Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Idamaiseid ennustusi maailma arengust

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Altar-toas0.jpg
Hanuman-lk.jpg
Baby-book-nursery-lg.jpg
Hevajrasmall.jpg
Man-ReadingRedBook1.jpg
Maitraya.jpg
Cat reading book1.jpg
Boeddhaindia 10.jpg
Ungern.jpg
Book reading-surprised girl.jpg
Gesar ling.jpg
Money stacks.jpg
Dalai-laama-0014.jpg
Money tree.jpg
Kailash 01.jpg
Buddha cat-001.jpg
Inim-robot.jpg
Buda-kass.jpg
Tnisson-ametlik.jpg
Buddha cat-enlightened-funny-cat.jpg
Buddha-head.jpg
Ganga.jpg
Tigu.jpg
Ment official sharp.jpg
Hindu priests 11.jpg
Kamadeva-rati.jpg
Shaktism-mother-durga.jpg
Sivaworship.jpg
Paar taevas.jpg
Budismis tähendavad "ennustused" tuleviku arenguvõimaluste tõenäolikku kujutamist, mis põhineb

valgustunute vaistul ja jumaliku silmaga nähtud tulevikul.

Tulevased sündmused on potentsiaalsetena olemas inimhulkade rühmasaatuse (-karma) alusel.

Tõenäoliselt võimalikud sündmuste sarjad võivad muutuda siia- või sinnapoole, kuivõrd inimhulkade karma muutub paremaks või halvemaks.

Niisiis ei ole budistlikes ennustustes tegemist fatalismi või ettemääratuse õpetusega (predestinatsioon), vaid saatuse (tegude saaduse e. karma) seaduse rakendamisega. Inimkond loob ise oma tulevikku.


Kõiki ennustusi peab tõlgendama nende lausuja kultuuritaustast lähtudes. Idamaiseid ennustusi ei saa ega tarvitse tõlgendada sama vägivaldselt nagu kristlased on teinud Piibli nägemuste suhtes.

Juutide 500. aastatel eKr alanud osaline laialiränne ei lõppenud tagasituleku ja messiase riigiga, nagu oleks pidanud juhtuma Jesaja, Taanieli ja teiste järgi, hoopis vastupidi, algas täielik hajumine.

Maailmalõpp ja Kristuse tulek ei toimunud apostlite eluajal ühe sugupõlve jooksul, nagu varakristlased (ebioniidid) ootasid.


Budismi kosmilised nägemused on täiesti teistsugused.

Maailma ajalugu ei kesta 6000 aastat, vaid miljoneid aastaid. Praegu elame neljandal superkultuuriajastul, neljanda Buddha ajastul, ja veel viies peab tulema sellel planeedil.

Kali-juuga ehk praegune Hävingu ja Pimeduse Ajastu algas aastal 3103 eKr ja kestab umbes 7000-7500 aastat kuni järgmise tule-vee-õhu-katastroofini ja Buddha Maitreeja ("Armastuse Buddha") ilmumiseni.

Paljude tulevaste murranguaegade toimumissajandid ilmutatakse budistlikes allikates üllatavalt täpselt. Nendes puudub Piibli Ilmutusraamatule omane mitmetõlgenduslik abrakadabra.


Ennustajana toimimine on üldbudistliku õpetuse järgi oskamatu, saatuslikult (karmaliselt) kahjulik tegevus. Ometi võivad valgustunud kujutada ülemaailset arengut ja rääkida sellest näiteks hoiatavas mõttes.

Ka budistlikes maades otsib rahvas abi kloostrisüsteemi kõrval riigioraakleilt, astroloogidelt, weikza-maagidelt ja igasugu nõidadelt.

Just Kaug-Ida segausundliku okultismi, tantrismi ja taoismi aladel on igasugune ennustamine laialt levinud.


Dharma ajastud


Meie päikesesüsteem kuulub Bhadra-kalpasse, õnnelikku ajastusse, mille kestel ilmub 1000 täislikku Buddhat, kes panevad pöörlema Õpetuse-ratta (Dharmatsakra).


Meie maakeral tuleb neid viis, kes on loetletud juba vanimates paalikeelsetes pühakirjades:

Krakutsanda,

Kanakamuni,

Kaasjapa,

Sakjamuni (elas 2500 a. tagasi)

ja peagi tuleb Maitreeja.


