta esinema suhtelise jõuna.
Igavese Atmani sümbolina on meile tuntud Kolmainus, Trimurti ja tema aspektid, mida tunneme nimede alla Maria, Suur Maja, Taevane Kuninganna, Yo , Mula-Praktriiti, Looduse Olemus.

Mikroskosmilise sõna esimeseks sümboliks peavad mõned filosoofid Sofiat, Kristuse Ema, Püha Vaimu templit, Armulaua Hoonet, Suurt Ühtsust.

Sellele sümbolile anti mitmesuguseid nimesid. Vedanta filosoofias, rad� joogas nimetatakse seda kausaalseks ( põhjuslikkuse ) kehaks.

Nimetame seda siinkohal tinglikult psüühiliseks kehaks. See keha on elava Sõna mõjul sidelüliks paljudele taaskehastuste vahel.
See psüühiline keha on teadlike arusaamade, s.o. individuaalsuse ja eraldatuse kandjaks. Ta on aruka jõu tegevuse tulemus.

Vajalikkuse suure tsükli suunava jõu tagajärg, mille ilmingud koordineeritakse ajas ja ruumis.

Põhjuslikkuse ( kausaalse) keha aluseks on seadus, mis seob tulemust põhjusega ja mida hindud nimetavad karmaks.

Öeldu põhjal muutub mõistetavaks, kuidas õpilane, kes oma karma on hävitanud, võib mõjutada peale kõige muu isegi loodusejõudusid.

Seda suudavad edukalt kõik need, kes on eraldanud tegevuse tulemusest.

Selles kehas, mis on küllalt täiuslik, individuaalne ja subjektiine, suudab teadvus end maksma panna alles siis, kui ta on täielikult vabanenud kõigist intellektuaalsetest muljetest.

Tema asukohaks on universumi too sfäär, mis sümbolselt kujutab suurt kosmilist vomri, Ta on tsentrifugaaljõu produkt.

........

Astraalkeha on nii looduse kui ka inimese seisukohalt igasuguse elu tõeline ja ainus tugi, sest ta sisaldab endas kõik võimed ja kõik jõud.

Hindud nimetavad mainitud jõude tattva ja neid klassifitseeritakse mitut moodi. Vedanta näiteks loetleb 17 tattva`t, Jooga 24, Jooga - �stra - 6, Rad� - Jooga tunneb ainult ühte - mõistuse tattva`t)

Inimkonna sihiks on luua teatud kindlad suhted mõstusliku olevuse ja mitmesuguste kosmiliste eluavalduste vahel. Selle sihi saavutamiseks on vaja arendada sõna kõiki ilminguid.

See hindamatu aare, mis on aluseks kogu inimkonna kultuurile, on keel, s.t. inimeste oskus ennast väljendada.

Seda võimet arendasid kõik rahvad, kuid see toimus kahjuks nii, et inimesed ei saanud sellest kogu võimalikku kasu, kuna nad ei kasutanud seda õigesti.


.....

Inimene ise on ju täiuslikem tempel universumi loomingus ja sümboolselt kujutab ta Sõna toimimist.

Iga ese looduses on sümboolne märk ( alates näiliselt liikumatust mineraalist) ja iga märk, mis oma olemuselt liikumatu kuid tegev oma ilmingutes, on mingi idee kehastaja - ja see ongi üks sõna kosmilisi tunnuseid.

Inimene allub ka sellele seaduspärasusele. Tema kolmikvorm, samuti nagu nähtavate ja nähtamatute organite liikumised, on Universumi Ülima Jõu manifesteering.

Inimkeha kolmes olulises osas ( kõhu, rinna ja pea piirkonnas) asuvad kolme liiki organid, mis väliselt näitavad oma juhtiva keskuse erinevaid seisundeid.

Alumiste järemete suhteliselt lihtsatest liigutustes avaldub taimne elu. Käte ja eriti sõrmede mitmekesised tegevused esindavad loomset maailma .

See tõsiasi , et meil on kaks kätt, iseloomustab eriti selgelt neid käsutava keskuse kahesust ( materiaalne ja spirituaalne). Pea liikuv paarisorgan - alumine lõualuu on päikesest ümbritsetud naiseliku kuu sümbol.

Lõppuks kroonib inimkeha - mikrokosmost - munajas pea. Sisemuses tekkinud mõtete väljendamiseks on see varustatud lõualuudega.

