Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

MVO AJALUGU

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Satani1.jpg
Satanism-0.jpg


Eesti Satanistlik KogudusMusta Veenuse Ordu ” asutati 30. aprillil 2001. aastal.

MVO asutamise eestvedajaks sai Jason, kes 1997. aasta novembris otsustas, et satanism tuleks Eestis legaliseerida. Kuna Eestis teati satanismist liialt vähe ja üldine arvamus sellest tumedast religioonist oli paljude siinmail tegutsenud libasatanistide pahategude tõttu üsna negatiivne, seisis Jasonil ees pikk ja vaevarikas töö.

Algselt polnudki mingit plaani konkreetse usuorganisatsiooni loomiseks. Esmaseks mõtteks oli satanismi maine parandamine. Alles selle käigus hakkas idanema idee luua tugev organisatsioon, mis seoks kõiki Eestis tegutsevaid sataniste.

MVO asutamisele eelnes mitme aasta pikkune töö, mille võiks jaotada kümnesse etappi:

1. satanismi puudutava info otsimine 2. saadud infoga tutvumine, vajaliku väljasõelumine ja Eesti oludele sobivaima põhijoone kujundamine 3. satanismi puudutava kirjanduse hankimine ja tõlkimine 4. satanismist huvituvate inimeste otsimine ja koondamine 5. avalikkuse teavitamine MVO asutamise plaanidest 6. avaliku arvamuse kujundamine 7. MVO asutamiseks sobivaimate isikute väljaselgitamine 8. asutava kogu kokkukutsumine 9. prioroteetide paikapanemine asutava kogu poolt 10. põhikirja väljatöötamine </poem> Kuigi modernses satanismis on mitmeid erinevaid suundi - ratsionaalne, okultistlik, lutsiferiaanlik (ajalooliselt on neid veelgi rohkem), leidis Jason, et ei tohiks keskenduda ühele kindlale suunale vaid tuleks luua organisatsioon, mis suudaks koondada kõiki erinevaid satanismi suundi. Praegu kuulub MVO ridadesse nii ratsionaliste, okultiste kui ka lutsiferiaane.

Avalikkus võttis esimesi uudiseid satanistliku koguduse loomise mõtetest vastu suure huviga. Paljud ajalehed kirjutasid sellest artikleid ja tutvustasid Jasoni esitatud seisukohti, et satanism pole tegelikkuses see, milleks seda Eestis siiamaani oli peetud.

Jason lükkas ümber arvamuse, nagu oleks Eestis (peamiselt Tartus) tegutsenud hauarüüstajad, nekrofiilid, röövlid ja tapjad olnud pesuehtsad satanistid. Selle tõestuseks tõi ta avalikkuse ette Anton Szandor LaVey (1930 - 1997) poolt 1966 aastal loodud “Church of Satan’i” põhimõtted - “9 Saatanlikku Deklaratsiooni” ja “11 Saatanlikku Maailmareeglit”, mille järgi ei tohiks ükski oma usku austav satanist sooritada nimetatud tegusid.

Koostöös EvilGeniusega valmis ka satanismi tutvustav internetilehekülg, mida aegade jooksul korduvalt täiendatud on.

Jasoni tutvusustöö hakkas peale mitmeid ajaleheartikleid ja esinemist telesaates “Kahvel” vedu võtma. Temaga võtsid ühendus väga paljud huvilised, kes küsisid lähemat infot satanismi kohta ja avaldasid soovi loodava kogudusega ühineda.

2001. aasta alguses tundus, et aeg MVO loomiseks on küps. Jason saatis kõigile huvilistele kirja, kus teavitas MVO loomise ideest ja palus kõigil, kes soovivad osaleda asutavas kogus vastata ning kirjeldada oma nägemusi seoses loodava organisatsiooniga. Saabunud vastuste seast valis ta kõige huvitavamad ja kutsus nad kokku ühte viisakasse Tallinna vanalinna baari, kus privaatses reserveeritud keskaegses miljöös toimus asutava kogu esimene koosolek, kus otsustati loodava koguduse prioriteedid ja muud küsimused ning pandi paika asutamiskoosoleku toimumisaeg - 30. aprill 2001. aastal - Volbriöö.