Sakjamunile, meile teadaolevale Buddhale, eelnenud Kaasjapa olevat elanud Lanka saarel ehk Atlantis-kultuuris umbes 48 000 aastat tagasi koos Sakjamuni ehk Gautama eelmise kehastusega.

Iga kord, kui õilis Dharma ilmub maailmasse, on sel kalduvus areneda läbi kindlate etappide: algul õitsengu aeg, siis tarkuse kadumine ja pelk intellektuaalne õpetus (kirjatarkus, teoloogia, filosoofia), siis religiooni mandumine ja pelgad tseremooniad ja lõpuks isegi religioossete tseremooniate kadumine.

Muidugi toimub ka Dharma renessans, ja näiteks Kaasjapa õpetused jätkuvad mandunud kujul hinduismis ja müsteeriumkultustes.


Hiina budalased jaotavad Buddha Gautama ajastu üldiselt kolmeks peaperioodiks: esimesed 500 a. puhta Dharma aega, teiseks 1000 aastat levimise aega ja kolmandaks 3000 a. mandumisaega, Dharma lõppu, mis lõpeb mannerkatastroofiga.

Lootospühakirjale põhinevas mahajaana budismis, näiteks nitðirenis, esitatakse järgnev nägemus kolmest ajastust. See põhineb pärimusel, mille järgi Sakjamuni olevat elanud juba aastatel 1030-950 eKr :


1.shobo ehk õitsengu aeg, hinajaana ajastu 1000 a. kestel pärast Sakjamuni, niisiis 950 eKr - 50 pKr. Keskusena India.


2.zobo, mahajaana ajastu järgneva 1000 a. kestel 50-1050 pKr. Keskusena Hiina.


3.mappo, ilmalik budismi aeg, mis öeldakse kestvat 10 000 aastat, keskusena Jaapan. Umbes 3000 a. pärast Sakjamun i (praegused ajad) levivad Lootospühakirja ilmalikud õpetused üle kogu maailma.


Kõige vanem Dharma ajastute jaotus on siiski algul mainitud arusaam 500 aasta perioodidest.

Selle järgi toimub 2500 aastat pärast Buddhat suuri muutusi ja sõdu inimkonnas (20.sajandil toimus 2 maailmasõda! - tõlk.).

Ennustatakse, et siis hakkab Dharma kas kaduma täielikult või levib uuenenult kõikjale.

Puhas õpetus igal juhul mandub.

Öeldakse, et Buddha Maitreeja tulles tunnustavad kõik inimesed formaalselt budismi, kuid tarkus on kadunud nii jäljetult, et Maitreeja peab leidma tee valgustusele omal jõul uuesti.
Suured sõjad


Tiibeti mungad teadsid Esimese maailmasõja puhkemist juba aastakümneid varem, kuna nende kirjutiste järgi saab Kali-juuga ehk praegusel Pimeduse Ajastul olema nn. 300-aastane sünge suursõdade periood.

Lhasa oraakel ennustas, et Saksa olevat "elevant, kelle jõud murtakse lõpuks".

Väidetavalt Padmasambhava koostatud Suure stuupa legendis kirjeldatakse hämmastavalt tabavalt muhameedlaste tulekut Indiasse 13.s., mongolivõimu Aasias, Bodhnathi stuupa saatust, iidse kultuuri mandumist,

Hiina kommunistide tulekut Tiibetisse idast, religiooni hävitamist, munkade tapmist ja et Tiibetist põgeneb üle 130 000 pagulase Indiasse, Nepaali, Sikkimisse ja Bhutaani.

Hiina sõdurite julmustest ja tapetute arvust rääkides kasutatakse liialdavat keelt nagu ennustustes üldse, aga põhiasjade suhtes võib öelda, et tiibeti ennustustel on halb kalduvus täituda!

Hinduistlike puraanade (pühakirjade) järgi süttib praeguse Mandumise Ajastu (Kali-juuga) lõpupoolel kõikide rahvaste vahel sõda. Inimesed lakkavad mõistmast teineteist ja vend tõuseb venna vastu.


Kõige suurema tapmise ajal ilmub õpetaja, kes toob kiire rahu.

Samuti budistlikud pühakirjad ütlevad, et vaimse mandumise tagajärjel Buddha Gautama ajastu viimasel poolel, niisiis ligikaudu 2500 - 5000 pärast Gautamat, puhkeb ülemaailmne, seitse ööpäeva kestev sõda, milles suurem osa inimestest sureb.

