Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Seadus

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search

seadus (hn fa), hiina kultuuri keskseid mõisteid, mis oli eriti oluline legism-i koolkonnas.

Vastava sõna ja kirjamärgi algupärane tähendus on ‘eeskuju, mida järgida’.

Selles tähenduses esineb see sõna nt « Daodejing-is », kus fa on tõlgitud verbiga: “inimene järgib maad / maa järgib taevast / taevas järgib kulgu / kulg järgib oma loomu”.

Moism-is tähendas s. eelkõige plaanipärast tegevust, mis viib sihile.

Konfutsianismis ja legismis on s. eeskätt juriidiline seadus riigi valitsemiseks, mis ühelt poolt vastandub loomulikule väele (hn de), teiselt poolt aga kommetele (hn li) kui üldkehtivatele normidele.

Konfutsianistide vaade s-le oli üldiselt eitav, kuna nad leidsid, et kõlblusel ja eetikal põhinevad kombed on riigi ja ühiskonna harmooniliseks toimimiseks (kulgemiseks) piisavad.

Legistid, vastupidi, absolutiseerisid s-t, väites, et riigis peab kõik alluma s-le ja inimeste elu peab olema üksikasjalikult reglementeeritud seadus-ega, vastasel juhul tabab riiki kaos.

Shang Yang määratles s-t kui “seda, millega valitseja ja ministrid valitsevad”.

Guanzi järgi on seadus see, mis “keelab tapmise ja röövimise”, ning see, millega “ülemad sunnivad alamaid”.

Hilisemas konfutsianism-is seadus-e ja kommete mõisted lähenesid teineteisele ja mõlemat rakendati ühiskondliku korra tagamiseks.

Seadus tähendab üldkehtivaid reegleid ja korda ka vanahiina sõjateaduses (hn bingfa; vt Sunzi ).

Hiina budism-is tõlgitakse seadus-t tähistava kirjamärgiga fa budismi keskset mõistet dharma e seadmus.

Ingl law.