Püüame nüüd lahti mõtestada Boeme poolt mainitud "Looduse Keelt".
Organ, mille abil inimene räägib, koosneb kolmest peaosast : rindkeres asetsevast alumisest aparaadist, milles peitub heli substraat; ülemisest aparaadist - ajust, kus valmivad ideed, ja keskmisest osast ehk suukoopast, kus toimub peamine helitekitamine.

Kõik mainitud organi osad väljendavad - astraalsest jõududest lähtudes - ellipsi kahe fookuse ideed. Loitsumise ajal muutub see ringikujuliseks. Paljud katsed on seda kinnitanud.

Ellips on hierarhilise õpetuse peamine hieroglüüf. See pole ainult inimese, vaid kogu universumi märk ja sümbol.

Ta on meis seepärast, et meie oleme Temas ja Ta on loomingu märk ja sümbol.
Ellipsoid ( materiaalne ellips - muna) sümboliseerib ja esindab Kolmainust.
Ideaalse ellipsi ( ehk vaimse kesta ) kaudu jõuame igavese ringi juurde. Materiaalne ellipsoid aga viib meid looduse lõpmatusse.


Sääraselt avastab inimene oma sisemise hieroglüüfi nii hääle ja sõna kui joonise ja kirjatähe abil.

Esimesel juhul suu abil, mille avamisel ja sulgumisel moodustame kujundid ellipsist ellipsoidini.

Teisel juhul ooma ellipsoidilist käte abil, mis avanevad ja sulguvad kümne sõrme abil täiuslikus ( arvus) kümme.

Seal, kus sõna jääb meie sisemusse, kus kiri moodustab lihtsa kontuuri, seal luuakse enesesse sulgunud hieroglüüf.

Seega paistab meile antud juhul, et metafüüsiline - matemaatiline null ei ole midagi, vastupidisel juhul on ta aga kõik.

........

Kui sa tahad mõista seda keelt ( Universaalne keel), siis jälgi, kuidas sünnib sõna, alates südamest ja lõpetades suus.

Mida nendega teevad keel ja huuled, enne kui hingus ( vaim) nad välja viib. Kui jõuad nii kaugele, siis mõistad kõigi asjade olemsut ja sisu tänu nende nimetustele.

Seejuures aga on oluline, et mõistaksid kolme põhimõtte toimimist, sest sõna koosneb kolmest algest : hingest, vaimust ja kehast"

Meie teadmatus ja vale orientatsioon ei luba meil luua väljendusrikkaid olemise seaduse sümboleid.

Kasutame oma keelt valesti, nähes ainult meid ümbritsevat keskkonda ja unustades selle algallikad.

Kui targad vaatlejad jõuakisd selle salajase sisemise aluspõhjani, mis meis tekib enne kuuldavale ja nähtavale jõudmist, siis avastaksid nad selle tunnetusliku keele tekke.

Asjata on püüda lihtsate materiaalsete reeglitega seletada kõrgema tasandi ilminguid, mis kehtivad juba aegade algusest sõltumata materiaalsest keskkonnast ja jäävad püsima alatiseks.

See pole organiseerimise tulemus ega esiemen inimeste avastus, mida anti edasi läbi sajandite, vaid inimese oluline koostisosa.

Ja kui inimene oma Seaduse vastu eksides selle kaotas, jäid järgi jäljed, mis võivad meid viia hea tahtmise juurest tagasi oma algete juude.

....

Kõik, kes on kasutanud mantraid või tegelenud loitsumisega, on eneses märganud kahte keelt toimivat.

Ühte nn. meelelist ( aistingulist ) ehk välimist, mille abil suheldakse oma liigikaaslastega, ja teist, nn. sisemist, tumma, mis alati ennetab välimist.

Kui analüüsida selle sisemise ja salapärase keele olemust, võib arvata, et on tegemist mingi inimlikust individuaalsusest lahus toimiva printsiibiga, mis mõjuba mantra kasutaja mõtteid ja muid protsesse.

Olemasolevate andmete põhjal võib väita, et kuna kõik inimesed alluvad ülaltoodud printsiibile, siis peaks ka kõikide samasihilisi toiminguid juhtima ühised seadused, vaatamata erinevate heade mõtete arvututle mitmekesisusele ,mida neile salajase keele abil sisendatakse.

Inimesed, kes pole kustutanud endas aegade algusest kaasaskantavat sisemise keele jälgi, kuulevad väga hästi neid häid mõtteid, sest kõik nad langevad täielikult kokku nende endi mõtete ja ( enamasti ka ) tegudega. Ainult kurjuse printsiip on neile võõras.

