Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Sādhana

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Chakrasamvara--5.jpg
Ancient buddha.jpg
Galta-sadhu.jpg
Orient-beach.jpg
Librarian of chini lamasery in kansu.jpg
Silmad kinni.jpg
Road-signs.jpg
Hing.jpg
Apsara-pevavarjuga.jpg
Pilgrims.jpg
Shiva and parvati on mount meru.jpg
Vajrayogini-face.jpg
Yoniyogini 8.jpg
Vajrayogini.jpg
Vajrayogini-thanka.jpg
sādhana (skr ‘edenemine, saavutamine’; tb grub thabs), vadžrajaanas eriline kujustamisharjutus, mille käigus kujustatakse teatud dhjaanibuddhat v jidamit ning seejärel lahustatakse kujustatud sümbol tühjusesse.

Sādhana teostamisele eelneb tavaliselt laama juhendamisel eriline pühitsusrituaal.

Sādhana teostus algab kolme kaitse alla mineku ja virgumismeele vastuvõtmise tõotuste lausumisega, millele järgneb kujustamine.

Kõigepealt kujustatakse vastav dhjaanibuddha koos oma atribuutide ja kaaskonnaga, seejärel samastatakse iseennast temaga ja lõpuks lahustatakse kujustatu tühjusesse.

Sādhana eesmärgiks on dhjaanibuddha poolt sümboliseeritavate omaduste kinnistamine kujustaja meeles ning selle kaudu kujustaja ise e ego mõju vähendamine.

Sādhana teostamise juhendid on kirja pandud vastavates tekstides, mida nimetatakse samuti s-teks ja mis sisaldavad peale otseste kujustamisreeglite ka palveid ja mantraid.

Hinduistlikus tantrismis mõistetakse sādhana all vabanemisteed, mille eesmärgiks on ühendada individuaalne mina kõrgema minaga; s. võib olla ka õpetustee üldnimetuseks.

Sādhana (tiibeti k.grub thabs) on termin mida kasutatakse meditatsiooni ehk kujustamise samuti teksti või harjutuse sooritamise läbi viimise kohta.

Inimene kes praktiseerib Sādhanat kutsutakse Sādhaka ehk Sādhu.

Sādhana ehk palveteksti praktiseerimise,kujustamise ja teksti lugemise eesmärgiks võib olla ; pühitsus,võimustamine vöi vabanemine.

pühitsus -et saada jumaluselt luba tegeleda konkreetse tekstiga


Võimustamine - jumalusele suunatud praktika et saavutada üleloomulike võimeid


vabanemine - moksha tegeletakse praktikaga -sadhanaga eesmärgil vabaneda ümbersündide ahelast


Tantra praktikatega tegelejate ajalugu näitab et nad teatud jumaluste sadhanatega tegelemisel eelistavad praktiseerimiseks surnuaedu.

Iga jumaluse jaoks on talle konkreetselt ette nähtud sādhana.

Sādhanaid ega nende praktikaid ei saa omandada lihtsalt raamatu abil ieseisvalt, selleks on vaja spetsiaalset õpetajat (Gurut) kes tunneb antud jumala praktikaid ja guru käe all siis õpitakse asi endale selgeks.

Öpetaja vastutab öpilase psüühhilise valmisoleku eest.

Väidetakse et õpetaja kannab vastutust öpilase karma eest,kui tollega peaks midagi juhtuma.

Sādhanate praktiseerimiseks peab olema ülimalt hea psüühhiline ettevalmistus,ilma milleta on enamus juhtumitel tulemuseks iseseisvalt omal käel praktiseeriva kodaniku sassi minek.

sādhana -‘edenemine’, ka õpetus mütoloogiliste persoonide, jumaluste tekitamiseks enese sees.

On olemas väikesed tekstid sādhana’d, mis õpetavad jumaluste kujustamist.


Sādhana (Sanskrit: sādhanam tiib: (sgrub thabs ) - "rituaalne ylistus",tähendab midagi saavutama,teostama, tegutsema.

Enam täpsem oleks rituaalne "vaimne praktika ehk tegevus".

Sama möiste samas tähenduses on kasutatav köigi kolme India religiooni puhul - hinduism,budism, sikkhism.


