Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Kālatšakra

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Detail of kalachakras faces.jpg
Potalast kalachakra.jpg
Kalachakra-00k.jpg
Kalachakra 0.jpg
Kālatšakra -tantra (skr ‘ajaratta tantra’; tb dus kyi ‘khor lo’i rgyud), *anuttarayogatantra klassi kuuluv tuntumaid *vadžrajaana tekste.

Kālatšakra tantra praegusel kujul loodi u 10. saj.

Legendi järgi kuulutanud *Šākjamuni seda ise Lõuna-Indias Dhānykatakas samal ajal, kui ta *Rādžagriha lähedal Raisakulli mäel õpetas ületavat mõistmist.

Seal kuulnud Kālatšakra tantrat müütilise maa Šambhala kuningas Sutšandra, kes selle enese juurde hoiule viis, kuni see taas Indias välja ilmus. 11. saj viis *Atīša selle Tiibetisse.

Tiibetis sai Kālatšakra tantra eriti populaarseks. Sellel põhineb ka tiibeti astroloogiline kalender ja ajaarvamine.

Kālatšakra tantra koosneb kolmest osast.

Esimene osa kirjeldab välist maailma; teine osa inimese sisemist psühho-füsioloogilist maailma kesksete mõistete *hingus (skr prān´a) ja *piisk (skr bindu) kaudu ning kolmas osa kujustamisharjutusi.

Kālatšakra tantrapõhiideeks on - oma sisemist mikrokosmost mõjutades ja ümber kujundades saab mõjutada ja muuta välist makrokosmost.

Kālatšakra (dus kyi 'khor lo) Kālatšakra jumalusena on yks jidamitest (Tib.-jidam) .

Kālatšakraga seoses on olemas suur hulk erinevaid praktikaid,mis moodustavad omaette suure komplekse systeemi ja mis ei väljendu mitte neis rahvamassidele demonstreeritavas mandala pildi joonistamises nagu neid korraldab XIV dalai-laama vaid tegu on tösiste praktikatega,kus vastava hariduse saanud spetsialistid tegelevad aastaid kujustamise ja riitustega,mis seotud otseselt Kālatšakra kui jumaluse praktikatega.

Dalai-laama teeb sama tööd mida 100 aastat tagasi Euroopas tegi juba burjaat ja budistlik öpetlane Agvan Dorzijev, nimelt populariseerib Kālatšakra tantrat,

Teine nimetus mida Kālatšakra tantra kohta kasutatakse on Kalachakra Laghutantra,mis omakorda pärineb Kalachakra Mulatantrast mis nyydseks on kadunud.Seega esmast originaalteksti ei ole enam säilinud,Tantratest on ta yks keerulisemaid enda rituaalide ja kujustamis-praktikate poolest samas raskus-kategoorias on ka Guhyasamaja tantra.


Ajalugu


Kalatšakra õpetus öeldakse pärinevat müstiliselt maalt, Šambalast.Inimestele andis Kālatšakra tantra kuningas Sutshandra (Tib. Dawa Sangpo).


Kālatšakra tantra kasutus ehk praktika on omane köigile Tiibeti busimi koolkondadele.

Tema juurutajaks on Jonangi traditsioon.

Nemad tegid Kālatšakra Tiibetis populaarseks rahvamasside hulgas.

Tema funkstioon oli anda Tiibetlastel mitte ainult Kālatšakra kui jumaluse kultus vaid samuti kalender.

Seetöttu on ta ka osa Tiibeti astroloogiast.Läbi aegade on Dalai-laamad olnud kirglikud Kālatšakra järgijad ka V dalai-laama,kuulus nende hulka, Vadzhrajaana mütoloogias (I) mikrokosmose samastamine makrokosmosega, on inimese samastumine kõiksusega.

Kālatšakra õpetuse järgi on kõik välised nähtused ja protsessid vastastikuses seoses inimese keha ja teadvusega ja seetõttu, muutes ennast, muudab inimene ka maailma.

Kālatšakraga on seotud ettekujutus aja tsüklilisusest. (Tiibetis arvestatakse aega 12- ja 60-aastaste kalendaarsete tsüklite järgi).

Legendi järgi lõi Shakjamuni Kalatšakra õpetuse müütilise maa Shambhala kuninga Sutšandra (bodhisattva Vadžrapani kehastus) palvel.

