Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Olemiseratas

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Eluratas suur.jpg
Road-signs.jpg
Krishna titt.jpg
Dutch-woman-frau antje der spiegel.jpg
olemiseratas (skr bhavacakra; pl bhavacakka; tb srid pa’i ‘khor; hn youlun; jp u’rin), budismi keskseid sümboleid, mis kujutab kannatusterikast suletud ringina pöörlevat olemasolu sansaaras.

Olemiseratas piltkujutist nimetatakse sansaaramandalaks ja see illustreerib sõltuvusliku tekkimise (skr pratītyasamutpāda ) õpetust.

Ratta sisemisel ringil kujutatakse üksteisel sabast kinni hoidvaid siga, madu ja kukke, kes sümboliseerivad kolme põhilise meelepleki sõltuvuslikku tekkimist.

Need on teadmatus, viha ja iha.

Teisel ringil on kujutatud kuut olemasolu valdkonda: jumalaid, asuraid, inimesi, loomi, preetasid ja põrguolendeid.

Sündimist esimeses kolmes peetakse heaks sünniks, sündimist viimases kolmes aga halvaks.

Kõiki kuut valda iseloomustab ühtmoodi kannatus ning teo ja teovilja seaduse toime.

Vaid sündimine inimesena annab võimaluse sansaarast vabaneda ja jõuda nirvaanasse.

Olemiseratas mõnes variandis on esimese ja teise ringi vahel veel üks ring, mis on jaotatud kaheks: ühel poolel on kujutatud sansaaras kannatavaid inimesi, teisel poolel sellest vabanenud kõrgematesse seisunditesse jõudnud olendeid.

Mandala välimisel ringil kujutatakse piltidena sõltuvusliku tekkimise ahela kahtteist lüli:

kepiga teed kobav pime ( teadmatus) ;

anumaid vormiv pottsepp ( meeleolud) ;

mängiv ahv ( teadvus) ;

merd ületav paat ( nimi ja kuju );

tühi maja kuue aknaga (kuus võimete valda )

armuühtes paar (kokkupuude );

silma tabanud nool ( tunne );

janu kustutav inimene ( janu );

puuvilja haarav inimene ( kippumine );

rase naine (olemasolu);

sünnitaja (sünd);

ägav rauk (vanadus ja surm).

Kogu ratas on hirmsa koletise, aega sümboliseeriva Kāla hammaste ja küüniste vahel.

Budismi kohaselt on maailmas kahesugust sõltuvust.

Eluratas on sõltuvate tegurite suletud tsükkel, milles inimesed kamaloka tasandil viibivad seni, kuni nad pole sellest välja saanud.

Kui valgustuse kaudu pääsetakse, siis liigutakse mööda vabanemise spiraali.

Eluratas koosneb kolmest üksteise sees olevast ringist.

Esimene ring kujutab endast kolme looma:

kukk,

siga,

madu.

Hoiavad üksteisest hammastega kinni.

Sümboliseerivad kolme omadust:

kukk = ahnus, iha;

siga = rumalus või nõmedus;

madu = viha.

Iha, viha ja rumalus tingivad üksteist ja on omavahel seotud.

Sümboliseerivad minakeskset taset, mis paneb pöörlema kogu maailma olemasolu protsessi.

Teine ring jaotatakse kaheks sektoriks: valge ja must.

Sümboliseerivad seda, et sõltuvalt tervest või ebatervest tahtest tõuseb osa inimesi olemasolu kõrgemale tasandile (valge) või langeb madalamale.

Kuut tasandit sümboliseerib kolmas ring:

1. kõrgeim devade ehk jumalate tasand, siia jõutakse valdavalt positiivse karma tulemusel. Kui positiivne karma on ammendunud võib sellelt tasandilt langeda. Värvus: valge.

2. Pooljumalate tasand võitlus ja võimuiha asuurade tasand. Siin toimub pidev võitlus. Värvus: punane.

3. Preetade ehk meeleliste ihade külge klammerdunud hingede tasand. Pretad on pidevalt näljased. Värv: kollane.

4. Põrguolendite tasand vastandub devade tasandile. Nende suurim meeleplekk on viha ja sellest johtuvad ebaterved mõtted, sõnad, teod. Värv: suitsukarva hall.