Metsadesse, koobastesse ja asustamata paikadesse põgenenud vähemus elab taimtoidul.

Pärast kohutavat katastroofi tulevad pääsenud vähehaaval kolgastest ära ja rajavad uue tsivilisatsiooni.

Kas tähendab see seitsmepäevane häving tuumasõda või mannerkatastroofiga seostuvaid sündmusi umbes 4500 aastat pärast Gautamat?


Hiina-Tiibet ja sõber Gesar-khaan


"Sellesse riiki ühinevad hiinlased, mongolid, tiibetlased, afgaanid, turkestani hõimud, tatarid, burjaadid, kirgiisid, kalmõkid. See riik saab olema võimas, nii füüsiliselt kui ka moraalselt, ning ta püstitab tõkke revolutsioonile ja kaitseb hoolsalt oma religiooni, filosoofiat ja iseseisvat poliitikat.

Kui paha ja rikutud inimkond jätkab inimkonna jumaliku sädeme lämmatamist, valab verd ja takistab moraalset arengut, siis lõpetab Aasia riik sellise suundumuse otsustavalt ja rajab püsiva, kindla rahu...

Aasias saab sündima suur riik Vaiksest ja India ookeanist Volga jõe kallastele.

Buddha tark õpetus levib põhja ja läände. See saab olema vaimu võit." (Parun Ungern von Sternbergi ja Ossendowski 1920. a. kuuldud mongoli munga ennustused, mis on kirja pandud Ossendowski ajaloolises romaanis "Loomad, inimesed ja jumalad", mis on ilmunud ka eesti keeles, Hindamatu Pärlikee sarjas.)


Suhtumine Keskuse Riiki (Hiinasse) on peaaegu eranditult positiivne - samuti Jaapanisse, kellel öeldakse olevat müstiline ühendus Sambalaga.

Hiina usutakse saavutavat tagasi endised Mandzu-dünastia aegsed piirid ja liitudes Jaapaniga tõuseb vaimse ja ühiskondliku arengu tippu.

Hiina teiste liitlastena mainivad ennustajad Koread, Mongooliat, Ida-Siberi rahvaid, Turkestani, Afganistani, Nepaali, Birmat, Taid ja Khmeeri kuningriiki (Kamboodza!).

Sünnib tõeline Ida-Aasia impeerium, kuid mitte enne, kui on peetud võidukas sõda imperialistlike "muhameedlike" vallutajate vastu ja purustatud taassündinud Langdarma (paha valitseja vanas Tiibetis) hirmuvalitsus.

Langdarma kukutajaks, Hiina-Tiibeti juhiks ja kaitsesõja ülempealikuks tõuseb keskaasialaste rahvalegendide järgi Gesar-khaan, üle 1200 a. tagasi elanud sinkiangi printsi reinkarnatsioon.


Hiina areneb demokraatliku sotsialismi suunas. Järgmisel sajandil (2000-2100) saab ta olema demokraatia ja vabaduse kaitsja, vastukaaluna läänes kasvavale muhameedlikule võimurühmitusele.

Üheksanda Pantsen-laama pingutused 1920. aastatel hiina-tiibeti-mongoli-jaapani föderatsiooni loomiseks kannavad lõpuks vilja.

Gesar-khaani möödunud ja uue elu lugematutest kangelastegudest jutustavad tuhanded ülistuslaulud, mida Nikolai Roerich kogus Kesk-Aasia reisidel 1920 - 1930. Munklaamad kirjeldasid Gesar-khaani tähtsamaid tundemärke:


- Ta loob ühiskondlikku õiglust ja võrdsust.

- Gesari ja Sambala värv on punane.

- Gesar ettevalmistab teed Rigden Gjalpole, tulevasele maailma valitsejale.


- Edukalt kaitseb ta maad läänest ründavate imperialistide vastu. Lõpuks saab Hiina oma vanad piirid ja arvukalt liitlasi.


- Gesar tuleb oma armeega ka Lhasasse, puhastab lamaistliku õpetuse ning templid varemetest ja laseb levitada budismi kogu Hiinas.

- Idamaise ajaarvamise tsüklis, mis paigutub aastatesse 1927 - 1986, sünnib Gesar-khaan siia maailmasse Sinkiangi "püha maa" lähedale.

- Gesari vägede liikvele mineku märgid on sulgedega ehitud nool ja seitse tähte.