Nad on lõplikult veendunud Universaalse Targa Jõu (Olendi) olemasolus, mis ongi kõik spirituaaalselt arenenud inimeste olemuse aluseks.

Selleks peaks selguma, et mainitud sisemine keel on oma printsiibis ainus ja et ta ei allu mingitele muutustele.

Nagu ütles tundmatu filosoof:" Neid ( sisemisi keeli) ei saa olla kaks, sest säärasel juhul üks hävitaks paratamatult teise."

Kordame veel kord, et inimene pole materiaallne, vaid vaimne olend.

Tal olid algusest peale kõik eeldused spirituaalseks arenguks ja järelikult ka võimalus olla kontaktis nii Universumi jõudude kui ka oma liigikaaslastega.

Seega kehtis ja kehtib keel, mis on ühine kõikidele mõtevatele olenditele.

.....maailma alguses peale kehtib üks keel, mis kunagi kadunud pole ega kunagi kaduda ei saagi.

Kunagi oskasid seda kõik rahvad ja grupp arenenumaid suhtles omasugustega läbi aegade ja kauguste ( telepaatia).
Selle keele valdajad teavad, kuidas tõelised seaduseandjad tabasid põhimõtete surematu tuuma, mis juhtis rahvaid läbi sajandite õiguluse vaimus.

See keel annab miele võtme kõikide arvutuste tegemisel. Lubab meil mõista kõikide olendite ja esemete saamislugu ja hävingut.

See annab meile võimaluse loodusjõude rakendada nii uusi ehitisi püstitada kui ka purustatut taastada.

.......

"Tähestiku üksikute tähtede vaimud on aluseks looduse keele ühisele vaimule.

Viis täishäälikut esindavad Ülima printsiibi nime, sest Jehoova pole muud kui IEOUA. Ülejäänud tähed tähistavad ja väljendavad sama Ülima Printsiibi looduses esinevaid nimesid."


"Iga täht on Keskuse vorm, kuigi tähtede ümberasetamisel sõna mutuub, siis iga tähe olemus ( vaim) jääb Keskusse."
"Kõikidel tähtedel on ühine juur ja selleks on Ülima Printsiibi Vaim ja need tähed on inglite põhiolemuseks"

"Rigveedas" on sõnaselgelt kirjeldatud heli tähtsust: "Kõik helid jagunevad nelja kategooriasse, nagu seda teavad brahmaanid, kes uurivad vedasid.

Kolm neis on peidetud, aga neljas tuuakse kuuldavale."

Mantra - �stra järgijad jagavad sõna nelja kategooriasse: absoluutseks, vahepealseks, nähtavaks ja artikuleeritavaks.

Brahman bindu kujul + �akti ehk Prakriti bid� kujul - tulemuseks on nende poeg Nada ( �bdabrahman) kosmiline heli ehk sõna.

Bindu neli väljendumisvormi on �va, Rudra, Vi�u ja Brahma. �kti on esmalt Mahat kosmiline kehastumine. Mahat toimib 3 teguri ( guna) varal. Need on sattva ( valgus), rad�s ( aktiivsus) ja tamas ( pimedus).

Neile järgnevad individuaalsusevormid ahankara`d. 3 guna tekitavad 10 suunda, 10 mõtte- ja looduselementi.

Heli inimeses saab alguse Kundalinist, mis on �ktist.

Kõik selgelt hääldatud helisid sümboliseerivad sanskriti tähestiku 50 tähte. Loitsijale võrdub artikuleeritud heli eseme nimetamisega, mis omakorda samastub eseme endaga.

On olemas kahte liiki sõnu, tegelikult hääldatud ja ainult mõeldud.

Sõna teatab meile asja tähenduse ja on ka ühtlasi rütmilise liikumise heli.

Kundalini hõlmab kõik 50 sanskriti tähte ja algseim neist on OM. Mantra kasutaja ( loitsija) võib sihikindla treeningu tulemusena seda kuulma õppida ja siis on ta valmis vajalikku loitsu kasutama.

Füüsilise kehastumise tasandil liigub algheli piki astraalseid närvikanaleid - nadisid, olles liigestatud sanskriti tähestiku 50 täheks, jaguneb ta nadi kolme peakanali vahel.


