Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Seks budismi kontekstis

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Buddhist nuns.jpg
Buddhist monks are captivated.jpg
Nunnad-pyssidega.jpg
CLAUDETTE COLBERT 1934.jpg
Dutch-woman-frau antje der spiegel.jpg
Nunn.jpg
Paar jalutamas-koerad.jpg
Silmad kinni.jpg
Kaunitar.jpg
Goaway.jpg
Anal Sex7.jpg
Islam sex.jpg
Happy-hotei 1956.jpg


Mis seisukoha võtab budism seksi suhtes?

Igatahes mind huvitas selle küsimuse vastus niivõrd palju, et ma süüvisin paariks õhtuks interneti avarustele uuringutööd tegema.

Tutvusin umbes 20-30 erineva artikliga ning vormistaksingi nüüd selle vastuse üheks ilusaks ülevaatlikuks postituseks.

Alustaks õige sellest, et selgitaks natuke budistliku eetika erinevust võrreldes näiteks läänemaailmas üsnagi tuntud kristliku eetikaga.

Budismis ei eksisteeri mõisteid nagu hea inimene, paha inimene, käsk, keeld, patt, jumala teotus jne.

Buddha pole kunagi inimestele mingeid käskivas kõneviisis sõnu lausunud.

Näiteks alljärgnev lause ei oleks omane budismile.

"Sa pead tegema nii ja kui sa nii ei tee, siis sa oled paha"

Budismis räägitakse asjadest neutraalselt soovituslikus vormis.

Näiteks kõlaks see ülalöeldud lause Buddha suu läbi pigem niimoodi:

"Kui sa käitud niimoodi, siis sa tekitad endale probleeme.

Kui sa neid probleeme ei soovi, siis lihtsalt parem ära käitu niiviisi"


Juhul kui aga inimene seda soovitust kuulda ei võta ja teeb ikkagi omasoodu, siis ei ole see inimene "paha inimene".

Ja vastupidi, kui me käitume selle soovituse kohaselt, siis ei tee see meist kohe "head inimest".

Lihtsalt kui me jätkame selliselt käitumist ja kui see tekitabki meile hiljem probleeme, siis me olime kõigest rumalad(unskillful) inimesed.

Kui me aga lõpetame selle meile probleeme tekitava asja teostamise, siis me oleme arukad inimesed (skillful).

Keeldude ja käskude puudumine võib esmapilgul tunduda ehmatavana, kuid päris juhtnöörideta pole Buddha ikkagi inimesi jätnud.

Nimelt oleks parema ja õnnelikuma elu poole püüdlemisel arukas käituda näiteks alljärgnevate soovituste järgi


1) Hoiduda elu võtmisest


2) Hoiduda võtmast seda, mida pole sulle antud


3) Hoiduda seksuaalsest väärkohtlemisest


4) Hoiduda valetamisest


5) Hoiduda meelemürkidest


Kui te natuke nende soovituste peale järele mõtleksite, siis mõistaksite, et nad oleksid inimestele, olenemata nende usutunnistusest, tegelikult üsnagi mõistlikud suunanäitajad siin elus.

Ehk ühesõnaga mida ma tahtsin kogu selle looga siiamaani öelda on see, et Buddha ei jätnud just maha teab mis detailseid juhiseid, et kuidas inimesed mingis situatsioonis käituma peavad.

Ta jättis maha dünaamiliste õpetuste kogumi, mis peaks aitama inimesel mõttetöö tulemusena leida mingi elu valdkonna küsimusele eelistatud käitumisjuhend.


Kuidas siis ikkagi suhtub budism seksi?

Meil ei jää nüüd muud üle kui hakata seksi üksipulgi analüüsima...


Me oleme inimesed.

Me asume ühes kestas, mida me kutsume kehaks ning millel on teatud omadused - neid omadusi ei tasu häbeneda, neid ei tasu eitada ning neid ei tasu ülistada.

Ehk inimese keha tuleks võtta sellisena nagu see on, koos enda paljude erisustega.

Meie käitumine on paljuski mõjutatav meie keha poolt esile kutsutavate ärrituste poolt.

Näiteks kui meil tekib janu, siis me tahame vett...kui meil tekib söögiisu, siis saab seda ärritust rahuldada söögiga.