- "Pimeduses elavatele lehvib Maitreeja ja Gesari lipp verena üle uue maailma maade. Neile, kes mõistavad, punase päiksena."

- Gesar-khaan paneb Pantsen-laama tagasi Tiibeti juhiks ja soosib budismi, kuigi ise on sõjapealik.

- Sambala iidne linn avastatakse taas. Selle saladused ja aarded paljastuvad kusagilt Turkestani orust. Hakatakse ehitama uut Sambalat.

- Gesari ajal hakkab tugevnema ka islami valitseja, vale messias, kelle tegevuse tulemusel võtab pool maailma omaks islami fundamentalismi ja püüab alistada ka Hiinat-Tiibetit.


Rigden Gjalpo - Kalki avataara


Suursõjale järgneb pikk rahu ja "külluslike saakide aeg", mis Padmasambhava ennustuse järgi kestab kogu maailmas 25 aastat, India poolsaarel 33 a. ja Hiinas-Tiibetis 40 - 60 a.

Sel ajal areneb kaks riiklikult, ühiskondlikult ja aateliselt teineteisest erinevat blokki: Hiina ja Jaapani ümber koonduv Ida ja teisalt islami-lääne võimusüsteem, kuhu ilmselt kuulub ka "punaste barbarite maa" - Venemaa.

Islam saab oma võimu alla pool maailma ja sulatab endasse ristiusu.

Kublai-khaanile kunagi antud ennustuste järgi levib budism 2100. aastatel üle Euraasia.

Hiina impeeriumi kujutatakse üsna positiivsete värvidega. Moodustavad ju India, Tiibet ja Hiina idamaistes ennustustes alati maailma keskuse.


Vähehaaval muhameedlik superriik, keda esitatakse vägivaldse ja mandununa, võtab omaks maailma vallutamise plaanid, alistab uusi rahvaid ja alustab agressiooni Hiina impeeriumi vastu.

Hiina pürgimused ühendada maailma rahvad rahumeelselt - purunevad.

Vallutussõdades 2070. ja 2100. aastatel ja 2200. aastate alguses hiina-budistlik blokk murtakse ja alistatakse tükk-tükilt. Lõpuks on budism ainult Turkestani Sambalas.

Mujal valitseb imperialism, fasism ja budismivaen.

"Õhulaevadest" näevad muhameedliku "kuningas La-Lo" sõdurid, milline heaolu valitseb Sambalas ja kadedusest tahavad ka seda vallutada.


Dalai-laama venna Norbu järgi toimub otsustav võitlus vaimsete ja kurjade jõudude vahel just Sambala ümber umbes 300 aasta kestel.

Kui muu maailma rikutus jõuab juba linna müürideni ja muhameedlased tungivad sinna "22. tsükli vesilamba aastal", siis astub esile Sambala kuningas, tsakravarti, kes alustab võitlust kurjuse vastu "jumalate sõjaväe abil" ja paneb maailma rahvad tõusma rõhumise vastu.


Selle maakera viimane sõda kestab vaid mõned kuud või aastad.

See lõpeb kõikide rahvaste, mingisuguse ÜRO-laadse, moodustatud maailmariigiga, mille juhatusse valitakse Sambala kuningas, kalatsakra-tarkuse 25. levitaja.

Sambala valitseja ideel on traditsiooniliselt lähedane seos Pantsen-laamaga.

Ebaselgeks jääb, kas see tulevane tsakravarti on just selleaegne Pantsen-laama.

Rigden Gjalpot, Sambala ja ühinenud maailma valitsejat kutsutakse hinduistlikes ennustustes Kalki Avataaraks.

Visnu-puraana (pühakirja) järgi "ta tuleb taastama õiglust maa peale. Kali-juuga lõpus elavate inmeste meeled ärkavad ja saavad kristallselgeteks.


Nad sünnitavad uue rassi, mis järgib Krita-juuga, Puhtuse Ajastu seadusi."


13. Dalai-laama ennustuste järgi lõpeb islamiriik 2200. aastate algul.

Muid viimasele sõjale antud aastanumbreid on 2304, 2327 ja 2425 pKr. Siis, pärast tormist ööd, hommiku koites, vabaneb valgus ja saabub õnnelikum aeg.

Valgustunu õpetus (Buddha Dharma) levib jälle ja saavutab oma tipu 25. Pantsen-laama ajal, niisiis ligikaudu 2700. aastatel.