Silpide arv võib mantras olla ühest kuni tuhandeni. Ühe-, kahe- ja kolmesipbiliste mantrate mõte seisneb selles, et ühendada teatud kindlaks otstarbeks vajalikke tähti.

Mantrad, mis koosnevad vähem kui viiest silbist, on omaette tervikud ja neid ei saa jaotada.

Pikemad võib osadeks jagada ja siis me näeme neis: esiteks silpi OM, teiseks bid�t, s.o. viimast silpi, mis näitab ära mantra õige sihi ja suunitluse; kolmandaks - jumaluse nime, kelle poole me pöördume. Kõik mantrad ei alga OM-iga, kuid need, mis sellega siiski algavad, on jõulised ja pühad.

See, mida nimetame bid�ks, on üks salajasemaid seoseid ( vastavusi) materiaalse ja kõrgema tasandi vahel.

Mantrate kasutamise praktika ( loitsimine) india teooriate kohaselt seisab selles, et teatud artikuleeritud helid tekitavad eetris säärase vibratsiooni, mis on võimeline tungima kõrgeimate sfäärideni ( juhul muidugi, kui oleme need helid varustanud küllaldase energiaga).

Mainitud helid, mida nimetatakse bidza - ak�ra, jagunevad oma tegevuse järele klassidesse.

Tähtede salastatud jõud on bidza aluseks ja see jõud on kõikidel sanskriti tähtedel.

Neid jõude võib rakendada kolmest seisukohast lähtudes. Universaaljõu kolm aspekti Vishnu, �va ja �akti nimed koosnevad mitmesugustest energialiikidest ning tundes hästi mantrate koostamise reegleid, võime enid üsna täpselt määratleda.

Maagilisi jõudusid, devasid, mida mantrad sümboliseerivad, on kahte liiki: mantrakujulised ja füüsilise olevuse kujulised .

Brahma Suutrate andmetel võib deva olenevalt oma eksisteerimisetasandist võtta ükskõik missuguse kuju.

Mantra praktikas on veel rida muid saladusi. Näiteks võib mantrasse lülitada vigu, mis paralüseerivad nende jõu.

Kavatsedes mantraid kasutada ( loitsima hakata) peame kindlaks tegema, kas loitsija karma seda soodustab või takistab.

Peame kindlalt meeles pidama, et karma omab seejuures määrava tähtsuse, välja arvatud erandjuhud ,kui inimene loobub ilmalikust elust ja läheb askeesi.

India �nnjasid ( askeesid) unustavad kogu eelneva elu ja võtavad koguni uue nime.

Mantrate kasutamiseks pole kõik kuud aastas ühesugused. Mai, oktoober ja november on väga soodsad kuud; aprill, detsember ja juuni vähem soodsad; juuli, august ja märts veel vähem soodsad, ülejäänud kuud aga hoopis kõlbmatud.


Soodustavalt mõjuvad veel täiskuupäevad, teine, viies, kuues, seitsmes, kümnes, kaheteistkümnes ja kolmeteistkümnes päev, samuti tuleb poolkuupäevad llugeda soodsate hulka.

Noorku ( kasvuperiood) annab materiaalseid eeliseid, vanakuu ( kahanemise periood) vaimseid eeliseid.

Pühad päevad: 6, kummaski kaalude pooles. 13 päev oktoobri pimedas pooles, 9 päev novembri valges pooles ja esimene päev oktoobri pimedas pooles.

Neid päevi nimetatakse jumalate pühadeks päevadeks.

Nädalapäevadest toob neljapäev hukatust, laupäev surma, esmaspäev pimedal poolkuul on jõuetu, ülejäänud päevad on head.


Mantra kasutamise eelpäeval peab loitsija paastuma; ja järgmisel päeval hoiduma seksuaalvahekorras, salvimisest, kõrvalistest tegevustest, tühjast jutust ja hommikusöögist.

....

Mantra jooga paneb suurt rõhku helide ja muude loodusjõudude vastastikusele suhtele. Helisse tuleb suhtuda kui vormi, värvi, lõhnade, liikumise ja soojuse nähtustesse.

.......

Igivana india õpetuse kohaselt koosneb inimene kolmekordsest kestast, mis ümbritseb jumalikku sõna sädet.


Esimene on materiaalne keha.

Teine - kausaalne ( psüühiline) kest ( põhjuslikkuse keha) on vahendajaks absoluutse ja suhtelise olemise vahel.

