Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Kast

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Hindud mass.jpg


kast (skr jāti), india traditsioonilises ühiskonnas inimrühm, kes kuulub sünnipäraselt kokku seisus-e, rahvusliku päritolu, tegevusala või mingi muu tunnuse järgi.

Euroopa keeltes tuntud mõistekast ’ tuleneb portugalikeelsest sõnast castas.

Ühe ja sama kast-i liikmetele kehtivad piirangud teistest kast-idest pärit inimestega läbikäimisel, tavaliselt ka abielukeeld teise kasti liikmetega.

Ühe ja sama kasti liikmed peavad järgima selles kast-is kehtivaid elu- ja käitumisnorme ning tegelema ainult oma kastile lubatud tegevusalade ja elukutsetega.

Kast-id jagunevad hierarhiliselt kõrgemateks ja madalamateks vastavalt neljale seisusele.

Kastisüsteem seab üsna ranged piirangud ühiskonnasisesele liikuvusele ja üksikisiku vabadus-ele, kuid samas toimib ühiskonna tõhusa isereguleerimismehhanismina.

Kast-e on India ajaloos olnud väga palju.

Kastisüsteem on olnud ajas üsna dünaamiline: ühed kast-id võivad hääbuda ja kaduda, uued aga tekkida, võimaldades uute rühmade lülitumist ühiskonna struktuuri.

Tänapäeva India Vabariigis on kastisüsteem ametlikult kaotatud, kuid tegelikkuses toimib see edasi.