Endiste kirikute ja moseede kantslitest targad õpetavad budismi ja teadusi.

Enam ei kummardata ristil rippuvat Jeesust, vaid järgitakse elavat pühak (bodhisattva) Jeesust. Uus sotsioloogia põhineb Amitaabha tarkustel ja bodhisattva Taara õpetustel.

Leidub ka viiteid, juba möödunud sõjaga seoses, interplanetaarsetele kontaktidele teiste päikesesüsteemide vimanatega ehk ufodega kulgevate olenditega.


Teosoofilisi allikaid


Helena Blavatsky oli Aasia ärkamist õhutavate india-tiibeti rahvuslike ringkondade saadik. Tema avalikuks tegevuseks oli üld-idamaise tarkuse levitamine ja salajaseks eesmärgiks Aasia rahvaste vabastamine kolonialismi orjusest.

Jäljed viitavad sellele, et Helena Blavatsky tegevust juhiti tõenäoliselt Tasilhunpost, Pantsen-laama kloostrist. Helena Blavatsky eri seostes kirjutatud või lausutud tulevikunägemustest mainitagu järgmised:


- Hoiatus üleeuroopalise või ülemaailmse sõja eest, mida on võimalik vältida vaid teosoofia levimise abil.

- India saab vabaks umbes poole sajandi jooksul, ja hiljem tõusevad selle juhtideks taassündinud muinas Maurja (Morya) dünastia adeptvalitsejad.

- Aastal 2000 on Hiina ja Jaapan maailma võimsamad riigid.

- Iga sajandi lõpul toimub Läänes vaimne inspiratsioon idamaiste gurude suunamisel. Eriti märgatav ja suur saab olema aastate 1975 - 2000 vaimne uuenemine.

- Parapsüühilisi võimeid areneb üha rohkem, eriti Põhja-Ameerikas. Põhja-Ameerika ja eriti Kalifornia saab paljude uuendusliikumiste sünnimaaks.

- Okultne keskus, samuti Tiibeti budismi keskus, siirdub vähemalt mingil määral Tiibetist läände.

- Ristiusk kaob mõne sajandiga peaaegu täielikult.

- Ajalooline uurimus teeb vapustavaid avastusi, muuhulgas Sinkiangi aluskultuurist Turkestanis, India kultuuri sünnist, Egiptuse püramiidide saladustest, gnostitsistlikust algkristlusest ja Atlantisest.


Ka teised teosoofia juhid on teinud ennustusi inimkonna arengu kohta.

Leadbeateri järgi tekivad selle sajandi lõpul Euroopa Ühendriigid, mis saavad alguse majanduslikust ühinemisest. Pekka Ervast rääkis Põhjala Valgest Riigist, siis Põhjamaade ja Baltimaade vaimsepõhjalisest liidust, mis meenutab eesti munga Vahindra, "Balti budistliku arhipiiskopi", utoopiat Pan-Baltoonia liitriigist.

Roerichi järgi ähvardab 20. s. lõpul inimkonda 3. maailmasõda, aga seda saab ära hoida või piirata tugeva rahutööga. Roerich väitis olevat saanud Tiibetist teadmise, et lohemao aastal (1988) ja sealt edasi toimub kommunismimaades suuri muutusi, muuhulgas liberaliseerumine.


Pühak Vahindral, esimesel eestlasest pühakul, oli tuleviku ettenägemise võime. Oma 1928. a. ilmunud raamatus "Tulevane Pan-Baltoonia Ilmariik" ennustas ta 22. detsembril 1926 Riias peetud jutluses (niisiis 14 a. ette!) Balti riikide kadu: "Öö on külm ja pilkaselt pime, taevast ei paista kuud ega ühtegi tähte, Baltimere rannikul on kuristik kuristiku kõrval.

- Eestlased, lätlased ja leedulased, tehke aru oma majapidamisest ja heitke endist juutide ike, nende oopimlikult uimastav usk ehk juutide mütoloogia!

Kui teie seda ei tee, siis kuulutan ma teile kurva häälega ja prohveti keelega: häda! häda! häda! sest ma olen selgeltnägija ja näen oma vaimusilmaga Moskvasse kokkukogunud juutide kohutavat laagrit ja sõjaleeri.

