Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Kālatšakra tantra ja Kālatšakra mandala

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Kalachakra mandala 3d.jpg
Kalachakra3.jpg
Kalachakra mandala 3d1400 Full.jpg
Kalachakra-Mandala - 22.jpg
Kalachakra-Mandala500.jpg
Kalachakra-SH11z.jpg
Kalachakra-burhaan.jpg
Kalchakra-mandala-thanka.jpg
Kalachakra statue-2.jpg
Kalachakra-emblem1.teaser.jpg
Kalachakra-001.jpg
Kalachakra statue-3.jpg
Kalachakra statue22.jpg
Kalatšakra on õpetus makro-ja mikrokosmosest, need kaks nähtust on omavahel vastastikuses sõltuvuses .


Kalatšakra tantra, kui meditatiivne rituaal-praktika kuulub Anuttarajooga tantrate klassi ja on tantristlik rituaalne praktika, mis täielikult puhastab joogi (tantrist, tantrik) vaimu ja sisese energia .

Kalatšakra tantra on omapärane tähis budismis kuna ta on tantra , mis väljendab, määratleb aega ja tegeleb aja küsimustega.

Seega üheksas sajand tõi budismi praktilise aja mõiste ja selle kasutuse tantristlikes rituaalides.

Enne Kalatšakrat pole ei budismis ega muudes religioonides lähtutud ajast kui vaimsest rituaalsest distsipliinist, mida saab kasutada olendi vaimse arengu edendamise puhul.


Võib öelda et enne seda oli budistlikus religioosses, rituaalses praktikas kasutusel vaid ruum, kui mõiste, Kalatšakra tantra lisas sinna veel ühe mõõtme, mille nimeks - aeg.

See oleks siis Kalatšakra tantra erinevus võrrelduna teiste tantratega, kuna ta käsitleb aega, kui religioosset praktilist vaimselt arendavat,kasutatavat dimensiooni.

Budism enda ruumi käsitluses oli piisavalt arenenud juba varasel perioodil, kus eksisteeris arusaam, et maailm on lõputu ja eksisteerivate maailmade arv on lõputu ,mis tähendab et universum oli juba esmaste budistide jaoks lõputu.

Budistlikus universumi kontseptsioonis puudus oluline komponent, kuni 9. sajandil, ilmus Kalatšakra tantra mis lõi religioossel praktilisel tasandil täiusliku universumi rituaaal-praktilise mudeli, mis ühendas endas nii aja kui ruumi , võimaldades seda kombinatsiooni juba kasutada religioosses rituaalses praktikas.


Kalatšakra tantra demonstreerib konkreetselt, et nirvaana, mis on kõigi budistide eesmärgiks asub mitte ainult väljaspool ruumi vad ka väljaspool aega.

Kalatšakra tantra koosneb kolmest osast ehk kolmest rattast ehk siis Ajarattast.

Need on siis Välimine, Sisemine ja Salajane.


Väline ratas sisaldab astronoomiat ja astroloogiat, kus kirjeldatakse päikest, planeete, tähti, kuud , nende liikumistsükleid jne.

Maad ümbritseb vastavalt Kalatšakra poolt esitatud süsteemile 28 tähekogu, mida läbib Kuu enda ringil taevas ümber Maa.

Need 28 tähekogu on nelja ilmakaare-kaitsja tütred ja jumalannad ehk naisjumalused.

Kõik budismis praktiseeritavad astroloogilised ja ajalised süsteemid baseeruvad kas kaudselt või otseselt Kalatšakra tantrale.

Samuti kasutatakse Kalatšakra süsteemis ka kahtteist loomamärki ja 60 aastast tsüklite perioodi.

Sisemine Kalatšakra käsitleb olendeid ja nende sisemisi parameetreid nagu kehas olevad energia kanalid ja muu sinna juurde kuuluv.

Ta käsitleb ka meie närvisüsteemi fluiidset osa, tuuli ja muidugi jooga harjutusi inimolendi arenguks.

Kalatšakras maksab printsiip et meie Sisemine ja Väline maailm vajab puhastamist ja tasakaalustamist.

Selleks pakubki meile lahendusi ja võimalusi Kalatšakra tantra.


Salajane Kalatšakra sisaldab sisaldab endas vahendeid ,kuis saavutada Valgustatus ehk Virgumine.