Nüüd läks elu kiireks. Lühikese aja jooksul oli tarvis koostada “töökindel” põhikiri, mis oleks sobilik registreerimiseks Siseministeeriumi usuasjade osakonnale esitada. Väga tänulik tuleb olla usuasjade osakonna ülemale Ilmo Au’le, kes osutas suurt konsultatsioonilist abi MVO põhikirja koostamisel, tuues koheselt välja iga ebakõla seaduse ja põhikirja vahel, mis talle silma hakkas.

30. aprillil 2001. aastal sai asutav kogu taas kokku. Moodustati koosolek ja kõiki nõutud protseduure järgides võeti vastu otsus luua Eesti Satanistlik KogudusMusta Veenuse Ordu”.

Algselt kuulus kogudusse 14 valitud liiget, kes ka asutamiskoosoleku protokollile oma allkirjad andsid.

Järgmiseks sammuks oli põhikirja ja asutamiskoosoleku protokolli notariaalne kinnitamine. Kui see sai tehtud, polnud vaja muud, kui esitada kõik vajalikud dokumendid Siseministeeriumile registreerimiseks.

Paraku ilmnesid mõningad segavad asjaolud. Meieni hakkasid jõudma signaalid, et teatud riigiorganid on võtnud nõuks meie registratsiooniprotsesse kõigest jõust saboteerida. Info jõudis meieni erinevatest usaldusväärsetest allikatest riigiametites ja kuna kõik vihjed juhatasid ühtede ja samade asutuste (ja ka konkreetsete isikuteni), oli meil tõsine põhjus karta kõige halvemat. Peamise “sabotöörina” nimetati Kaitsepolitseid ja selle kahte töötajat, kes tegevat meie uurimisega. Meie tegevuse kohta olevat avatud omaette toimik ja meie tegevusel hoitavat silm peal.

Võtsime mõneks ajaks “puhkuse” ja püüdsime välja selgitada, millist huvi KaPo meie vastu tunneb. KaPo lükkas ümber igasugused kuuldused, nagu oleks neil avatud mingi meie tegevust kajastav toimik kuid peagi nende poolt astutud samm kinnitas meile lõplikult, et mainitud toimik siiski eksisteerib. Paraku “otsivad nad musta kassi pimedast toast, kus seda kassi tegelikult polegi” ja seetõttu tunneme neile asjatult kulutatud aja ja ressursside pärast siiralt kaasa.

2001. aasta novembri lõpupäevadel avaldasime me eesti keeles satanistliku õpetuse põhikandja “Saatanliku Piibli”. Selle müüki saatis üsna suur edu, kuigi mõned poed (Loitsukeller ja Allikas) on keeldunud selle müümisest, põhjendades oma keeldumist sellega, et tegu on “väga halva raamatuga, kus õpetatakse needuste panemist). Jah...no mis sa oskad kosta... Igatahes jõudsime vähem kui kahe aastaga kordustrükini ja karta on, et ega seegi viimaseks jää.

Illusoorne murrang registreerimise protsessis toimus 2002. aasta veebruaris, kui MVO juhatuse koosolek võttis vastu otsuse viia registreerimisprotsess lõpule.

26. veebruaril 2002. aastal esitasime me registreerimiseks vajalikud dokumendid Siseministeeriumile, kes pidi kuu aja jooksul sellele vastama. Kuid vahepeal toimusid seadusemuudatused (ja on kuri kahtlus, et need võeti meie tõttu vastu kiirendatud vormis) ning otsustusõigus selliste küsimuste üle libises Siseministeeriumi alluvusest mujale, meie vastaliste poolt kindlamalt kontrollitud asutuste kätte.

link