Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Sanskrit

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
(Redirected from Sanskritis)
Jump to: navigation, search


Sanskrit-letters.jpg
Panini-3.jpg


Sanskriti keel ehk sanskrit on laiemas tähenduses vanaindia keel, kitsamas tähenduses aga vanaindia keel veedade ning klassikalisel ajajärgul.

sanskrit (skr sam´skr´ta ‘kokkutehtu, koostatud’), india kirjakeel, vanimaid indoaarja keeli, keeleajalooliselt kuulub vanaindia keelte hulka.

Sanskrit-i loomisele eelnenud * veedad-e keel põhineb Loode-India iidsetel keelemurretel ja selle vanimaks allikaks on « Rigveeda » (u 1000 e.m.a). Sanskrit-ti kirjeldas ja standardiseeris ning lõi üksikasjalikud keelereeglid * Pānini. Klassikaline sanskrit õitses u 5. saj e.m.a kuni u 10. saj m.a.j, kuid teatud määral on s. tänaseni Indias käibel õpetlaste lingua franca’na. Sanskriti-keelne kirjandus on väga mahukas, hõlmates suurema osa hinduism-i religioossest ning filosoofilisest kirjandusest (* braahmanad, * upanišadid, * smriti, * šruti ), eeposed, sanskrit-i klassikalise luule ja ilukirjanduse, hinduism-i ja budism-i * šaastrad, * mahajaana suutrad, India kesk- ja uusaegsete õpetlaste teosed. * Mahajaana suutrates tuleb sageli ette klassikalisest sanskrit-ist mõnevõrra hälbinud kõnekeelelähedasi vorme ja keelendeid, mistõttu nende keelt nimetatakse tänapäeva teaduses ka budistlikuks hübriidsanskritiks.

Ta kuulub india keelte hulka. Sanskriti (saMskRta) keele kaheks põhivormiks peetakse nüüdisajal veedad-e sanskriti ja klassikalist sanskriti.

Sanskriti keelega veel saab seostada praakrite, paali keelt ja budistlikku hübriid-sanskriti.

Sanskriti keel on tähtis ja vajalik:

õpetlasele, ajaloolasele, ajaloohuvilisele
lingvistile ja polüglotile

filosoofile ja religiooniuurijale
usklikele, näiteks krišnaiidile

Sanskritil on nüüdisajalgi täita Indias sama osa mis ladina keelel keskaegses Euroopas.

Sanskrit oli oma vormirikkuse ja selgusega tähtsamaid aluseid, mille najal 19. sajandil loodi indoeuroopa võrdlev keeleteadus.


Tähestik


Sanskriti keel-e üleskirjutamiseks võib kasutada mitut tähestiku:

brahmi,
gupta
siddham
devanaagari
ladina transliteratsioon

Sanskriti keeles on kirjutatud suur osa india kirjandusest,

Indias on ametlikult 15 riigikeelt, neist hindi ja inglise on kaks suuremat.

Hindit kõneldakse rohkem põhja pool ning inglise keelt lõunas.

Samuti räägitakse Indias lugematul hulgal dialekte. 15. riigikeel on kasutuselt kadunud sanskriti keel, mida aga ametlikult peetakse pühakirjade keeleks nagu Euroopas ladina keelt.

Sanskrit olevat olnud maailma kõigi keelte ema.

Sanskriti devanaagari tähestik-ust on tulnud paljud teadaolevad tähestik-ud: ruunikirjad, kreeka, foiniikia, etruski kiri, kirillitsa ja ladina tähestik.

Sanskriti keelt õpetatakse praegugi hindude poolt vaid õpetajalt õpilasele, suulisel teel.

Inglispärase sanskriti hääldamine ja kirjutamine eesti keeles.

Allikast: “Buddhismi lühike ajalugu”

a- a
ā- aa(dāna-pāramitā > daana-paaramitaa)
c- tš (citta > tšitta)
ch- tšh
d nagu d, kuid keeleots pisut tagapool
dh nagu dh, kuid keeleots pisut tagapool
d- d
dh- dh
e- ee (Maitreya > Maitreeja)
h- h
i- i
ī- ii (Maňjuśri = Mandžušrii)
j- dž (vajra > vadžra, jātaka = džaataka)
j- d, kui sellele järgneb ň (prajňā > pradnjaa, vijňāna >vidnjaana)
jh- džh

m- ʼn, kui sellele järgneb k, kh, g või gh;
ň, kui sellele järgneb c, ch, j või jh;
ņ, kui sellele järgneb t, th, d või dh;
n, kui sellele järgneb t, th, d või dh
m, kui sellele järgneb p, ph, b või bh
nasaliseerib eelneva täishääliku, kui sellele järgneb ś, ş, s või h;
mujal pikk kõlav m

ʼn- ng - häälik (ŋ)
ň- nj (nagu hispaania ň), (samjňā > sandnjaa)
ņ- n, keeleots pisut tagapool
o- oo (Avalokiteśvara > Avalookiteešvara)
ŗ- ri (Kŗşņa > Krišna)
ś- š
ş- š, keeleots pisut tagapool
t- t
th- th
ţ- nagu t, kuid keeleots tagapool
u- u
ū- uu (Pūjā > Puudžaa)
y- j

Paalikeelsete sõnade hääldamine on sama mis sanskritis, kuid m on alati ng (ŋ)