Ka seks kuulub viimastega samasse kategooriasse.

Budistid suhtuvadki seksivajadusse kui ühte keha loomulikku omadusse.

Seksimine, söömine ja joomine ei ole oma olemuselt iseenesest ei pahad ega head - nad on täpselt sellised nagu nad on.

Olenevalt inimese motiivist võib seksimine olla kas destruktiivse, neutraalse või positiivse iseloomuga.

Täpselt sama lugu on ka näiteks söögiga.

Näiteks kui me sööme sööki sellepärast, et me ihaleme meeletult süüa, me topime end täis nagu siga, siis see on ennast hävitava iseloomuga tegevus.

Kui me sööme, et olla tugevad, et olla energilised, suutmaks teha tööd, et toita enda perekonda, siis sellisel juhul on söömise motiiv positiivne.

Juhul kui me aga sööme lihtsalt seepärast, et näiteks seltskonnas parasjagu teised ka söövad, siis on tegu neutraalse motiiviga.


Seksi puhul oleks siis destruktiivseks motiiviks see, kui seks on ajendatud liig-suurest ihast, vihast või kättemaksust - näitena võiks siin tuua selle, et kui sõja-ajal vaenuväed enda vastaste naisi vägistavad.

Positiivsest emotsioonist ajandatud seks on see, kui me soovime näiteks kellelegi head meelt teha temaga seksides, näidates inimesele temasse kiindumist vms.

Juhul kui me aga seksime näiteks seetõttu et meil on igav või et me ei saa õhtul hästi und ning seks aitab meid kiiremini uinuda, siis on tegu neutraalse motiiviga.

...

Iha?

Ihal on budismis mängida tähtis roll.

Iha võiks siis defineerida kui inimese liigse emotsionaalse sidumise end mingi asjaga.

Vastavalt budistlikele õpetustele viib liigne iha alati kannatusteni.


Ehk siis selle postituse kontekstis - meie liigne iha seksi järele viib meid kannatusteni.

Miks?

Nimelt seksimine ei rahulda meie iha seksimise järele.

Iha jääb...

Et see päris mõistujutuks ei jääks, tooks selle kohta ühe pisikese näite.

Näiteks kui inimene on endale teinud seksist selle A ja O ning vanemas eas äkki tema keha suguorganid mingil hetkel lakkavad edukalt töötamast, siis on see tema jaoks suuremaks kannatuseks kui see oli näiteks inimese jaoks, kes tähtsustas enda jaoks seksi vähem.


Eriti ekstreemne näide on siinpuhul budistlikud mungad, kes justnimelt selletõttu, et vabaneda sellest kannatusest,

loobuvadki seksist ja paljudest muudest varem või hiljem kannatust esile kutsuvatest asjadest.

Munkadest ja nunnadest ei meeldiks mul rohkem rääkida põhjusel, et budism esindab üldiselt motot "kesktee" (Middle

Way) ehk eluviisi, kus ei kalduta eriti äärmustesse - eelmainitud isikud tunduvad mulle kogu selle õpetuse valguses senini kohati võõrkehadena.

...

Abielu ja seks?

Erinevalt näiteks kristlusest, mille jüngrid mängivad kirikutes kosjamoore ning mis on läbi ajaloo üritanud kontrollida ja korraldada inimeste suguelu, pole budismil sellise tegevusega vähimatki kokkupuudet.

Jah, budistlikes riikides ei pandud inimesi mitte usumeeste, vaid tsiviilvõimu poolt paari.

Abielu on pelgalt kahe inimese omavaheline kokkulepe ning sellel pole budismis kohta.

Seega lühidalt - seks ilma abieluta pole ajalooliselt budismi valguses olnud miskit moodi teise tähendusega kui seks abielus olles.

...

Gayd, Lesbid?

Budism ei suhtu omasooiharatesse kuidagi teistmoodi kui vastassoo lembelistesse.

Kui gayd ja lesbid ei tee enda tegevusega kellegi liiga, osalevad selles suhtes omal vabal tahtel, siis pole sugu siin määrava tähtsusega tegur.

Tõenäoliselt on budism gay ja lesbi kogukondades üsnagi levinud religioon.