Sadhana juurde kuulub ka möiste ( sadhu ) ehk (sadhaka) mis tähendab inimest,kes tegeleb vaimse rituaalse tegevuse ehk praktikaga.

Sadhana vöib tähistada ka teksti.

Euroopa sai Sādhana-st kui nähtusest ja vaimsest praktikast teada tänu jesuiidi munga Anthony de Mello kirjutise kaudu,kes kirjutas raamatu kristlikust meditatsioonist pealkirjaga Sadhana; Tee Jumala juurde:

Budismis Sādhana -jaana (Sadhana Marga) algab alati jumaluse kirjeldusega, kelle poole pöördutakse seega on see abivahendiks (sadhaka-le) kujustamisel (bhāvanā).


Sadhana Marga jaguneb (3) teeks ja tasemeks.

1. Šraavaka-jaana, 2. Pratyekbuddha-jaana 3. Bodhisattva-jaana

Šraavaka-jaana ja pratjeka-Buddha-jaana kuuluvad hinajaana valdkonda kusjuures Bodhisatva-jaana (Bodhisatva tee) on juba mahajaana prioriteet.

Selleks et midagi,kedagi visualiseerida (bhāvanā). peab (sadhaka-l) olema lähtepunkt kust alustada.

Sadhana annab (sadhaka-le) instruktsiooni, kelle poole pöördutakse - seega visuaalne tutvustus läbi tekstis oleva kirjelduse jumalast vöi jumalannast, kellega tegeletakse.

Sādhana eesmärgiks on saavutada inimese (sadhaka) vaimses arengus tase mida nimetatakse Valgustus ehk Virgumine, puhas ühend-olek jumalusega (prema), Vabanemine (moksha) sansaara ümbersündide ahelast.

Sādhana kui protsess sisaldab kujustamist,visualisatsiooni (bhāvanā), mantrate lugemist sama-aegselt nende ( mantrate) kujustamist, kasutatakse abivahendina palvehelmeid ( mala), lisaks veel mudrad (sanskr. mudrā; tiiib. phyag rgya) ja kehapoosid ehk asendid (sanskr. āsana; tiib. 'dug stangs, 'dug lugs).


Sādhana olemus on (sadhaka-s) jumaluse äratamine (visualiseerides- kujustades -bhāvanā), (sadhaka) jumalusega samastumine (visuaalselt) läbi psüühhilise seisundi mille tulemusena sādhana läbiviijas (sadhaka-s) tekib peale riituse sooritamist uus, kvalitatiivselt kõrgem teadmine .


Meditatsioon (tiib.: Gom) sõna meditatsioon Tiibeti budismis kasutatakse tähenduses "otsene praktika".

Budistlikes praktikates ja kujustamis-harjutustes tähistab sõna meditatsioon (tiib.: Gom) III praktilist tasandit.


Esimene I tasand on -õpetuste saamise protsess,

teine II tasand on neid saadud õpetusi püüda mõista

ja viimane III kolmas tasand on juba konkreetselt praktiline meditatsioon.

Et meditatsiooni tulemus oleks edukas tuleb endale selgeks teha enne kõigepealt buddistlik tee.

Aega,mis jääb väljaspoole meditatsiooni praktikaid kus õpilane ei ole seotud meditatsiooniga nimetatakse "aeg peale meditatsiooni"

Tanristlike ehk vadžrajaana praktikates on raskematel juhtumitel tavaks tegeleda lihasuretamise ja Sādhana-ga juba konkreetselt surnuaedades,et saada daakinidelt siddhisid ja tarkust,

Yldine tava tiibeti budismis on selleks et Sādhana-tega tegeleda peab Guru käest olema luba ja pühitsus,et konkreetse jumaluse auks korraldatavat praktikat läbi viia.

See tähendab et eelnevalt tuleb Guru käe all õppida ja praktiseerida,kes peale nõutava taseme saavutamist õpilase poolt annab tantra-tudengile loa individuaalseks rituaaltegevuseks.

Esmane sādhana ,mis ette võetakse algajate tantra-tudengite poolt on päris tihti Vadžra-yogini sādhana mille juurde kuuluvad ka erinevad õpetused (instruktsioonid ) kuidas rituaali läbiviimise kohas altarit üles panna mis,kuidas teha jne.