Nende sõjastaap on valmis ja ootab silmapilku, millal võib Eestit, Latvijat ja Lietuvat kohutavasse kuristikku tõugata, et siis Kremlist see 3. internatsionaaliline juutide staap võiks kogu terve Baltimere ranniku ja tema rahvaste üle valitseda."


Maitreeja


Hinajaana pühakirjade alusel tuleb uus Buddha, Maitreeja ("Armastus"), sündima Aarjavartas, Põhja-Indias, umbes 5000 a. pärast Gautamat.

Tema õige nimi on Adziita, ja ta saavutab siis Buddha -oleku, olles varem veetnud tuhandeid aastaid Tusiita taevas. Maitreeja eluajal valitseb Samkha-nimeline tsakravarti, maailmavalitseja, kõiki nelja mannert.

Mahajaana kunstis kujutatakse Maitreejat üldiselt priske ja laialt naeratavana, mis sümboliseerib tema ajastu õnne ja heaolu. Mõnikord kujutatakse Maitreejat ka istumas troonil läänelikul kombel.


Kali-juuga lõpul on inimeste eluiga väga lühike, aga Maitreeja ajastul hakkab see tõusma sugupõlvest sugupõlve, kuni miljonite aastate pärast elavad inimesed 80 000 aasta vanusteks!!!

Kõikidel Buddhadel on kehal 112 märki, kõnel 60 omadust ja meelel 32 omadust, mille järgi võib neid ära tunda.

Nende märkide järgi tuntakse ära ka õige Maitreeja.

Legendis jutustatakse, et inimesed küsivad temalt, miks ta on nii jumalikult kaunis.

Ta vastab, et ei ole kunagi tapnud kedagi. Maailma ajaloo tähelepanuväärseimad isikud, vaimse arengu esindajad, on üheltpoolt Buddhad ja teisalt tsakravartid, budistlikku moraali järgivad maailmavalitsejad.

Mõlemaid vajatakse - vaimse ja ühiskondliku elu jaoks.Tiibeti mungad teadsid Esimese maailmasõja puhkemist juba aastakümneid varem, kuna nende kirjutiste järgi saab Kali-juuga ehk praegusel Pimeduse Ajastul olema nn. 300-aastane sünge suursõdade periood.

Lhasa oraakel ennustas, et Saksa olevat "elevant, kelle jõud murtakse lõpuks".

Väidetavalt Padmasambhava koostatud Suure stuupa legendis kirjeldatakse hämmastavalt tabavalt muhameedlaste tulekut Indiasse 13.s., mongolivõimu Aasias, Bodhnathi stuupa saatust, iidse kultuuri mandumist, Hiina kommunistide tulekut Tiibetisse idast, religiooni hävitamist, munkade tapmist ja et Tiibetist põgeneb üle 130 000 pagulase Indiasse, Nepaali, Sikkimisse ja Bhutaani.

Hiina sõdurite julmustest ja tapetute arvust rääkides kasutatakse liialdavat keelt nagu ennustustes üldse, aga põhiasjade suhtes võib öelda, et tiibeti ennustustel on halb kalduvus täituda!


Hinduistlike puraanade (pühakirjade) järgi süttib praeguse Mandumise Ajastu (Kali-juuga) lõpupoolel kõikide rahvaste vahel sõda.

Inimesed lakkavad mõistmast teineteist ja vend tõuseb venna vastu. Kõige suurema tapmise ajal ilmub õpetaja, kes toob kiire rahu.

Samuti budistlikud pühakirjad ütlevad, et vaimse mandumise tagajärjel Buddha Gautama ajastu viimasel poolel, niisiis ligikaudu 2500 - 5000 pärast Gautamat, puhkeb ülemaailmne, seitse ööpäeva kestev sõda, milles suurem osa inimestest sureb.

Metsadesse, koobastesse ja asustamata paikadesse põgenenud vähemus elab taimtoidul. Pärast kohutavat katastroofi tulevad pääsenud vähehaaval kolgastest ära ja rajavad uue tsivilisatsiooni.

Kas tähendab see seitsmepäevane häving tuumasõda või mannerkatastroofiga seostuvaid sündmusi umbes 4500 aastat pärast Gautamat?


Hiina-Tiibet ja sõber Gesar-khaan


"Sellesse riiki ühinevad hiinlased, mongolid, tiibetlased, afgaanid, turkestani hõimud, tatarid, burjaadid, kirgiisid, kalmõkid. See riik saab olema võimas, nii füüsiliselt kui ka moraalselt, ning ta püstitab tõkke revolutsioonile ja kaitseb hoolsalt oma religiooni, filosoofiat ja iseseisvat poliitikat.

