Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Nöndro praktika tähtsusest . tõlkis Gert Silkin

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Vadzrasatwa.jpg
Buddha Šakjamuni õpetas Dharmat läbi Suutrate ja Tantrate

Viieosaline Mahamudra ja Naropa kuus joogat on Buddha õpetuse põhituumaks, mis võimaldavad saavutada Virgumise ühe eluea jooksul.

Siiski on Mahamudra ja Naropa kuue jooga praktiseerimiseks eelnevalt vajalik täielik nelja meelt pööravad mõtte mõistmine.

Nendeks on:

  • väärtuslik ja haruldane inimelu
  • kõige olemasoleva püsitu loomus
  • sansaara kannatuste lõppematus
  • kogu olemasoleva pidev kannatus


Neli mõtet mis pööravad meelt on aluseks praktikate edule mis tahes sõidukis - Jaanas (Hinajaana, Mahajaana, Vad˛rajaana

Vad˛rajaana Nöndro toetub neljale alusele, milleks on negatiivse karma, keha kõne ja meele puhastamine, ning vooruste kogumine.

Nöndro koosneb viiest ebaharilikust Vad˛rajaana eelharjutusest:12’ndal sajandil elanud suur Tiibeti pühak Isand D˛igten Sumgön on öelnud: „Nöndro on isegi suurema tähtsusega kui kõrgemad praktikad.

On äärmiselt oluline tõeliselt mõista ja harjutada lihtsaid, ent samal ajal sügavaid õpetuse aluseid, enne kui asuda kõrgemate praktikate juurde.”


Tavaliselt läbitakse kloostrites Nöndro praktikad kolme aastase-ritriidi ajal.

See aga ei ole enamikule lääne inimestele võimalik ja seetõttu on võimalik ka läbida samas mahus praktikad oma igapäeva elu kõrvalt.

Tavaliselt kulub iga harjutuse peale keskmiselt aasta, mis teeb kokku viis aastat.


Need õpetused on avatud kõigile, kes tunnevad huvi ja soovi praktiseerida väärtuslikku Dharmat.

See programm on siiski eelkõige mõeldud neile, kes on tõsised praktiseerijad ja soovivad meditatsiooni praktikat saada.

Sel viisil on võimalik tundma õppida oma meele loomust ja õppida ning harjutada Dharmat.

Kuigi parim oleks läbida terve viieosaline tee, ei ole see siiski kohustuslik ja võib ka teha mõnda osa Nöndrost eraldi.


Nöndro viie praktika kirjeldused


Varjupaiga võtmine Kolmes Kalliskivis (Buddas, Dharmas ja Sanghas )

Buddhas, Dharmas ja Sanghas varjupaiga võtmine suunab meid kindlale teele Budasusse ja aitab meil pääseda sünni ja surma tsüklilisest ahelast.

Kuigi kõigis tajuvais olendeis on olemas Budaloomus, ei tunne nad seda ära ja seetõttu ringlevad nad sansara rattas mis on toob vaid kannatusi.

Inimesed kogevad kannatusi nagu ookeanilaineid, mis lõputult üksteisele järgnevad.

Kuni me oleme sansaara -rattas ei saa kogeda täielikku rahu ja õnne.

Isegi kui me soovime olla vabad sansaara kannatustest, ei tea me kuidas seda saavutada.

Seetõttu peame me usaldama ja toetuma nende juhendusele, kes on juba jõudnud vabanemisele.

Seepärast võtame me varjupaiga Kolmes Kalliskivis:

Buddhasõpetajas
Dharmas – õpetuses
Sanghas – vaimses kogukonnas

Varjupaiga võtmine toetub neljale lihtsale alusele: mediteerimine kõige püsitusele, põhjuse ja tagajärje seaduspärasusele, sansaara kannatustele ja inimelu väärtuslikkusele.

Neid aluseid nimetatakse neljaks oma meele sansaarast eemale pööramise viisiks.

Ilma sellele mediteerimata on varjupaiga võtmine puudulik.

Tuleb selgelt mõista sansaara olemust ja seejärel kindlalt püüelda Valgustatuse poole.

Võttes varjupaika siiralt, istutame me enesesse vabanemise seemne.

Me eemaldume mitte-voorustest, mida oleme siiani kogunud ja arendame endas voorusi ja häid tegusid.

Lõpuks viib see meid Budasuse saavutamiseni.Vadžrasattva Praktika


Vadžrasattva meditatsioon on eriline ja võimas harjutus meie mittevooruste puhastamiseks.

Selle meeleharjutuse abil on võimalik täielikult välja juurida kogu negatiivne karma nagu seda tegi Milarepa.

Vooruslikud ja mittevooruslikud teod tulevad meelest.

Meel on isand ning keha ja kõne tema teenrid.

Me saadame korda ebavooruslikke tegusi tänu oma negatiivsetele emotsioonidele nagu seda on ihad, vihkamine jne.


On ebavooruslik kui me teeme neid tegusid ise, palume kellelgi teha neid meie eest või rõõmustame kui selliseid tegusid teeb keegi teine.