Tavaliselt Vadžra-joogini-le antakse esimene pühendus sest Vadžra-joogini on esimeseks jidamiks juurtantrate teel.

Vadžra-joogini sādhana on ka osa Guru joogast, Naropa 6 joogas on Vadžra-joogini pühendus ja kujustamine oluline osa.

Vadžra-joogini Sādhana-t loetakse Krijatantra, Tšarjatantra, JoogaTantra puhul neid tantraid ühendavaks sillaks AnuttarayogaTantra-ga mis kuulub kõrgeima teadmise tantrate klassi.


Ettevalmistused seoses sādhana läbiviimiseks,


Enne rituaali läbiviimist tuleb tihti minna üle taimetoidule,kuid seda enam India-s sest nii Tiibet, kui Mongoolia on tänu enda klimaatilistele tingimustele enam siiski orienteeritud lihatoidule.

Ettevalmistuste hulka kuulub ka (abhisheka –‘‘pühitsemine’, ).

Kolm päeva enne sādhana rituaali algust tuleb minna rituaali läbiviimise kohale.

Seal tehakse esimene annetus kohajumalustele, kohakaitsjatele et et nood aitaksid kaasa rituaali läbiviimisel.

Siis märgitakse ära ka täpne koht tulevase rituaali puhul loodava mandala jaoks.

Rituaali käigus pöördutakse peale jumaluse kelle jaoks Sādhana- t läbi viiakse lisaks veel Kuu ja Päikese ning kohajumaluste poole.

Rituaal ise vöib kesta päevi mõnikord nädalaid kuni aastate pikkuse kujustamiseni välja,

Sādhana läbiviimine algab alati varjupaika sisenemisega - seega annab sadhaka taas varjupaiga tõotuse.

Sadhaka otsib nüüd juba varjupaika ;


1) Vadžra-gurus


2) Buddhas

3) Dharmas

4) Sanghas

Nijngma koolkonnas on levinud osade Sādhana-te puhul ka selline varjupaiga töotuse versioon,mis ei välista eelmist.

1) Otsin varjupaika Vadžra-gurus!

2) Otsin varjupaika jumaluses...(jumalusele kellele sādhana on pühendatud)

3) Otsin varjupaika jumaluse sādhana-s ( tekstis ehk Sādhana-s millega tegeletakse)

4) Otsin varjupaika kõigis pühades olendites kes asuvad jumaluse mandalal (jumaluse mandalal kellele sādhana on pühendatud).

Tavalise esmase budistliku varjupaika sisenemise tõotuse puhul on vaid (3) komponenti kus varjupaika otsitakse (sansaara eest) Buddha-s,Dharma-s,Sangha-s.Sādhana-s on detailne ja täpne kirjeldus kuidas konkreetset praktikat jumaluse pühitsuse puhul läbi viia.

Tekstis on ära märgitud,kus milliseid mudraid kasutada,milliseid mantraid,samuti rituaal instrumentide : phurbaa, vadžra, drilbu jt. jaoks juhtnöörid ning märguanded,mil neid tarvitada.

Sādhana-sse on kirja pandud kogu jumalusele pühendusmise praktika detailne ülesehitus


Kui alustatakse rituaali läbiviimist Sādhana-le vastavalt siis annetuste korrastamisel altaril loetakse mantrat.;

"OM-AH-HUNG-OM-AH-HUNGOM-AH-HUNG...."

Näiteks mantra lugemine (Retsitatsioon) ja kujustamine Vadžra-joogini Sādhana-s.

Mina (Mina all mõeldakse sadhaka-t, kes sādhana-t tekstina järgib ) kui Vadžra-joogini kujustan enda kõhu alumist kolmnurka Dharma Loomise (tekke) Paleena,mis leegitseb tulerattana,mille sees asub punast värvi silp Hsri millest kiirgab hele-punane valgus.

Sellest kiirgavast punasest valgusest ilmub imelisel moel lõputu hulk annetusi kõigi (10) kümne ilmakaare Buddhade jaoks.

Kõik need (10) kümne ilmakaare Buddhad vötavad Vadžra-joogini kuju ning ühinevad Vadžra-jooginis.

Minu ( sadhaka ) salajasest tshakrast ilmuvad esile (8) kaheksa jooginit igaüks neist hoiab erinevat annetust.

