Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Shaolin

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Shaolintemple.jpg
Shaoli-monk.jpg
Shaolin quan -0jilongfeng.jpg
Shaolin mural.jpg
Shaolin temple-0.jpg
Shaolinlohanpai.gif
Bodhidharma3.gif
Shaolin, koht Põhja-Hiinas tänapäeva Henani provintsis, kus asub samanimeline kuulus budistlik klooster (hn shaolin si), mis on andnud nime sealt pärit võitluskunstide stiilile.

Kloostri olevat 497 asutanud püha Songi mäe (* Hiina pühad mäed ) põhjanõlvale Põhja-Wei keiser Xiao Wen.

Seal olevat peatunud legendaarne * chan-’i koolkonna rajaja * Bodhidharma .

Teda peetaksegi Shaolin-i võitluskunstide traditsiooni loojaks.

Legendi järgi olevat ta, nähes munkade füüsilist nõrkust ja loidust, loonud harjutuste süsteemi keha ja vaimu tugevdamiseks.

Erinevatel ajastutel, nt Tangi (618–906) ja Mingi (1368–1644) dünastiate valitsemisajal, on Shaolin-i mungad tegutsenud ka keiserliku sõjaväe instruktoritena.

Kloostrit on mitu korda hävitatud ja rüüstatud, viimati 20. saj 1920-tel ja 1960-tel.

Alates 1982 on seda restaureeritud ja sealset võitluskunstide traditsiooni valitsuse toetusel jõudsasti taaselustatud, mis on teiselt poolt aga kaasa toonud selle kommertsialiseerumise.

Esimene Shaolini klooster rajati 377. aastal m.a.j. imperaator Wei käsul Shao Shih mäele(Sunshan) mahapõlenud metsa mälestuseks.

Imperaatori aednikud istutasid templi ehitamise ajal sinna ka uusi puid.

Siit ka templi nimi " noor(uus) mets " ( Shaolin on mandariini keeles ja Si Lun kantoni keeles).

Hiljem nimetati see maakond, kus klooster asus, Honan'i provintsiks.

Imperaator käskis ehitada selle kloostri algselt mungale, kelle nimi oli Pao Jaco ja sel ajal mungad veel väekunstidega ei tegelenud.

Templil oli 12 alumist ja ülemist hoovi ja teda ümbritsesid peaaegu täielikult mäed, mis olid kaetud bambuste, seedrite ja veejugadega.

Läänepoolsel terassil töötas ja mediteeris Da Mo.

Bodhidharma, hiina nimega Da Mo (Tamo), oli chan budismi 28. patriarh, kes tuli Liangi dünastia aegsel perioodil 527. aastal Keskriiki Indiast pärast imperaatori külastamist Nankingis, et õpetada valitutele "Tõelist õpetust".

Shaolin-is tõlkis ta sankskriti keelest hiina keelde budistlikke käsikirju.

Arvatakse, et Da Mo tuli sinna, sest üks munk oli sinna Indiast palju käsikirju juba toonud ja see oli ka kõige lähemal kui Da Mo imperaatori juurest tuli.

Mungad ei võtnud teda alguses vastu ja seepärast läks ta kloostri peal asuvasse koopasse ja hakkas mediteerima.

Legend räägib, et tema meditatsioon oli nii tugev, et ta põletas sellega läbi ühe koopa seina augu. Kui ta kloostrisse lõpuks vastu võeti, nägi ta, et paljud mungad on haiged ja nõrgad.

Põhjus oli selles, et mungad ei hoolitsenud oma tervise eest.

Et leida õige tee munk-ade tervise parandamiseks, sulges Da Mo end üheksaks aastaks oma tuppa, et mediteerida; selle tulemusena valmis ka kaks raamatut: " Shi Sui Ching ", mis seletas vaimu treenimise meetodeid ja " Yi Gin Ching ", mis õpetas, kuidas treenida füüsilist keha.

Räägitakse, et 9 aasta jooksul istus ta näoga seina poole ja kuulas " sipelgate karjatusi ".

Temast räägitakse kui peaaegu deemonlike vaimsete võimetega mehest.

Kord kui ta mediteeris, jäi ta magama.

Üks legend jutustab, et see vihastas teda nii, et ta lõikas ära oma silmalaud ja viskas need ühele peenrale.

Hiljem olevat tärkanud seal teepõõsad, mida mungad hakkasid une peletamiseks kasutama.

Põhja-Hiinas ei tuntud teed enne 700-900 a. m.a.j. ja Üks buddha munk viis selle Jaapanisse ligikaudu 1200. a.


Da Mo õpetas kloostriülemana munkadele 18 harjutust. "Arhati 18 kätt" - nendes harjutustes oli kuus võtet löögiks rusikaga, kaks käeservaga, üks küünarnukiga, neli jalalööki ja viis haaret.

Da Mo suri küpses vanaduses 539.

Yi Gin Ching on säilinud Shaolin-is põlvkondade jooksul edasi õpetatuna.


