Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Sõltuvuslik tekkimine

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Gandharva.jpg
Pisike-laama-trummiga.jpg
sõltuvuslik tekkimine (skr pratītyasamutpāda ; pl pat´iccasamuppāda; tb rten cing ’brel bar ’byung ba; hn yuanqi; jp engi), budismi keskseid õpetusi nelja õilsa tõe järel, mille kohaselt seadmused ei ole püsivad ega teki iseenesest, vaid on pidevas põhjuse-tagajärje seoses.

Sõltuvuslikku tekkimist iseloomustab kõige üldisemalt väide: “Kui see on olemas, siis tekib ka too.”

Sõltuvuslik tekkimine on seotud teise õilsa tõega ( tõde kannatuse põhjusest ) ja seletab lahti, miks seadmuste sõltuvuslik tekkimine põhjustab kannatust.

Sõltuvusliku tekkimise protsess on jagatud kaheteistkümneks lüliks (skr nidāna ), mis kirjeldavad seadmuste sõltuvusliku tekkimise mehhanismi.

Need on: teadmatus (skr avidyā ), meeleolud (skr sam´skārās ), teadvus (skr vijñāna ), nimi ja kuju (skr nāmarūpa ), kuus võimete valda (skr s´ad´āyatana ), kokkupuude (skr sparśa ), tunne (skr vedanā ), janu (skr tr´s´n´ā ), kippumine e klammerdumine (skr upādāna ), olemasolu e saamine (sk r bhava ), sünd (skr jāti ), vananemine ja surm (skr jarāmaran´a ).

Seadmused ei eksisteeri iseseisvalt, vaid nad sõltuvad paljudest teguritest, kaasa arvatud teadvusest, mis moodustab neist mõisteid.

Mahajaanas seostatakse sõltuvuslik tekkimine tühjuse mõistega, mis on teatud mõttes selle sünonüümiks, ning seda nimetatakse sageli seadmusevalla sõltuvuslikuks tekkimiseks (skr dharmadhātu-pratītyasamutpāda ).

Sellele vastavalt on seadmused tühjad, sest nad on ilma omaolekuta (skr svabhāva ), mis tähendab ka seda, et nad on püsitud ja tekivad erinevate põhjuste tõttu.

Sõltuvuslikku tekkimist käsitletakse « Riisitaimesuutra-s ».

Sõltuvuslikku tekkimist on tänapäeva teaduses vahel vaadeldud kui tegelikkuse ontoloogilist kirjeldust.

Budismi seisukohalt on see pigem siiski vabanemisõpetuse osa, mis aitab teadvustada ja lahendada sansaara ja kannatuse olemust ning seeläbi neist vabaneda.

Sõltuvusliku tekkimise kujundlikuks esituseks on olemiseratta mandala.

Ingl dependent origination, dependent arising.