SalajaneKalatšakra sisaldab endas ka kohustusliku pühitsuse, mille üks komponente on tõotus järgida eksimatult järjepidavalt Kalatšakra õpetust, kuni saavutatakse Buddha seisund.

Välimine ja Sisemine Ajaratas ja Kalatšakra (kui jumalus) koos käsitletuna sümboliseerivad aja ja energia ringlust nii taevakehades, universumis kui inimolendis .

Salajases Ajarattas tähendab Kalatšakra kui sümbol, et universaalne üleüldine kaastunne muudab Suurt Ajavoolust sel määral, et kõik olendid on võimelised vabanema sansaara kütkeist ja saavutama Valgustatuse.

Salajane Ajaratas on ka vahend Tühjuse mõistmiseks, sest Tühjuses puuduvad sellised nähtused nagu aeg, minevik, olevik ja tulevik.


Kalatšakra tantra rituaalses praktikas,mis tavaliselt toimub guru juhendamisel on rituaali oluliseks komponendiks kolmemõõtmeline (ruumiline) mandala.

See kujutab endast kolmekordset uhket paleed millesse asub rituaali sooritame protsessis jumalus, jidam Kalatšakra isiklikult.

Kogu Kalatšakra rituaal-praktika baseerub kujustamisele ja rituaali sooritaja peab kujustama endale ise nii jumalused, nende atribuudid ja muu butafooria, mis kõik ettenähtud vastavalt Kalatšakra tantra tekstile.

Sinna juurde öeldakse veel vihjena et, tee Šambhalasse algab iseendast, siis järelikult Kalatšakra tantra ja mandala on kaardiks, teejuhiks ning vahendiks saavutamaks soovitud psüühhilisi seisundeid,mis vastavad meid ümbritseva universumi erinevatele struktuur-tasandile , mida praktiseerija läbib siis psüühhiliste seisunditena enda jaoks rituaali läbi viimise ajal.


Seega algselt peab endas saavutama Šambhalat väljendava psüühhilise seisundi ,et siis hiljem Šambhalasse süüvida juba teisel tasandil.

Lihtne ja loogiline funktsioon nii Kalatšakra tantral, kui Kalatšakra mandalal tantristi poolt soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Kalatšakra tantra rituaal-praktika lõppeesmärk on ühineda Kalatšakra kui jidamiga.

Sõna ühinema kõlab liig lihtsalt ja spekulatiivselt, mida võib iga end illusoorselt enda ego ja kirgede küljes ripnev tantristina kujutaja tõlgendada, kui seksuaalvahekorda jumaluse näol tema kaasa või siis reaalse naisterahvaga.

Ei, see tähendab siiski Kalatšakra kui jumaluse, tema jumaliku seisundi saavutamist iseeendas, mis ei oma midagi ühist seksuaal-erootilise ekstaasiga, mida reklaamib internetis propageeritav tantrism.

Läänes ja ka Eestis on aastaid peetud kõrgeimaks pilotaaziks asjatundmatute poolt tantrismi puhul seksuaalset ekstaasi kui eesmärki tantratega tegelemisel.

See viitab konkreetselt inimeste juhmusele, kes nii tõlgendavad endale vaid neile sobivas versioonis tantrismi, unustades et seksuaalsus on kirg ja alusbaasiks emotsionaalsusele, mis kuulub siiani meeleplekkide hulka.


Ja jidam Kalatšakra ei oma midagi ühist ei seksi ega seksuaalsusega.

Nii et aeg oleks edasi areneda ja saada juba üle endas pesitsevast kirest ning õppida nägema tantrates seda, mida näevad neid kasutavad tantristid ehk tantrikud.

Seksuaalsümbolid tantrates ja tantrismis tähistavad jumalusele rituaali sooritamise, kujustamise ajal antud konkreetset jumalust esindavat psüühhilist seisundit ja selles seisundis püsimist.

Nii nagu tavainimese jaoks on tõmme ja kirg ning järjepidavus suunatud seksuaalsusele, nii peab tantra praktiseerija olema seotud antud konkreetse tema poolt praktiseeritava jidamiga, kuna tavaline kiimlemine ja kirg peaks vastavalt joogi vaimsele arenguastmele olema juba ammu unustatud.

Kõige aluseks tantrate mõistmisel ja kasutamisel on ülimalt oluline teada ja mõista nende sümboolikat ja muidugi neis sisalduvat sümbolite keelt, millest enamusel Lääne kultuuris pole vast ei teavet ega oidu.


