Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Mahamudra ja dzogchen

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
(Redirected from Mahamudra)
Jump to: navigation, search

Mahamudra ja dzogchen oma põhiolemuselt ja eesmärgilt on samad. Erinevused ilmnevad tõepoolest meetodites (kui vahendites), kuidas võimalikult efektiivselt ja pöördumatult eemaldada meeleplekid ja katteloorid meele sügavaimatel ja peeneimatel tasandite ning seeläbi väljuda duaalsusest.

Selliseid erinevusi nende detailides ja nüanssides mõistuslikult eristada ei pruugi teatud ulatuses olla kuigivõrd raske. Küll aga võib see osutuda raskeks kogemuslikult, sest meie meele kvaliteet ei pruugi selleks olla piisavalt hea.

Need erinevused meele (selles kontekstis oleks siiski täpsem öelda “teadvuse”) erinevatel – manovijnana, kleshavijnana ja alayavijnana – tasanditel ja tasanditega töötamisel võivad seisneda näiteks selles, kuidas toimida mõtte avaldumisel ning kuidas süvendada, stabiliseerida ja kirgastada meelt mõteteta olekus.

Nii et neid kahte traditsiooni või meetodite kompleksi tuleks vaadelda pigem ühtsena või teineteist täiendavatena, kui üksteisele vastanduvatena. Suuremad meistrid hoiavad tihti nii Mahamudra õpetuse liine kui ka Džogtšeni om. Hoolimata sellest, milline on erinevate meetodite sisu – või millist vaadet või selle aspekti mingi traditsioon või meetodite kompleks püüab rõhutada –, ei saa me tõesti mööda tõsiasjast, et valgustumiseni jõudmine on siiski järk-järguline või astmeline protsess. Sellise järk-järgulisuse või astmelisuse tingib ebapuhas või duaalne meel ise, kuna koosneb mitte ainult jämedakoelistest meeleplekkidest ja kattelooridest, vaid ka väga peenekoelistest meeleplekkidest ja kattelooridest. Selliste meeleplekkide ja kattelooride peeneimad kihid ulatuvad kleshavijnana sügavaimate tasanditeni, olles samal ajal ühenduses alayavijnana tasandiga, mis on piiriks ühtsusloomuse (nirvana) ja duaalsusloomuse (samsara) vahel. Nende eemaldamine ei ole kerge.

Samas, ehkki meil võib olla sügavamate tasandite kogemusi, tuleb enne peenekoelisemate meeleplekkide ja kattelooride eemaldamist paratamatult eemaldada jämedakoelisemad meeleplekid ja katteloorid. Ehk teisisõnu: me ei saa sügavamate tasandite kogemustesse jääda, sest jämedakoelisemad ja jõulisemad karmilised jäljendid ehk vasanad tõmbavad meid jämedamatele tasanditele tagasi. Oluline on siin aga see, et selles protsessis ei ole seda kõike ilma eelkõige keskendumisvõime (mille sisuks on tähelepanu valdamine) ja virgumismeele süvendamise ja stabiliseerimiseta võimalik saavutada.

Nii ei ole dzogcheni traditsioonis lisaks meele ja selle avaldumisvormide tõelise olemuse vahetu ära tundmisele suunatud meetoditele võõrad üha püsivama ja süveneva keskendumisvõime ja virgumismeele arendamisele suunatud meetodid. Ja vastupidi: mahamudra traditsioonis ei saa lisaks üha püsivama ja süveneva keskendumisvõime ja virgumismeele arendamisele suunatud meetoditele mööda minna meele ja selle avaldumisvormide tõelise olemuse vahetu äratundmisele suunatud meetoditest.