Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Seadmuste süsteemist Abhidharmakośas . Laur Järv

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
3- dakinis.jpg
Geluugi-myts.jpg
Hinajaana-mungad-maal.jpg
Gyantse-kumbum ph.jpg
Akshobya mandala.jpg
Devadatta drawn into hell.jpg
Jokhang-dharmawheel-potala.jpg
Arhattit.jpg
Jokhangi-katusel-mungad.jpg
Aksobhya east of the dhyani buddha.jpg
Ananda.jpg
First bogd khan zanabasar.jpg
Jainism-mahavira.jpg
Lustig-vahindra-teenistuse.jpg
Lung20ta.jpg
Mungad vimu seltskonnas.jpg
Khensur geshe lharampa tempa tenzin.jpg
Potala-palee-000.jpg
Buton-rinchen-drub.jpg
Potala-assembly-hall.jpg
Kuju on tühjus, tühjus ongi kuju; tühjus ei ole kujust eraldi, kuju ei ole tühjusest eraldi.


Mis on kuju, see on tühjus; mis on tühjus, see on kuju.


Nõnda on ka tunne, mõiste, kujutlused ja teadvus tühjus.


(Südasuutra)


sõltuvuslik tekkiminetühjus nähtumus – tühjus (snang stong)selgus – tühjus (gsal ba dang stong pa)

Neli koolkonda (grub mtha'smra ba bzhi),
järjest peenenev analüüs

1. Jaotuste järgijad (vaibhāśika, bye brag tu smra ba)


2. Suutrate järgijad (sautrāntika, mdo sde pa)


3. Ainult meel (cittamātra, sems tsam)


4. Kesktee (madhyamaka, dbu ma)

Neli koolkonda (grub mtha'smra ba bzhi),
järjest peenenev analüüs

1. Jaotuste järgijad (vaibhāśika, bye brag tu smra ba)


Vasubandhu (dbyig gnyen) u. 400 - 480 m.a.j., India


Abhidharma varamu värssides“ (abhidharmakośakārikā, chos mngon pa'i mdzod kyi tsig le'ur byas pa)

2. Suutrate järgijad (sautrāntika, mdo sde pa)


Vasubandhu


Abhidharma varamu kommentaar“ (abhidharmakośabhāṣyam, chos mngon pa'i mdzod kyi bshad pa)

3. Ainult meel (cittamātra, sems tsam)


Asaṅga (thogs med)


Abhidharma kokkuvõte“ (abhidharmasamuccaya, chos mngon pa kun las btus pa)


4. Kesktee (madhyamaka, dbu ma)


Mis ja miks on Abhidharma?

Abhidharma on laitmatu mõistmine koos saatjaskonnaga,


Selle saavutamist põhjustav ja šaastra.

chos mngon shes rab dri med rjes 'brang bcas
de thob bya phyir gang dang bstan bcos gang
prajńā'malā sānucarā'bhidharmaḥ tatprāptaye yāpi ca yacca śāstram

Seadmuseid viimseni eristamata (meele)plekkide
täielikuks rahustamiseks vahendit pole


chos rnams rab tu rnam 'byed med par nyon mongs rnams
gang phyir nye bar zhi bar bya ba'i thabs med la
dharmāṇāṁ pravicayamantareṇa nāsti kleśānāṁ yata upaśāntaye'bhyupāyaḥ

Seadmused jagunevad


● Määrimatud / ilma väljaheiteta (anāsrava, zag pa med)


Vabanemise tee ja mittekokkutehtud seadmused

● Määrivad / väljaheitega (āsrava, zag bcas)

Ülejäänud seadmused

● Kokkutehtud (kokkupandud) seadmused (saṃskṛta, 'dus byas) 72 seadmust

● Mittekokkutehtud (kokkupandamatud) seadmused (asaṃskṛta, 'dus ma byas)


- Ruum (ākāśa, nam mkha')


- Vaibumine ükshaaval uurimisest (pratisaṅkhyānirodha, so sor brtags pa'i 'gog pa)


- Vaibumine mitte ükshaaval uurimisest (apratisaṅkhyānirodha, so sor brtags min gyi 'gog pa)

Kõik seadmused saab jagada:

● 18 valda (dhātu, khams)
● 12 allikat (āyatana, skye mched) + 6 teadvust (vijńāna, rnam par shes pa)
● 5 kuhja (skandha, phung po) + 3 mittekokkutehtud seadmust

Kujuvald (rūpadhātu, kyi khams)


Kuju (rūpa, gzugs)


Silmateadvusevald (cakṣurvijńānadhātu, gi rnam par shes pa'i khams)


Silmateadvus (cakṣurvijńāna, gi rnam par shes pa)


Kõrvavald (śrotradhātu, rna ba'i khams)


Kõrvavõime (śrotrendriya, rna ba'i dbang po)


Helivald (śabdadhātu, sgra'i khams)


Heli (śabda, sgra)


Lõhnavald (gandhadhātu, dri'i khams)


Lõhn (gandha, dri)


Maitsevald (rasadhātu, ro'i khams)


Maitse (rasa, ro)


Puutevald (spraṣṭavyadhātu, reg bya'i khams)


Puudutatav/somateetiline/


kinesteetiline (spraṣṭavya, reg bya)


Seadmusevald (dharmadhātu, chos kyi khams)

Seadmused (dharma, chos):


Silmavald (cakṣurdhātu, mig gi khams)


Silmavõime (cakṣurindriya, mig gi dbang po)