Suur osa tantra tekstide mõistmisel on alati astroloogial, seega nood, kes tahavad uurida tantrate tekste ja tegeleda nendega peavad tundma ka astroloogiat ja muid distsipliine, kui tahavad mõista tantrates kirjapandut ja järgida seda.

Muuseas peab mainima et võrrelduna teiste tantratega on Kalatšakra tantra tekst ja keel kergemini mõistetav ja loetav

Enda suguelundi nö. "tantristlik" näppimine pole siiani veel kellestki buddhat teinud ja odav oleks orgasmi võrrelda hetkelise Virgumisega.

Miks?

Sel juhul oleks hüperseksuaalsus, nümfomaania, seksisõltuvus ja prostitutsioon bodhisattvate puhul lausa kohustuslikus korras neile sünniga kaasa tulevad karmilised komponendid.


Kalatšakra mandala.

Nagu juba öeldud sai on Kalatšakra mandala kolmekordne palee, kus asub jumalus Kalatšakra ja tema paleesse viib neli väravat.


Kalatšakra mandala rituaali sooritamise ajal siseneb tantrik kujustamise läbi mandalas asuvasse uhkesse lossi ühe värava kaudu, mis viib ühe Kalatšakra näo juurde.

Kalatšakral on neli nägu ja iga näo juurde pääseb läbi konkreetse värava ,mis asub vastavas ilmakaares.


Sisenedes kujustamise abil Kalatšakra mandalasse läänes asuvast väravast saab kujustaja endale seitse pühitsust ja seitse pühendust.

Sisenedes põhjapoolsest väravast omandab tantrik vee ja kroontšakra pühitsuse ja pühenduse.

Pühitsuste olemus:

Vastavalt Kalatšakra õpetusele moodustub inimene viiest algelemendist: maa (luud,kondid), vesi (vedelikud inimeses, veri, uriin), tuli (keha temperatuur), tuul (õhk - ainevahetusprotsessid) ja ruum (eeter - tühjad kohad).

Kui tantrik läbib ja kujustab vee pühitsust ning pühendust, kujustab ta viit algelementi luues nad puhtaina, mitte koos olevaina, keha moodustavatena vaid eraldi.

Muundades nad enda jaoks algseks, puhtaks psüühhiliseks nö. stardi-seisundiks, mis tantriku jaoks tähistab siis esmast algset, algavat jumalikku körgeima teadvuse seisundit.


Kroontšakra ehk krooni pühitsus ja pühendus on algelementide muundamise ehk töötlus-protsess, mille abil puhastatakse erinevad teadvuse ja seisundi vormid.


Selle tulemusena omandab tantrik võime täpselt eristada ja allutada enda kontrollile enda teadvus, meeled ja psüühilised seisundid.

Kalatšakra mandala lõunapoolsest väravast sisenedes omandab tantrik sinise hadaki ehk sinise siidsalli pühitsuse, millele lisanduvad veel vadžra ja drilbu (kelluke) võimustamine, pühendus ja pühitsus.

Sellele järgneb üheksa tuule ja energiakeha parema ning vasaku poole kanalite puhastus

Kalatšakra mandala idapoolsest väravast sisenemine annab nime ja õige isikliku käitumismudeli pühitsuse.

Sinna juurde kuulub kuue meele puhastamine, millega kaasneb eluliste funktsioonide puhastamine nagu: söömine, haaramine, liikumine, roojamine, urineerimine ja seksuaalne paljunemine.


Kõik eelpool nimetatud funktsioonid omandavad kõrgeima puhtuse astme ,nii et nad karmiliselt enam ei ahelda ega piira tantrikut enda rituaalses tegevusväljas.

Kui tantrik enda rituaali ja kujustamisega on Kalatšakra mandalale esimese ringi peale teinud jõuab ta tagasi algsesse punkti läänepoolse värava juurde, kust alustas enda esimest kujustamis-tiiru.


Sellega omandab ta täieliku Kalatšakra pühitsuse ja pühenduse, tantristi teadvus ja seisundid muutuvad puhtaiks, ning ta omandab sellega koos ka õiguse õpetada teistele Kalatšakra õpetust ja rituaali.

Ega sellega pole tantristi ehk tantriku jaoks lugu mandalaga veel lõppenud.


Siis läheb rituaali läbi-viija treppe mööda üles mandala-palee põhilisse, keskmisse korpusesse ehk osasse.