Kui paha ja rikutud inimkond jätkab inimkonna jumaliku sädeme lämmatamist, valab verd ja takistab moraalset arengut, siis lõpetab Aasia riik sellise suundumuse otsustavalt ja rajab püsiva, kindla rahu.

.. Aasias saab sündima suur riik Vaiksest ja India ookeanist Volga jõe kallastele.

Buddha tark õpetus levib põhja ja läände. See saab olema vaimu võit." (Parun Ungern von Sternbergi ja Ossendowski 1920. a. kuuldud mongoli munga ennustused, mis on kirja pandud Ossendowski ajaloolises romaanis "Loomad, inimesed ja jumalad", mis on ilmunud ka eesti keeles.)

Suhtumine Keskuse Riiki (Hiinasse) on peaaegu eranditult positiivne - samuti Jaapanisse, kellel öeldakse olevat müstiline ühendus Sambalaga.

Hiina usutakse saavutavat tagasi endised Mandzu-dünastia aegsed piirid ja liitudes Jaapaniga tõuseb vaimse ja ühiskondliku arengu tippu.

Hiina teiste liitlastena mainivad ennustajad Koread, Mongooliat, Ida-Siberi rahvaid, Turkestani, Afganistani, Nepaali, Birmat, Taid ja Khmeeri kuningriiki (Kamboodza!). Sünnib tõeline Ida-Aasia impeerium, kuid mitte enne, kui on peetud võidukas sõda imperialistlike "muhameedlike" vallutajate vastu ja purustatud taassündinud Langdarma (paha valitseja vanas Tiibetis) hirmuvalitsus. Langdarma kukutajaks, Hiina-Tiibeti juhiks ja kaitsesõja ülempealikuks tõuseb keskaasialaste rahvalegendide järgi Gesar-khaan, üle 1200 a. tagasi elanud sinkiangi printsi reinkarnatsioon.

Hiina areneb demokraatliku sotsialismi suunas.

Järgmisel sajandil (2000-2100) saab ta olema demokraatia ja vabaduse kaitsja, vastukaaluna läänes kasvavale muhameedlikule võimurühmitusele.

Üheksanda Pantsen-laama pingutused 1920. aastatel hiina-tiibeti-mongoli-jaapani föderatsiooni loomiseks kannavad lõpuks vilja.

Gesar-khaani möödunud ja uue elu lugematutest kangelastegudest jutustavad tuhanded ülistuslaulud, mida Nikolai Roerich kogus Kesk-Aasia reisidel 1920 - 1930. Munklaamad kirjeldasid Gesar-khaani tähtsamaid tundemärke:

- Ta loob ühiskondlikku õiglust ja võrdsust.

- Gesari ja Sambala värv on punane.

- Gesar ettevalmistab teed Rigden Gjalpole, tulevasele maailma valitsejale.


- Edukalt kaitseb ta maad läänest ründavate imperialistide vastu. Lõpuks saab Hiina oma vanad piirid ja arvukalt liitlasi.

- Gesar tuleb oma armeega ka Lhasasse, puhastab lamaistliku õpetuse ning templid varemetest ja laseb levitada budismi kogu Hiinas.

- Idamaise ajaarvamise tsüklis, mis paigutub aastatesse 1927 - 1986, sünnib Gesar-khaan siia maailmasse Sinkiangi "püha maa" lähedale.

- Gesari vägede liikvele mineku märgid on sulgedega ehitud nool ja seitse tähte.

- "Pimeduses elavatele lehvib Maitreeja ja Gesari lipp verena üle uue maailma maade. Neile, kes mõistavad, punase päiksena."

- Gesar-khaan paneb Pantsen-laama tagasi Tiibeti juhiks ja soosib budismi, kuigi ise on sõjapealik.

- Sambala iidne linn avastatakse taas. Selle saladused ja aarded paljastuvad kusagilt Turkestani orust. Hakatakse ehitama uut Sambalat.