...


Oraal, anaal, masturbeerimine, BDSM ja muud seksimängud?

Why not?

Kui sellega kellelegi liiga ei tehta ning kõik toimub vastastikuse nõusoleku ja tahte alusel.

Kas keegi on öelnud, et seks peaks olema ühes poosis lühildane tegevus?

Juhul kui me eitaksime näiteks oraali ja anaali, siis peaksime me eitama ka gaysi ja lesbisi..

.Üldiselt tuleks äärmustesse kaldumisega olla ettevaatlik.

Tuleks taas järgida seda, et ei kiindutakse emotsionaalselt liialt mingisse tegevusse, sest kiindumine on iha allikaks ning iha viib varem või hiljem kannatusteni.

Kusjuures üks budismist ja seksist rääkiv artikkel uuris ühe BDSM-i harrastusklubi BDSMi õpetusjuhendit:

"Domineeriv pool vastutab ja veendub, et alluv pool ei astuks tegevusse, mis võib olla konfiktis viimase pikaajaliste huvidega.

Kumbki pool ei tohiks liigselt alkoholi juua, sest see võib mõjutada nende otsustusvõimet...

Et nautida BDSMi võlusid, peab esmalt avastama austuse ja usalduse nii enda, kui ka enda partneri vastu"


Selle tsiteeritava artikli autor jõudis järeldusele, et see harrastusklubi jõudis neid reegleid järgides Dhamma olemusele palju lähemale kui mitmed fundamentalistlikud ja sügavalt religioossed äärmustesse kalduvad inimesed.

...

Niih, nüüd kõige raskema osa jätsin üsnagi lõppu.

Kuidas suhtub budism paarisuhetes näiteks sellesse, mida meie petmiseks kutsume?

Kui kristlus saadab siin konkreetselt midagi analüüsimata kõik inimesed kohe põrgusse, siis budism on siin oluliselt paindlikum.

Üldiselt on petmine mittesoovituslik tegevus, sest sellega võidakse teha haiget teistele inimestele.

Näiteks kui ühes paarisuhtes olev mees seksib teises paarisuhtes oleva naisega, siis võivad kannatajateks olla selle mehe naine, naise mees, kui ka näiteks nende mõlemi lapsed.

Samuti võib sellest kõrvalhüppest tärgata uus elu, mida peab siis hakkama abordiga tapma - mis muideks on ka üks budismi valguses mittesoovituslik tegevus.


Samas teisest küljest võttes eksisteerib paarisuhetes niivõrd palju juhtumeid, kus nn petmine polegi tegelikult petmine.

Näiteks kui inimesed elavad koos ainult laste pärast.

Kui intiimsus on paari vahel lakanud ning ajapikku on teineteisest lahku kasvatud, kuid lahku ka miskipärast ei minda vms.

Enesepetmine ei saa ka just ühele budistlike ideaale järgivale inimesele eelistatud tegevuseks olla...


Räägiks veel natuke sellisest filosoofilist asjast nagu seksist taassünni valguses.

Budistliku õpetuse kohaselt jätkame me siia maailma taassündi seni, kuni meie kaob pisemgi iha.

Ehk siis me ei sünni siia maailma ainult pelgalt meie vanemate tõttu, vaid ka meis endis veel sees oleva seksuaaliha tõttu.

Tiibeti Surmaraamat (Tibetan Book of the Dead) kirjeldab seda juhtumit selliselt, et enda karma poolt inimesena taasünnile määratud olend näeb mõnda paari suguühtes olevana ning tunnetab ühe vastassoo esindaja vastu sealt paaris seksuaalset külgetõmmet(miskit Oidipuse kompleksi sarnast).

See iha aga tekitabki selle, et see olend leiab end suguühtes olnud naise üsast ning taassünni tsükkel leiabki taas aset...

Kuigi see siin kirjeldatud juhtum võib olla pigem sümboolse kui otsese tähendusega.


Kokkuvõteks

Lühidalt öeldes budism ei reguleeri inimeste seksuaalelu, ta annab tõe-otsijale kaasa ainult teatud budistlikule eetilikale tugineva süsteemi, mille valguses peaks inimene endale ise eluteel vastused otsima.


link