Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Kujustamine

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Tibet-prayer-flags.jpg
Lhakpa.jpg
Vorstid-.jpg
Chakra.jpg
Money tree.jpg
kujustamine (skr, pl bhāvanā ; tb sgom pa; hn xiuxi; jp shūjū), on sanskriti keeles bhāvana, kausatiivne vorm sõnast bhū (‘olema’) ja tähendab ‘ olevaks tegemine ’.

Mõtlus on dhyana, mis tuleneb verbist dhyai – ‘ mõtlema ’.

Kujustamine on kasutusel oma ette tehnikana nii budismis,hinduismi,kui dzainismis, Olevaks tegemine on kahesugune.


Kujustamine budismis on meeleharjutus, mis kitsamas mõttes tähendab kujundlikul mõtlemisel põhinevat visualiseerimist, laiemas tähenduses aga meeleharjutust üldse.

Ingl meditation mõjul on see mõiste sageli tõlgitud ka meditatsiooniks.


Sanskritikeelne sõna bhāvanā on verbijuure bhū (‘ olema ’) tuletis ja tähendab ‘olevaks tegemist’, viidates sellele, et kujustaja teeb kujustamisobjekti oma meeles olemasolevaks, st muudab oma meelt kujustamisobjektile vastavaks.

Kujustamisobjektiks võib olla mingi budismi mõiste (nt sõbralikkus v kaastunne ) või konkreetne visuaalne kujund (nt mandala või jidami kujutis).

Viimast rakendatakse eriti vadžrajaanas.

K-st teostatakse eelkõige kahe harjutusviisi kaudu, milleks on meelerahu (skr śamatha ) ja analüüsiv vaatlus (skr vipaśyanā ).

Ingl cultivation, meditation, mental development.


Kõigepealt tuleb jõuda asjade tõelise mõistmiseni,

Inglise keelde tõlgitakse bhāvanā tihti sõnaga to meditate, aga kuna palju teisi sõnu tõlgitakse inglise keelde sellesama sõnaga, siis on see terminoloogia lihtsustamine ja primitiivsele tasemele viimine ning vale.


Kujustamine (pl., skr. bhāvanā) – on siiski budistlikus teostuses kujundliku mõtlemisega seotud meetod, mille abil välised nähtused tuuakse enese sisse ja kujundatakse sisemiselt omasteks.

Eelköige peetakse kujustamise all silmas enese meele arendamist.

Kujustamine tähendab pildi,stseeni endale ette kujutamist.

Samasse klassi sõnaga meditatsioon kuuluvad ka sõnad dhyana ja samadhi .

Esimesteks astmeteks kujustamise saavutamisel on yama ehk karskus ja niyama.


Need kaks etappi kujutavad endast eetilist ettevalmistust.


Järgmised kaks, asana ehk asend ja pranayama ehk hingamise reguleerimine, kujutavad endast kehadistsipliini, et meie füüsilist keha paindlikumkas muuta.

Järgmiseks astmeks on pratyahara ehk meie meeltekontroll see tähendab nende maisest maailmast sissepoole pööramist.


Need viis sammu on klassikalised ja vajalikud,


Järgnevad dhyana ehk tähelepanu fikseerimine dharana ehk mõtisklus ja samadhi ehk keskendumine on kujustamis baas-elemendid.


Visuaalse kontsentratsiooni abil murtakse läbi meie meelte ja teadvuse illusoorsusest,seega saavutatakse otseühendus nn. alateadvusega - tänu intuitsiooni,kui psüühhilise funktsioonile ja omandatakse seeläbi võime teadmisteni jõuda,mis avalduvad meie möistusele teadvuse seisundis kujustamise protsessis.

Kujustamis- protsessi jätkatakse seni, kuni teadvuse seisund lahustub.

Valgustatuse saavutamine eeldab muidugi meelte täieliku vaigistamist ja nende möistmist ning oskusliku käsitlemist..

Meie meeli hoiab erksana pidev klammerdumine üha uute objektide külge.

Esialgu on meelte rahustamine kergem kujustamises, kui suudame keskenduda ühele objektile, laskmata enda mõtteid rändama.

Abiks keskendumisel võib olla hingamise rütmile, korduvale helile (mantra ) või visuaalsele objketile kontsentreerumine.

Meditatsiooni, hingamistehnikate ja füüsiliste asendite sooritamise eesmärgiks on meelerahu saavutamisele iseendas kaasa aidata.

Keskendudes sooritatavatele tegevustele jõutakse seisundisse, milles keha on lõõgastunud ja meel vabanenud häirijatest.

Selline seisund on eelduseks vabanemisele liikumisel.


Metta Bhavana " Bhavana " tähendab ka " kasvatama ", " arendama," ja " Metta " tähendab " armastust," " söprust," vöi "kaastunnet.

"See on endas " tegevus ", " teotsemine " vöi " praktika " nii nimetatud kaastunde väljaarendamine teiste olendite suhtes ise-endas.