Jätkem meelde, et sissepääs mandalasse ehk sisenemine mandala paleesse toimub läänest.

Kui tegu on tasapinnalise ehk joonistatud, maalitud kahemõõtmelise mandalaga, toimub sisenemine nö. ülevalt vaadatuna.

Mandala palee seinad on pooleldi läbipaistvad ja värvid mis seinte puhul figureerivad on - kollane, valge, punane, must ja roheline.

Siin sattub tantrist ehk rituaali läbiviija palee sellesse osasse mida kutsutakse , mandala kõneks ehk sõnumiks, kus tantrikuga suhtleb juba jidam Kalatšakra isiklikult läbi psüühhilise seisundi.

Veel mõned sammud edasi ja tantrik jõuab enda retkel mandalas mõlemis välisseinas asuva nelja sambani ,millele on kohad sisse võtnud neli dhjaanibuddhat.

Tavaliselt kujutatakse neid sümbolite abil: mõõgad sümboliseerivad Amoghasiddhit, lootos Amitabhat, kalliskivid Ratnasambhavat, kuldne dharmaratas tähistab Vairotšanat.


Siit ülespoole viivad trepid tantristi neljakandilisele platvormile, kust kasvab välja kaheksa õielehega lootos, millel asuvad punane päikeseketas, pluss valge ketas, mis märgib Rahu-t ja kollane ketas Ketu-t.

Rahu ja Ketu sümboliseerivad taevase draakoni saba ja draakoni pead.

Rahu tähistab draakoni pead ja Ketu saba.

Kõigele sellele toetudes seisab jidam Kalatšakra enda pradžnja Višvamata-ga.

Vaimne areng ja sellega kaasnev esmaseisundi ilmnemine tantrikul rituaali ajal peab algama kõigepealt ühenduse ehk kommunikatsiooni loomisest Kalatšakra kui jumaluse ja kõrgema teadvuse seisundiga.

Tingimuseks eelnevalt on tantristi puhul kolm vajalikku omadust: esimene on bodhicitta, ehk Virgumismeel.


Virgumismeelt loetakse ka altruistlikuks sooviks, kui see suunatud ka teiste olendite suunamisel Virgusmisteele nagu bodhisattvate puhul kombeks.

Eesmärgiks ei peaks olema vaid enda Valgustatus ja individuaalne vabanemine sansaara kütkeist vaid Valgustatuse soov ja eesmärk peaks laienema ka teistele sansaaras kannatavaile olendeile.

Alati on kasutatud tantrikute erineva arengutaseme tähistamiseks ja eristamiseks kolme tasandit:

Tantristi parimaks versiooniks peetakse kodanikku, kes elab kõrgematest teadmistest lähtuvalt, mis saadud rituaal-praktikatega kaasnevad.

Keskmise tasemega tantrist kogeb mõningaid üksikuid kõrgema teadmise mõttevälgatusi, mis saadud vaid kujustamise abil meditatsioonis.

Kehvem versioon tantristist oleks siis see kodanik, kes peab esmalt endale teadvustama, et eksisteerivad kõrgema teadvuse tasandid, koos nendeni viivate psüühhiliste seisunditega.

Ja muidugi peab ta püüdlema nende teadmiste, seisundite saavutamise ja enda vaimse arengu suunas agaralt.


Teine nõutav omadus Kalatšakra tantraga tegelemisel on intuitiivne tarkus, mis tekkib seoses Tühjuse kogemise ja teadvustamisega meel-teadvuse pinnal.

Siin number üks tantrist omab juba eksimatut, õiget ja lõplikku teadmist nn ümbritseva reaalsuse kohta.

Number kaks tantrik omab õiget ettekujutust, mis rajatud õpingutele ja üldistele arusaamadele ning teadmistele intuitiivse tarkuse ja Tühjuse kohta.

Kõige madalamal arenguastmel olev tantrist peaks olema võimeline mõistma vähemalt ületava mõistmise ja intutiivse tarkuse tähtsust et nende poole siis püüelda esmalt kasvõi filoofiliste teadmiste abil.

Kõigi tantra traditsioonide, samuti Kalatšakra tantra praktiseerimise ja pühenduse saamise puhul kehtib tingimus ehk reegel et õpetuse järgijal peab eelnevalt olema karmiline, samuti ka sisemine kiindumus ja soodumus.