Ninavald (ghrāṇadhātu,sna'i khams)


Ninavõime (ghrāṇendriya,sna'i dbang po)


Keelevald (jihvādhātu, lce'i khams)


Keelevõime (jihvendriya,lce'i dbang po)


Ihuvald (kāyadhātu, lus kyi khams)


Ihuvõime (kāyendriya, lus kyi dbang po)


Vaimuvald (manodhātu, yid kyi khams)


Vaimuvõime (manaindriya, yid kyi dbang po)


Kõrvateadvusevald (śrotravijńānadhātu, rna ba'i rnam par shes pa'i khams)


Kõrvateadvus (śrotravijńāna, rna ba'i rnam par shes pa)


Ninateadvusevald (ghrāṇavijńānadhātu, sna'i rnam par shes pa'i khams)


Ninateadvus (ghrāṇavijńāna, sna'i rnam par shes pa)


Keeleteadvusevald (jihvāvijńānadhātu, lce'i rnam par shes pa'i khams)


Keeleteadvus (jihvāvijńāna, lce'i rnam par shes pa)


Vaimuteadvusevald (manovijńānadhātu, yid kyi rnam par shes pa'i khams)


Vaimuteadvus (manovijńāna, yid kyi rnam par shes pa)


Ihuteadvusevald (kāyavijńānadhātu, lus kyi rnam par shes pa'i khams)


Ihuteadvus (kāyavijńāna, lus kyi rnam par shes pa)


Kuus objekti (śadārtha, don drug)


Kuus võimet (śadendriya, dbang po drug)


Kuus teadvust (śadvijńāna, rnam par shes pa drug)


Kujuvald (rūpadhātu, kyi khams)


Kuju (rūpa, gzugs)


Silmateadvusevald (cakṣurvijńānadhātu, gi rnam par shes pa'i khams)


Silmateadvus (cakṣurvijńāna, gi rnam par shes pa)


Kõrvavald (śrotradhātu, rna ba'i khams)


Kõrvavõime (śrotrendriya, rna ba'i dbang po)


Helivald (śabdadhātu, sgra'i khams)


Heli (śabda, sgra)


Lõhnavald (gandhadhātu, dri'i khams)


Lõhn (gandha, dri)


Maitsevald (rasadhātu, ro'i khams)


Maitse (rasa, ro)


Puutevald (spraṣṭavyadhātu, reg bya'i khams)


Puudutatav/somateetiline/


kinesteetiline (spraṣṭavya, reg bya)


Seadmusevald (dharmadhātu, chos kyi khams)


Seadmus (dharma, chos):


Silmavald (cakṣurdhātu, mig gi khams)


Silmavõime (cakṣurindriya, mig gi dbang po)


Ninavald (ghrāṇadhātu,sna'i khams)


Ninavõime (ghrāṇendriya,sna'i dbang po)


Keelevald (jihvādhātu, lce'i khams)


Keelevõime (jihvendriya,lce'i dbang po)


Ihuvald (kāyadhātu, lus kyi khams)


Ihuvõime (kāyendriya, lus kyi dbang po)


Vaimuvald (manodhātu, yid kyi khams)


Vaimuvõime (manaindriya, yid kyi dbang po)


Kõrvateadvusevald (śrotravijńānadhātu, rna ba'i rnam par shes pa'i khams)


Kõrvateadvus (śrotravijńāna, rna ba'i rnam par shes pa)


Ninateadvusevald (ghrāṇavijńānadhātu, sna'i rnam par shes pa'i khams)


Ninateadvus (ghrāṇavijńāna, sna'i rnam par shes pa)


Keeleteadvusevald (jihvāvijńānadhātu, lce'i rnam par shes pa'i khams)


Keeleteadvus (jihvāvijńāna, lce'i rnam par shes pa)


Vaimuteadvusevald (manovijńānadhātu, yid kyi rnam par shes pa'i khams)


Vaimuteadvus (manovijńāna, yid kyi rnam par shes pa)


Ihuteadvusevald (kāyavijńānadhātu, lus kyi rnam par shes pa'i khams)


Ihuteadvus (kāyavijńāna, lus kyi rnam par shes pa)


Tunnetamatu kuju (avijńaptirūpa, rnam par rig byed ma yin pa'i gzugs)


Ruum (ākāśa, nam mkha')


Lakkamine ükshaaval uurimisest (pratisaṅkhyānirodha, so sor brtags pa'i 'gog pa)


Lakkamine mitte ükshaaval uurimisest (apratisaṅkhyānirodha, so sor brtags min gyi 'gog pa)


Tunde kuhi (vedanāskandha, tshor ba'i phung po)


Kokkuteadmise kuhi (saṃjńāskandha, 'du shes kyi phung po)


Kokkutehtu kuhi (saṃskāraskandha, 'du byed kyi phung po)


Kuju kuhi (rūpaskandha, gzugs kyiphung po)


Teadvuse kuhi (vijńānaskandha, rnam par shes pa'i phung po)

Allikad

● dByig gNyen, Chos mngon pa'i mdzod kyi bshad pa, www.asianclassics.org,
TD4090;
Vasubandhu, Abhidharmakośabhāṣya (K.P.Jayaswal Research Institute, 1975),
Digital Sanskrit Buddhist Canon, www.uwest.edu/sanskritcanon/dp/
Vasubandhu, Abhidharmakośabhāṣya, transl. L. de La Vallée Poussin, Engl.
transl. L. Pruden, Asian Humanities Press (1991).

Link