Kui teeme läbi vastava maagilise ettevalmistuse, võib meie teadvus seda keha tajuda.

Sel juhul asub ta lokaliseerituna pea - selgroo pooluste vahel. India õpetus nimetab kausaalset keha Suureks Maoks ( KUndalini).

Kausaalse keha kaudu toimub pidev suhtlemine inimese sisemise mina ja teda ümbritseva looduse vahel.

Seega on see aluseks metapsühhoosile ja ühinemisele. Nagu varem mainitud, on see kausaalne keha Sõna peamiste omaduste: individuaalse ja teadvuse kandja.

Sama keha on OM-i, suurte helivahendaja asukoht. Selle sõna kandjaks on 72 000 nadi`it ( närvienergia kanallid).


Kolmandaks kestaks on astraalkeha - mis sisaldab endas kolme süsteemi: hingamine, seedimine ja meelte organid.

Meelte ja hingamise süsteemid koosnevad närvivooludest, mida Indias nadi`deks nimetatakse. Joogide kinnitust mööda on neid nadi`sid sümboolne arv - 72 000

Upani�did mainivad 14 peamist närvivoolu kanalit. 3 Kõige olulisemat on:


1. Ida - läbib vasaku kopus ja esindab Kuud ehk õhku. Oma loomu pooles pimedus ( tamas ( guna).


2. Pingala - läbib parema kopsu ja esindab Päikest ehk tuld. Oma loomu poolest aktiivsus ( rad�s guna).


3. ��mna - läbi selgroo. Loomult puhas ( sattva-guna)


"Suurt Madu" ( kausaalset keha) nimetatakse ka Nadi`iks ( Kundaliniks). Heli on Nadi isa. Heli juhib "Suurt Madu" ��mnat kanali kaudu.

Upani�dides kirjeldatakse seda magneetilist elektrit kui maailma tuge, pääseteed, Sõna abikaasat ja aja neelajat, mida mõõdetakse "Suure Mao" kahe esimese organiga.

Tema värvus on taevasinine, mis vastab kuu valgustavatele päikese kiirtele. "Suure Mao" kaudu saab joogi ühendusse astuda astraalmaailma ja Universumi hingega.

Oma teedel moodustab Nadi seitse põimikut, milledes pöörlevad astraaljõud. Jooga õpetuses nimetatakse neid seepärast ratasteks ( pööristeks) ehk t�krateks.

Astraalkeha assimileerivateks organiteks on Nadi kanalites toimivad erinevad energiavoolud ( hingamised).

Kes valdab kahte esimest hingamist, see on võimeline juhtima Kundalinit.

1. Praana - Vaju - südame hingamine. Liigub Suure Mao valduste ääremaadel: nindasõõrmetes, kurgus, nabas, jalgades suurtes varvastes. See juhib ja mõjutab hiingamist ja köha.

Tema liikumine on ülespoole pürgiv, värvus - punane.

2. Apana - Vaju - ristluude hingamine. Liigub ristluude piirkonnas, seks-organites, puusades, põlvedes, maos ( kõhus), neerudes, nabas ja tule asukohas.

See hingamisvoolus juhib ekstrementide emmeladamist. Tema liikumine on laskuv, värvus helepunane.

.......

Inimese kausaalkehas on selgesti ( muidugi treenitud silmale) rida ümmargusi hiilgavaid ratta - või taldrikukujulisi moodusitisi.

Need on t�krad ehk energia manustamise keskused. Nende kaudu voolab kosmiline eneriga inimese organismi. Inimesel on seitse seesugust keskust ja joogid kujutavad neid lootoseõitena, mis oma vartega kasvavad välja inimese selgroost.

Igal õiel või t�kral ooon oma kindel arv õielehti ja iga õieleht on märgistatud kindla kirjatähega.

Iga õieleht ( või rattakodar) koosneb ühes kosmilise eneriga aspektist. See aspekt kiirgab selle õielehe ( või kodara) kaudu inimorganismi.

Õielehtede arv oleneb niisiis energiast lähtuvate jõuaspektide arvust, mis läbi antud t�kra voolavad. Südame t�kral on näiteks 12 oran�unast õielehte ja neil on sanskriti kirjatähed KA`st Tha`ni.

T�krate lootosõie lehtedes toimivad niisiis kosmilise eneriga erinevad jõud koos kirjatähtedega ja nende kaudu.

