Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Kiindumus

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Affection-behaviour 1290641.jpg
Affection-248.jpg
Abj.jpg
Affection-14.jpg
Affection-32.jpg
Affection-To-Medea-1742-43.jpg
Amatsoon-0.jpg
Affection - 21.jpg
Krishna -radha.jpg
Cat reading book1.jpg
Kiindumus on üks meeleplekkidest (skr cittakleśa; pl cittakilesa; tb nyon mongs; hn fannao; jp bonnō).

Viis suuremat meeleplekki on teadmatus e nõmedus, iha, viha, kadedus ja uhkus e ülbus. See on meele moonutatud seisund, mis ületähtsustab või liialdab objekti tegelikku väärtust ja toob kaasa tugeva soovi seda oma(nda)da.

See võib olla mõni isik, asi, idee, reputatsioon, vms.

Kiindumus näeb ihaldatud objekti püsiva, rahuldust pakkuva, puhta ja ise-olevana.

Erapooletu hoiak on hoiak, mis on vastand kiindumusele.

See vabastab klammerdumisest asjade ja inimeste külge ning teeb võimalikuks nende tegeliku loomuse mõistmise.


KAHJUD, MIDA KIINDUMUS TOOB

1. See annab toitu rahuldamatuse tundele. Me ei ole rahul sellega, mis meil on, vaid tahame alati rohkemat.


2. Meelerahu puudumine ja emotsionaalne ebastabiilsus. Meie tunded kõiguvad pidevalt üles-alla.


3. Meil on palju ebarealistlikke ootusi teiste suhtes ja me ei taha neid näha sellistena nagu nad tegelikult on.


4. Me teeme salasepitsusi ja kasutame kõikvõimalikke vahendeid, et saada seda, mida ihaldame. Me oleme silmakirjalikud ning varjame oma tegude tegelikke motiive.


5. Isegi kui me teeksime suure pingutuse ja saaksime objekti, mida oleme pikka aega ihaldanud, ei garanteeri keegi meile, et me õnn on püsiv.


6. Me raiskame oma väärtuslikku elu. Me ei praktiseeri Dharmat, kuna kiindumus objektide vastu on niivõrd tugev, ja isegi kui me püüaksime seda teha, katkestavad häirivad mõtted meditatsiooni.


7. Meie Dharma praktika muutub ebapuhtaks. Väliselt me küll võime jätta mulje, et praktiseerime, kuid tegelikult ihaldame võimu, head mainet, positsiooni, vms.


8. Kiindumus on peamisi takistusi arendamaks konsentratsiooni.


9. Me loome palju negatiivset karmat, nt. varastamine, valetamine, jne.


10. See toob kaasa muret, viha ja pettumust.


11. Kiindumus toob kaasa madalama ümbersünni ning on Sansaara peamine põhjus.


12. See põhjustab kiindumust ka tulevastes eludes.


13. Kiindumus takistab meil saavutamast realisatsiooni ja on tõkkeks teel Virgumisele.


14. Olles eraldatud nendest, kes on meile kallid, täidab meie meeli iha ja igatsus nende järele. Kui me aga nendega koos oleme, ei too see meile ikkagi täielikku rahuldust.


15. Me kipume hindama oma edu ja ebaõnne selle järgi, milline on meie materiaalne edukus või positsioon ühiskonnas. Kas see on aga tõeline mõõdupuu kaalumaks elu tegelikku väärtust?


16. Me oleme segaduses. Me ei tea, mida peaksime tegema, et võiksime ammutada veelgi rohkem õnne igast elusituatsioonist.


17. Kiindumus teeb meid teistest sõltuvaks ja paneb meid tundma nõrgana, kuna anname oma võimu nendele, kel on kontroll meie kiindumusobjekti(de) üle.


18. Kiindumus on tihedalt seotud hirmuga. Me kardame mitte saa(vuta)da seda, mida ihaldame ja kaotada seda, mis meil on.


VASTUMÜRGID KIINDUMUSELE


1. Mõtle kiindumuse kahjudele ja hüvele, mida selle hülgamine kaasa toob.


2. Vaatle kiindumusobjekti selle inetust ja/või ebapuhtast aspektist.


3. Pea meeles, et miski ei ole püsiv.


4. Mõtle surmale – objektid, millesse oleme kiindunud, ei saa meile sel hetkel kasu tuua ega toeks olla, pigem vastupidi.


5. Isegi kui ma saaksin selle, mida ihaldan, kas see tooks mulle lõpliku ja igikestva õnne?


6. Mõtle: oma eelnevates eludes oleme kogenud lugematu hulk samalaadseid naudinguid, kuid see ei ole viinud meid kuhugi.


7. Mõttes laota laiali see objekt või isik ja püüa leida, mis on seal nii ihaldusväärset?


8. Vaatle, kuidas meel loob ise objekte – tõlgendades asju ja nähtusi teatud viisil, pannes neile külge silte “ilus”, “kole”, “meeldiv”, jne. Sedamoodi talitades ajame me aga segi objekti enda ning oma nägemuse sellest.


9. On raske kõigile inimestele meele järgi olla. Nad on armukadedad ja pidevalt üksteisega võistlevad. Kui me nendega ei nõustu, saavad nad meie peale vihaseks.


VASTUMÜRGID KIINDUMUSELE KIITUSE JÄRELE


1. Kujutle, et see mida sa räägid, on suunatud inimesele su selja taga või vaimsele õpetajale sinu südames.


2. Mõtle: see, kes põhjustab mulle kannatust, ei põhjusta mulle veel õnnetut ümbersündi – küll aga kiindumus kiituse järele võib seda teha.


3. Kiindumus kiituse järele võib viia uhkuseni ja seetõttu kahjustada meie Dharma praktikat.


4. Kiindumus kiituse järele ei anna meile mingit positiivset pagasit tulevasteks eludeks ega kingi pikka elu või head tervist. Mis kasu meil siis sellest on? Kui meile meeldib kiitus seetõttu, et see annab meile rahulolutunde, siis miks ei veeda me oma aega alkoholi juues ja hasartmänge mängides?


5. Kui liivaloss, mida lapsed on ehitanud, äkitselt kokku variseb, toob see kaasa palju nuttu ja halamist. Samamoodi käitume ka meie, kui meie reputatsioon ühiskonnas langeb või kui kaasinimesed ei suhtu meisse enam nii hästi nagu enne.


6. Lihtsalt seepärast, et keegi on meile komplimendi teinud või kiitnud, ei pruugi veel tähendada, et meil need omadused ka olemas on.


7. Kiitus ei too mingit kasu. Kui me kiidame Buddhasid ja bodhisatvaid, kas see toob neile kasu? Ei, ei too.


8. Kui meid kiidetakse mõne meie hea omaduse pärast, mis meil on, tasuks meenutada, et kõik see on tänu nendele, kes meid on üles kasvatanud ja õpetanud.


9. Isik, kes meid praegu kiidab, võib meid 5 minutit hiljem kriitikaga üle valada.


10. Me ei saa võtta kiitust endaga kaasa, kui sureme.


11. Sõnad on nagu kaja. Nii nagu kaja sõltub mitmetest teguritest – mägedest, tuulest, vibratsioonist – on seda ka sõnad, mis meile kiitust avaldavad.


12. Analüüsi hoolikalt iga sõna. Heaolutunne ei asu sõnades ega isikus, kes meile kiitust jagab.