Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Seadmus

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Amoghasiddhi.jpg
seadmus (pl. dhamma, skr. dharma) – Buddha õpetus, budistlik kultuur; budistlike tekstide, õpetussõnade, normide kogu, samas ka iga üksik tekst, õpetussõna jne.; laiemas mõttes ja ka budismiväliselt tähendab üldse seadusi, norme, tekste, kultuure, mis aitavad meil maailma ning oma mõtlemist ja käitumist korrastada. ‘Ülima Seadmuse’ või ‘Ülla Seadmuse’ all peetakse “Dhammapadas” silmas muidugi Buddha Seadmust ehk budistlikku kultuuri ja õpetust.


seadmus (skr dharma; pl dhamma; tb chos; hn fa; jp hō), kõikide india õpetuste keskse mõistedharma’ eestikeelne vaste.

Nagu hiinakeelne vaste fa (‘seadus, norm ’) ja tiibeti vaste chos (‘ seadmine, korrastamine’), järgib ka eestikeelne vaste s. iidset budistlikku tõlketraditsiooni.

Sõna dharma on tuletis sanskrit-i verbijuurest dhr´ (‘hoidma, kandma, seadma’) ja tähendab algselt seadus-t e normi, mis valitseb nii universumis kui ka inimühiskonnas.

Brahmanism-is ja hinduism-is on seadmus eeskätt inimühiskonnas toimiv normide kogum; igal seisusel ja igal üksikisikul on oma seadmus., mida ta peab järgima.

Kuid s. on ka üks neljast elusihist. Hinduistliku ühiskonna olulised seadmus-ed on kirja pandud dharmašaastra-tes.

Budismis mõistetakse seadmus-e all eeskätt Buddha õpetus-t, mille aluspõhimõtted on esitatud « Seadmuseratta käimapanemises», kuid budism tunnistab ka teisi, mittebudistlikke seadmus-i. Buddha õpetus-e tähenduses on s. kolme kalliskivi keskmiseks osaks.

Nii brahmanism-i ja hinduism-i kui ka budism-i kontekstis on s. laiemalt tõlgendatav kultuuri mõiste kaudu, mis hõlmab endas ka kõiki teisi aspekte (seadus, norm, õpetus).

Vana-Indias toimis brahmanistlik kultuur (skr sanātanadharma), Buddha lõi sellest mõneti erineva budistliku kultuuri (skr buddhadharma).

Kultuuri koostisosadeks on tekstid, mida samuti nimetatakse s-teks.

Kuid s-tena mõistetakse ka suuremate tekstide osi kuni üksikute sõnade ja mõisteteni. Abhidharma tekstid on loodud s-te kui mõistete seletamiseks.

Nii traditsioonilises budismis kui ka tänapäeva budoloogias mõistetakse abhidharmale tuginedes seadmus-te all sageli ka nende mõistete objekte kui olemise või teadvus-e elemente.

Ingl law, doctrine, principle, phenomenon, thing.