Jooga õpetuse kohaselt sisaldavad 49 ( 50 ) sanskriti kirjatähte endas kõik inimlikud häälitsused ja kogusummas ühte loovat heli - sõna.

Selles tähestikus on esindatud kogu loov kõne ja seega ka kindel hulk kosmilisi jõudusid. Jaotatud on nad järgmiselt : 16 täishäälikut toimivad kurgu t�kras. Ka`st - Tha`ni südames, Da`st - Pha`ni naba t�kras, Ba`st - La`ni teisest ja Va`st - Sa`ni esimeses t�kras

Kulmude keskuses Ad�a t�kras toimivad Ha ja K� ja Sahasrara, lootos ehk kroon ( pealae) t�kras on esindatud 20 kordselt kogu tähestik. Laja - jooga loojad teadsid täpselt, missugused jõud millistes iniemse energiakeskustes toimisid ja kasutasid selleks vastavaid tähti.

Mediteerides neid tähti, hakkame kuulma "sisemist häält", mis summutab välimise.

Joogide meditatsiooni treening algab keskendusemiega teatud kindlale kujundile või helile ja alles siis, kui meie meeled on seesuguse fikseerimisega eksimatult harjutnud, võime asuda kõrgemalasuvate sihtmärkide poole püüdlema.

VÕib näiteks mõelda, et Universumi Energia lõi maailma just tähestiku üksikuid tähti artikureelides, sosistade ja mõeldes.

�bda ehk heli saab eksisteerida ainult seal, kus on olemas liikumine, s.t. vibratsioon. �bda on tuletatud sõnast �bd - "häält ( heli) tegema". �bda on jagatud mõtestatud helideks nagu sõna, laul, muusika jne. ja looduslikeks helideks nagu veekohin, müristamine jms.


Helide jõud on tohutu. Ideed genereeruvad inimmõttes ainuüksi helide kuumisest. Igal nimel on heli ja vormiga kindel seos. Nimega seostatud vorm ( manifesteerub) ilmutab end kohe peale nime kuulmist ( ka mõtlemisels nn. sisekõnes) või nägemist ( kirjutatult).

Kui nimede jõud avaldab ennast sääraselt ajsade ja isikute äramärkamisel, missugune peab siis olema reaktsioon Kosmiliste Jõudude nimede puhul.

Kosmiline Energia on täiuslik ja lõplik. Nimed, mis seda tähistavad, on täiuslikus vastavuses oma kandjaga ja seetõttu absoluutse mõjuvusega. Seetõttu on nende nimede jõud ettenägematu.

Nii nagu materiaalse olevuste ja asjade nimetamine toob nad meie kujutlusse, nii loob täiuslike nimede ( täiuslikud nimed vastavad absoluutselt oma kandja olemusele) nimetamine ( mõtlemine) vastavalt kõrgemale tasandile Ülima Õigluse, Vabaduse ja Surematuse.

Tekib loomulikult küsimus, kuidas me oleme ühendväljaga seotud. Meid seovad sellega õrnadest võngetest koosnevad nähtamatud �iidid� mida ajurveeda nimetab ürgheliks.

Tänapäeva füüsiku silmis on see seisukoht üsna usutav.

Kui kaks elektroni püsivad heeliumiaatomis koos, hoolimata neid lahutavast tohutust tühimikust, on ilmselgelt tegu nähtamatu, kuid äärmiselt tugeva sidemega.

See side peab olema mingil määral plaanipärane, sest universumi iga aatom on täiuslik ja püsib sellisena igavesti.

Ajurveeda targad väitsid, et nad on saanud universumit liitvate sidemete jälile helide abil, mis sisenesid nende endi teadlikkusse.

Kuulnud neid helisid, olid targad võimelised neid ka jäljendama ja teistele edastama.

Ürgheli võib kasutada kõne või laulu kujul, aga kui teda sisimas vaimse helina kasutada, on ta veel mõjusam. Ürgheliolemasolu tõendab tema rakendus.

Kui just helid ongi need, mis liidavad keha ühtseks tervikuks, nagu targad väidavad, peaks haigus tähendama, et mõned helid vajavad korrigeerimist. Seitmele energiakeskusele vastavad mantrad on:

T�kra. Asukoht. Mantra.

1. t�kra, selgroo algus, lam
2. t�kra, suguelundid, vam
3. t�kra, päikesepõimik, ram
4. t�kra, süda, yum
5. t�kra, kurk, hum
6. t�kra, kolmas silm, �m
7. t�kra, kroon, om


link