Ta Yehi perioodi (605-619 a.) lõpus püüdsid vargad põletada templit, kus oli Da Mo põrm.

Nähes, et see ei põlenud, vaatasid kõik seda aukartusega. Da Mo osa wushus on isegi ebaselgem kui Chani (Zeni ) osa.

Räägiti, et teda hakkas ärritama teiste munkade võimetus jääda ärkvele mediteerimise ajal. Selleks, et sellele tendentsile vastu panna ja parandada nende tervist, tutvustas ta harjutusi, mis olid shaolinchuan'i eelkäijateks.

Tuleb ära märkida, et mungad on alati rohkem tegelenud vaimsete tegevustega kui wushu harjutamisega ja see on ka praegu nii.

Samuti ei mediteerita kogu aeg, sest igal asjal on omad piirid ja kuidagi on vaja ka elada; seepärast teevad nad ka muid majapidamis- ja maaharimistöid, nagu tavalised inimesedki.


Da Mo õpetuse järgi pole tõde kusagil mujal kui eneses.

See tuleb igaühel leida üksinda läbi kauakestvate meditatsioonide.

Meditatsioonile on omistatud õpilase psühholoogilises ettevalmistuses suur tähtsus, sest ainult tänu mõtisklusele saab arendada selliseid omadusi nagu kartmatus, enesekindlus ja vastase tegevuse etteaimamine.

On öeldud, et mõistus peab olema nagu kuu ja vaim nagu vesi. Kahjuks aga 30 aastat pärast Da Mo surma, lahkusid templist mõned nõrga moraaliga mungad, ning hakkasid mööda maad ringi rännates inimesi röövima ja tapma.

Tulemuseks oli, et Chou dünastia (570 a.) imperaator käskis templi sulgeda. 30 aastat pärast templi sulgemist uue - Sui dünastia ajal (600 a.), avati tempel uuesti, kuid siis nõuti juba tugevamaid moraalireegleid ja käitumist, et selliseid asju enam ei juhtuks.


1368. - 1644. - aastad, mil valitsesid Mingid, oli Shaolin-i templi hiilgeaeg, mil see arenes kõige täiuslikumaks süsteemiks Hiinas ja kogu maailmas aastatel 600-1600.

Kokku ehitati üle kümne shaolin-i templi. Shaolin chuan levis isegi Jaapanisse, Koreasse ja teistesse Indo-Hiina riikidesse.

Hiina munga Chen Yuan-Yeni sisemisest wushu tehnikast arenes Jaapanis hiljem välja Judo - "pehme tee", mis on teadaolevalt vanim väekunst Jaapanis.


Mõned autorid väidavad, et oli olemas ka teine Shaolini tempel, mis asus Fukieni provintsis.

Räägitakse, et selle templi ehitas preester nimega Ta Tsunshen enam kui 1000 a. tagasi.

Enamikke andmeid selle templi kohta ei saa tõestada. D. Bloodwerth on üks, kes jutustab Fukieni Shaolini templi munkadest, kes lõhkusid küttepuid metsast paljaste kätega, sest nende usk ei lubanud kasutada nuge, kirveid, ega muid terariistu.

Peamunk olevat öelnud: "Me ei või kasutada nuge. Muutke iga sõrm pistodaks, ilma odata peab iga käsivars olema oda ja iga lahtine käsi kui mõõk."


Pärimus räägib, et imperaator Hsi (1662-1723) ajal said kuninglikud jõud, kes saadeti mässavate jõukute vastu läänepiiri aladel, lüüa.

Kui imperaator kutsus appi vabatahtlikke, vastasid 128 Fukieni Shaolin-i kloostri munk-a ja lõid vaenlast ilma, et ise oleksid kaotusi kandnud.

Järgnevalt ässitasid Manchu ametnikud imperaatori Fukieni templi vastu, süüdistades munki õõnestustegevuses. Tempel põletati ja ellu jäi ainult viis munka.

Sellest kasvas välja Manchu vastane Kolmühing ehk Hung ühing sõjahüüdega "Kukutage Ching ja taastage Mingide dünastia." Tegelikult olevat mõlemad templid põletatud kolmanda Manchu imperaatori - Yung Chengi poolt. Honani templit hakati õõnestama Manchude poolt 1644. aastal.

Umbes 200 aastat represseeriti ja mõrvati massiliselt buddha munke. 1760 põletati mõlemad templid. Paljud mungad põgenesid Jaapanisse ja Koreasse. See oli Shaolini hiilgeaja lõpp.

Kuigi taheti taastada Mingi võimu, ei saavutatud eesmärki. Siit sai aga alguse wushu levik üle kogu Hiina. Mungad, kes end valitsejate eest varjasid, õpetasid oma kunsti teistele inimestele.

Tekkisid uued modernsed wushu stiilid. Manchud, suurepärased sõjamehed, hoidsid Mingi pooldajaid kontrolli all, neile sunniti peale allumise märk - pats, mis sümboliseeris neile hobusesaba.

Templid aga ehitati uuesti Chien-Lungi (1736-1795) poolt. