Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Nirvaana

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Revision as of 17:02, 31 January 2016 by KiireJuss (Talk | contribs) (bot adding links)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Shakti.jpg
Mediteerija.jpg
Mel-istumas.jpg
Nirvaana on budismis ja hinduismis täielik teadmise, rahu ning vabanemise seisund, sansaarast Nirvaana (sanskr. ´kustumine, vaibumine´), vabanemine, india filosoofia põhimõisteid.

Otsetõlkes tähendab see vaibumist ja kustumist.

Selles seisundis on aja ja ruumi mõisted ebaolulised.

Nirvaana saavutatakse iseenda püsivusega, läbi valgustuse, milles ei ole mingit jumalat ja jumalikku väge.


Sansaara vastandmõisteks on nirvaana, kus kannatus puudub.

Nirvaana saavutamine tähendab kannatuse kadumist.

Sansaara ei tähenda füüsilist maailma, vaid ta on psühho-ontoloogiline maailm, termin inimese jaoks, kes püüdleb nirvaana poole ja tähenduseta kõigile teistele.


Sansaara allub nn. karma seadusele, mille kohaselt iga sooritatud tegu – ka mõtteline ja sõnaline kannab vastavat vilja.

Nii toovad head teod kaasa sündimise paremas, halvad teod halvemas sfääris.

See tähendab, kui inimene käitub antud elus väga halvasti siis ta võib uuesti sündida loomana, igavesti näljase preta’na või kannatustes vaevleva allmaailma elanikuna.


Üheski sfääris ei ole elu lõpmata pikk, pidev ringkäik jätkub seni, kuni olend saavutab nirvaana.

Kuid nirvaanasse saab minna üksnes inimene, seepärast on budismis inimesel eriline tähendus.

Inimese seisundit loetakse väga väärtuslikuks ja raskesti saavutatavaks.

Kannatuse kõrval iseloomustab sansaarat pidev muutumine, ebapüsivus ning kindla püssiva substantsi ja hinge puudumine.

Kogu oleva aluseks on omalaadsete psühho-füüsiliste elementide – dharmade vool.

Pidevas ergaasstuusseisundis olevad dharmad liiguvad minevikust tulevikku, kord ühinedes keerukateks kompleksideks – olenditeks ja esemeteks, kord üksteisest eemaldudes.

Surm tähendab dharmade koost lagunemist, eostamine – uue kompleksi kujunemise algust.

Mingit muutumatut hinge, mis surma järel kehast lahkub, pole budistide arvates olemas.

See tähendab, et nad ei tunnista hinge surematust.

Nirvaana on seisund, kus dharmad on saavutanud rahu ning seda saab kogeda ainult inimene.

Ometi ei tähenda nirvaana mitteolemist.

See on seisund, mille kirjeldamiseks ei piisa vastandterminitest olemine ja mitteolemine.

Nirvaana katkestab ümbersündide ahela – see on kustumine, rahunemine.

Nirvaana tähendab kustumist, leegi ärapuhumist.

Nirvaana seisundeid on kaks:


1. bodhisatva, valgustatud oleks siin elus ning

2. Parinirvaana ehk nö. lõplik nirvaana surres.


Budistide arvates enne nirvaanasse minekut elas Buddha üle pika ümbersündide ahela, kuid oli esimene, kes saavutas nirvaana.

Sansaarat ületav olek on nirvaana, sest ta on tühi kõigest haaratavast, seotusest meele-materjalist ja kõigist omadustest, mis on sansaaral tema vastandil.

Nirvaanat nagu õpetab Buddha, ei ole ega mitte ole, nirvaana pole ei olev ega olematu, sest kõik see, nagu näitab Nāgārdžuna, on näiv kahesus.


Nirvaana, mis on ülalpool kõiki sansaaralisi kujutelmi, ületab inimlikult tajutava.

Nirvaana on intellektuaalsel teel saavutamatu, sest ta on intellektist kõrgemal ehk teisisõnu - ta on

intellekti jaoks haaramatu sümbol ja teadvuse seisund.

Ta on üle suhtelisusest, olles kõrgemal kõigist arusaamadest, seega on ta tühjus.

Śūnyatā, शून्यता (Sanskriti) ehk Suññatā (Pāli) on termin mille vaste inglise keeles on "Emptyness"

või "Voidness" seega eesti keeli tühjus .