Pärast Shambhalasse tagasipöördumist andis Sutšandra õpetuse tantra kujul edasi. Tiibeti legendi järgi hakkas hiljemalt X sajandi lõpus Indias kalatshakrat õpetama Tsilupa (teiste allikate järgi -(Pitopa) ehk Suur Kālatšakrapada), kes sattus imekombel Shambhalasse, kus kuningas Kalka ta kalatsakra õpetusse pühendas.

Jõudes Indiasse andis ta õpetuse edasi mahasiddha Naropale.

Eriti tähtis osa oli Kalatšakra õpetusel (alates XI sajandi keskpaigast) Tiibetis.

Vadžrajaanas üks jidameid, kes sümboliseerib Kalatšakra õpetust.Kalatšakra süsteemis on maailmu loovad ja neid hävitavad ning inimestele elu ja surma toovad salapärased jõud isikustatud mitte ainult šakta ja šakti kahese aspektina (nagu algses tantrismis), vaid ka säilitamise (hinduismi Višnu) ja hävitamise (hinduismi Šiva) kahese funktsioonina.

Tantrismis on kaks gruppi jumalusi, ühed rahulikud jumalused, kes esindavad (symboliseericad) säilitavaid jõude ja teised raevukad jumalused, kes tähistavad (destruktiivseid) hävitavaid jõude.

Tiibeti budismis kujustatakse ning kujutatakse kõiki buddhasid, bodhisattvaid, jumalaid, jumalannasid ja vähemaid jumalusi nii rahulike kui raevukatena.

Iseärasus, mis eristab tantrismi kõikidest teistest praegus-aegsetest kultustest, on looduse ürgloovate jõudude kahese alge isikustamine, (šakta) on mehelik (e. positiivne) ja (šakti) naiselik (e. negatiivne) alge.

Sellega seoses on koos mahajaanaga arenenud edasi ka vadžrajaana ja mantrajaana koolkonnad, mis pärinevad varasemast joogatšaarast.

AD 680, ajal mil nii hinduistlik kui budistlik tantrism olid Indias levinud, kujustati ja kujutati buddhasid ja bodhisattvaid koos hindu jumalustest ja pühakutest saatjatega, naisenergia ehk šaktiga.

Tantrismist lahutamatu metafyysika oli juba tol ajal kõrgelt arenenud. Just selle arenenud täiustatud tantristliku budismi vormi viis Padmasambhava VII. saj. teisel poolel Tiibetisse. X. saj. teisel poolel oli Põhja-Indias, Kašmiiris ja Nepalis enam-vähem välja kujunenud tantrismi kalatšakra vorm. "Kesk-Aasias Oxuse jõe ääres paiknenud linn". 11. sajandiks oli kalatšakra levinud ja populaarne budistlik süsteem ning tänu sellele juba tutvustanud Ürg- e. Ādibuddha kultust Aasias.

Indias andsid erinevad kultused Ādi-buddha koha Šivale või Ganešale )kui hindu tarkusejumalusele.

Vöib eeldada, et kalatšakra süsteemi üks, kui mitte põhiline päritolu allikas võib olla eel- budistlik usund Tiibetis - bön.

Kui nii, siis oli idee juba tiibeti teadvuses olemas ja leidis ka Padmasambhava poolt toodud tantrismis soodsa arenemiskeskkonna palju varem, kui kalatšakra budismi arvatakse olevat yldse Tiibetisse jõudnud.

Kalatšakra süsteemi seostamine Šambalaga, mida paljud laamad arvavad asuvat kusagil Tiibetis või täpsemalt Põhja pool Tiibetis, räägib sellise versiooni poolt.

Dokumentaalne teade Tiibeti allikast ("Bardo Thödol", riituse tekst), mis on njingmapa vanima koolkonna üks vanemaid tekste oli levinud ka bönpo-de hulgas Tiibetis pakkus palju materjali böni usundi hirmuäratavate deemonite kõrgelt arenenud kultus, mille paljud väljapaistvad esindajad on hindu tantrismi bhairava ja herukaga kattuvad (to-wo) ja (drag-po).

Böni väga keerukas demonoloogias leiduvad mitte ainult Tiibeti tantrismi raevukate, vaid ka rahuarmastavate jumaluste prototüübid.Seega küsimus Kalatšakra tantra vanuse ja reaalse päritolu kohta jääb ikkagi lahtiseks.