5. Loomade tasand vastandub pretade tasandile. Värv: roheline.

6. Inimese tasand taassünd inimesena on positiivne, kuna inimene kogeb nii naudinguid kui kannatusi. Inimesel võime mõtestada maailma. Värv: sinine.

Tasandeid on kujutatud Buddhadena. Bodhisattva kõrgema valgustuse tasandi saavutanud inimene, kes vabatahtlikult ei jää nirvaanasse, vaid tuleb tagasi kamaloka tasandile, et aidata teisi olendeid.

Põrgusse laskub suitsukarva Buddha ja toob põrguolenditele ambrat, et leevendada nende viha.

Preetade tasandile laskub punane Buddha ja toob neile toitu ja (vaimu)jooki. Loomade tasandile laskub sinine Buddha, kel käes on raamat.

Devade tasandile laskub valge Buddha, kel käes on vilepill, mis sümboliseerib püsimatust. Inimtasandile laskub Buddha, kes toob inimestele budismi õpetust.

Asurate tasandile laskub roheline Buddha, kes kannab teadmiste mõõka.

Neljas ring jaotub 12-ks sektoriks, sümboliseerib karma protsessi:

Esimene sektor kujutab pimedat inimest, vaimupimeduse sektor.

Selline inimene koperdab läbi elu, manades endale väära ettekujutuse endast ja maailmast. Sümboliseerib teadmatust.

Teine sektor kujutab endast pottseppa pottidega.

Sümboliseerib tahte olemust nagu pottsepp voolib potte, nii ka inimene voolib oma loomust.

Kahte esimest sektorit nimetatakse karmalisteks põhjusteks moodustavad eelmise elu karma ja määravad selle elu põhisuundumuse.

Kolmas sektor kujutab puu otsas karglevat ahvi.

Sümboliseerib teadvust ehk eelmiste elude jooksul vormitud teadvus moodustab uue kehastuse teadvuse.

Budismi kohaselt nii nagu ahv hüpleb oksalt oksale nii ka tavateadvus hüpleb objektilt objektile.

Neljas sektor 2 meest paadis meel ja keha ehk inimese psühho-füsioloogiline organism.

Teadvus ei sa eksisteerida üksi.

Vastavalt teadvusele kujuneb inimese keha.

Kui muutub inimese teadvus, muutub ka tema väline vorm.

Viies sektor kujutab 6 aknaga maja, inimese 6 meelt. Nende kaudu ta hakkab vaatlema välismaailma, mille kaudu välismaailma info tungib temasse.

Kuues sektor kujutab sülelevat meest ja naist. Nimetatakse kokkupuuteks. Sümboliseerib meelte ja välismaailma kokkupuudet.

Seitsmes sektor kujutab meest noolega silmas. Sümboliseerib meele ja välismaailma kokkupuutest tulenevaid tajusid. Võivad olla meeldivad, ebameeldivad, neutraalsed.

Kaheksas sektor kujutab naist, kes pakub mehele jooki. Sümboliseerib himu, kirgi ehk tugevat elujanu, mille aluseks kired, soovid, eesmärgid. S.o. inimese suundumus erinevatele naudingutele.

Üheksas sektor kujutab vilju korjavat meest. Nimetatakse klammerdumiseks. Sümboliseerib seda, et ihad, kired viivad inimese elumõnudesse klammerdumisse.

Kümnes sektor kujutab last ootavat naist, mis tähendab saamist ehk inimene saab selleks, kelleks ta eelnevate tegurite mõjul ise ennast kujundab ehk inimene kujundab oma karma.

Üheteistkümnes sektor kujutab sünnitajat järgmise elu taassünd ehk uus karma.

Kaheteistkümnes sektor kujutab laipa tassivat inimest, mis viitab sellele, et kõik, mis on sündinud, lõppeb jälle surmaga.

12 sektorit näitavad eelmise, praeguse ja tulevase elu sõltuvussuhteid.

Väljaspool ringi on kole jumalus surmajumal Mara kes hoiab ringi oma haardes. Elurattast väljaspool on 2 Buddhat, kes näitavad teed elurattast väljumisele.

Väljapääs sansarast on olemas, kui asutakse virgumise teele, seda sümboliseerib virgumise spiraal ehk 8-osaline tee.

Eluratast nimetatakse ka ebapuhtaks Buddha väljaks.

link