- Gesari ajal hakkab tugevnema ka islami valitseja, vale messias, kelle tegevuse tulemusel võtab pool maailma omaks islami fundamentalismi ja püüab alistada ka Hiinat-Tiibetit.Rigden Gjalpo - Kalki avataara


Suursõjale järgneb pikk rahu ja "külluslike saakide aeg", mis Padmasambhava ennustuse järgi kestab kogu maailmas 25 aastat, India poolsaarel 33 a. ja Hiinas-Tiibetis 40 - 60 a. Sel ajal areneb kaks riiklikult, ühiskondlikult ja aateliselt teineteisest erinevat blokki: Hiina ja Jaapani ümber koonduv Ida ja teisalt islami-lääne võimusüsteem, kuhu ilmselt kuulub ka "punaste barbarite maa" - Venemaa.

Islam saab oma võimu alla pool maailma ja sulatab endasse ristiusu.

Kublai-khaanile kunagi antud ennustuste järgi levib budism 2100. aastatel üle Euraasia.

Hiina impeeriumi kujutatakse üsna positiivsete värvidega. Moodustavad ju India, Tiibet ja Hiina idamaistes ennustustes alati maailma keskuse.


Vähehaaval muhameedlik superriik, keda esitatakse vägivaldse ja mandununa, võtab omaks maailma vallutamise plaanid, alistab uusi rahvaid ja alustab agressiooni Hiina impeeriumi vastu.

Hiina pürgimused ühendada maailma rahvad rahumeelselt - purunevad.

Vallutussõdades 2070. ja 2100. aastatel ja 2200. aastate alguses hiina-budistlik blokk murtakse ja alistatakse tükk-tükilt.

Lõpuks on budism ainult Turkestani Sambalas.

Mujal valitseb imperialism, fasism ja budismivaen.


"Õhulaevadest" näevad muhameedliku "kuningas La-lo" sõdurid, milline heaolu valitseb Sambalas ja kadedusest tahavad ka seda vallutada.

Dalai-laama venna Norbu järgi toimub otsustav võitlus vaimsete ja kurjade jõudude vahel just Sambala ümber umbes 300 aasta kestel.

Kui muu maailma rikutus jõuab juba linna müürideni ja muhameedlased tungivad sinna "22. tsükli vesilamba aastal", siis astub esile Sambala kuningas, tsakravarti, kes alustab võitlust kurjuse vastu "jumalate sõjaväe abil" ja paneb maailma rahvad tõusma rõhumise vastu.


Selle maakera viimane sõda kestab vaid mõned kuud või aastad.

See lõpeb kõikide rahvaste, mingisuguse ÜRO-laadse, moodustatud maailmariigiga, mille juhatusse valitakse Sambala kuningas, kalatsakra-tarkuse 25. levitaja.

Sambala valitseja ideel on traditsiooniliselt lähedane seos Pantsen-laamaga. Ebaselgeks jääb, kas see tulevane tsakravarti on just selleaegne Pantsen-laama. Rigden Gjalpot, Sambala ja ühinenud maailma valitsejat kutsutakse hinduistlikes ennustustes Kalki Avataaraks. Visnu-puraana (pühakirja) järgi "ta tuleb taastama õiglust maa peale.

Kali-juuga lõpus elavate inmeste meeled ärkavad ja saavad kristallselgeteks.

Nad sünnitavad uue rassi, mis järgib Krita-juuga, Puhtuse Ajastu seadusi."


13. Dalai-laama ennustuste järgi lõpeb islamiriik 2200. aastate algul.

Muid viimasele sõjale antud aastanumbreid on 2304, 2327 ja 2425 pKr.

Siis, pärast tormist ööd, hommiku koites, vabaneb valgus ja saabub õnnelikum aeg.

Valgustunu õpetus (Buddha Dharma) levib jälle ja saavutab oma tipu 25. Pantsen-laama ajal, niisiis ligikaudu 2700. aastatel.

Endiste kirikute ja moseede kantslitest targad õpetavad budismi ja teadusi.

Enam ei kummardata ristil rippuvat Jeesust, vaid järgitakse elavat pühak (bodhisattva) Jeesust.

Uus sotsioloogia põhineb Amitaabha tarkustel ja bodhisattva Taara õpetustel.

Leidub ka viiteid, juba möödunud sõjaga seoses, interplanetaarsetele kontaktidele teiste päikesesüsteemide vimanatega ehk ufodega kulgevate olenditega.

AUTOR: zenmunk Mahapanna (Mikael Niinimäki) 2523 B (1979. aastal), soome keelest tõlkis tema õpilane Erik Arro