Igaüks neist jooginidest paljuneb lõpmatult ja löpmatusse tehes lõpmatu arvu annetusi lõpmatu arvu Vadžra-joogini-dele.

Mantra mida loetakse sel puhul;

1) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza A Kang A Hung Soha. (vesi pesemiseks) 2) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza Batung A Hung Soha. (vesi joomiseks) 3) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza Pupe A Hung Soha. (lill,lilled) 4) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza Dupe A Hung Soha. (lõhnaained) 5) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza Alake A Hung Soha. (õlilamp) 6) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza Gundun A Hung Soha. (parfüüm) 7) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza Ruweida A Hung Soha. (toit) 8) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza Shada A Hung Soha. (muusika,helid) 9) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza Amrita A Hung Soha. (nektar,amrita) 10) Om Benza Peluzaneye Ha Re Ne Sa Benza Madanger A Hung Soha. (keha)


Esimesed (8) annetust moodustavad nii nimet "välised annetused) (9) üheksas on "sisemine annetus" ja (10) kümnendat loetakse "salajaseks annetuseks".

Mantraid lugedes teeb õigem oleks vist näitab sadhaka mudra-id kujustades Vadžra-joogini -t kes muidugi kohutavalt rõõmustab saadud annetuste hulga yle.

Kõik annetused mis nood (8) jooginit kohale tassisid loetava mantra lõpus lahustatakse lõputus kiirgavas valguses.

Kujustades Sādhana-t tuleb kogu annetuste edasiandmise protsessi kujustada veel kahe eri pildina samaaegselt - nii mantra kui sādhana tasandil,

Kahe (2) erineva teksti-möiste visualiseerimine koos samaaegselt, tavainimese puhul on võimatu.

Tihti räägitakse rahvale nii nimet "gurude" poolt et oskamatuile ei tohi tantra-teadmisi pakkuda kuna algajad võivad end ära tappa,hulluks minna ja muid õudusi mis pidavat köik sellega kaasnema.

See kõik on suur jama.

Probleem on ikka selles et asjasse pühendamatu ei oska Sādhana-tega lihtsalt midagi peale hakata ega ole vöimeline endas käivitama ettenähtud vajalike psüühilisi seisundeid, kuna puudub vastav teadmine ja Sādhana-tega tegelemiseks - eelnev ettevalmistav praktika.


Tiibeti budismis peituva psühholoogilise teadmise kohta on öeldud : " Nagu keskmine tiibetlane ei möista tuumareaktori ehitust, on lääne inimese jaoks sama taipamatu tantrismis peituv psüholoogia ja psüühiline treening.

Vahe vaid selles et meie oleme tehnikas ja tehnoloogias tiibetlastest 500 aastat ees kuid tiibeti budism ja tantrismis peituv psüholoogia on lääne hingeteadusest 1000 aastat ees.

Sādhana-te puhul annetusprotsess toimub mitmes eri variatsioonis.

Esmalt annetused sādhana põhijumalusele jidamile,Buddhadele jne, võiks öelda kuni eneseohverduseni välja.

Enese-ohverduse all on mõeldud seda et sādhana praktiseerija annetab kõik enda juhmuse ja meeleplekid, asemele saab ikka uue plekitu ja Virgunuma teadvuse ja teadmise kui varem.

Sinna alla kuuluvad loobumine enda illusoorset Minast,mis siis annetatakse sādhana jumalusele ja teistele pühitsuse protsessist osavõtvaile olenditele.


Vadžra-joogini mantra

1) "OM OM OM SARWA BUDDHA DAKINIYE VAJRA WARNANIYE VAJRA BEROTZANIYE HUM HUM HUM PHAT PHAT PHAT SOHA."2) OM - vajra - yoginī - hūM - hūM - phat - phat

OM - vajra - yoginī - hūM - hūM - phat - phat


(sgom-pa) - syva-kujustamise seisund vöi sygav meditatsiooni seisund.

(Lha-sgrub-pa kujustamis-protsess mille käigus samastatakse end jiidamiga. njingma koolkonnas kasutatakse seda väljendit ka mõistes -sundima jiidamile peale enda tahtmist,mitte mõista tähenduses -jiidamit endale allutama.

(las byang) instruktsioon tekst praktika jaoks