Isegi kui me praktiseerime Dharmat aga meel on endiselt ihade, vihkamise ja muude meeleplekkide kontrolli all, loome me ebavoorust.

Selline ebavoorus loob kannatusi ja soovimatuid tingimusi meile tulevikus.

Selliseid ebavoorusi luuakse näiteks oma vaenlaste vastu võideldes, ainult oma kehale mõeldes või rikkust kogudes.

Kuid kõik selle peame me jätma seljataha kui oleme silmitsi surmaga.

Ebavoorused jälitavad aga meid elu elu järel nagu vari, olles kõikide kannatuste allikaks.

Seetõttu on väga oluline puhastada end mittevoorustest ja negatiivsest karmast enne kui see vilja kannab.

See puhastusharjutus, kui me kasutame nelja jõudu, on väga tõhus.

Nendeks neljaks jõuks on: kahetsus, vastumürk, otsusekindlus ja usaldus.

Vadžrasattva medtiatsioon on eriline harjutus oma ebavooruse ja negatiivse karma puhastamiseks, seega asuge kõhklemata ja kindlustundega selle praktika tegemisele.

Kahetsega siiralt oma seniseid halbu tegusid, tunnistage need üles ja olge kindlad oma otsuses mitte enam selliseid tegusid teha isegi kui see võib teile maksta elu.

Seejärel võtke varjupaik, arendage oma Virgumismeelt, korrake mantrat ja mediteerige tühjusele nagu oleks see vastumürk ja usaldage seda.Mandala Ohverdamine


Mandala ohverdamine on viis kuidas arendada tarkust (Mahamudra realisatsioon) ja kaastunnet (Ülim Bodhitšitta).

Tundes sügavalt soovi et me ise ja kõik tajuvad olendid saavutaksid Virgumise, ohverdame me mandala – mis sümboliseerib tervet universumit – Valgustunutele, kes on alati täis kaastunnet ja tarkust.

Me anname ära kõik, kaasa-arvatud iseenda. Selline ohverdamine aitab meil läbi lõigata kiindumuse ja kinnihoidmise sellest elust.

Lisaks eelnevale saadakse mandala ohverdamise läbi pälvimusi ja vajaliku jõudu, et Virgumismeel saaks kasvada.

Võib öelda ka, et mandala ohverdamine on suurepärane tehnika Puhta Budavälja loomiseks kasutades kõige omavahelist sõltuvust.


Guru Jooga


Guru Joogat annab õnnistusi, pühitsusi. Õpetaja on eeskujuks.

Kui me näeme oma õpetajat kui tavalist inimest, siis jääb meie meel samuti tavalisse olekusse, kui me aga näeme teda Vadžradhaarana, siis seeläbi meie meel-teadvus samuti muutub kõrgemaks.

Nähes oma õpetajas Vadžradhaarat, oleme me võimelised ühendama oma meele Valgustunud Vadžradhaara olekuga.

Seega, mõeldes oma õpetajast kui Vadžradhaarast, saame me õnnistuse mis annab väe, jõudmaks ise sellesse meeleseisundisse.

Kui me näeme oma õpetajat kaastundliku ja targana, siis meie pühendumuse jõud eemaldab kõhklused ning seda nimetatakse Guru õnnistuseks.

Õpetajal peavad loomulikult ka tegelikuses olema need omadused, kuid Guru Joogas põhiline, et just ise õpilane tunneks tänulikkust ja vaimustust oma õpetaja vastu.

Kui pühendunult õppida ja harjutada, siis hakkab vaikselt, kogemuse kasvades koitma kirjeldamatu kindlustunne ja rõõm.

Kui see ilmneb, siis tunnete te tõelist pühendumust.

See pühendumus ei teki mitte lihtsalt usust oma õpetajasse vaid oma-enese kogemusest ja see ongi tõeline Guru Jooga.

Koos selle sügava pühendumusega saab õpilane neli väepühitsust, mis kannavad endas erilist õnnistust arendamaks välja neli Buddha Keha.


Bodhitšitta


Bodhitšitta praktikad on Virgumismeele arendamiseks.

Kõikehaarava armastava headuse ja kaastunde tekitamiseks, et saavutada Valgustatus kõigi tajuvate olendite hüvanguks.

Läbi selle praktika saavutatakse rahu ja õnn ning kõik Šravakate, Pratjeka Buddhade, Bodhisattvate ja Buddhade suurepärased omadused.

Ilma selle omaduseta, ei ole võimalik saavutada isegi kõrgeimate jooga tantrate kaudu Valgustatust.

Praktiseerides seda harjutust, saavutatakse kindlasti Budasus.

Kuna kõik olemasolev on meele väljendus, on seega ka põrguilm meeleolemuse ehk viha tulemus.

Samuti on Budasus Virgumismeele ehk Bodhitšitta tulemus.

Seega on Bodhitšitta õppimine ja praktiseerimine kõikide Buddha õpetuste algtuum.

See on Mahajaana praktikate tähtsaim osa. Seetõttu on väga oluline seda mõista ja see praktika ka ellu rakendada.


Link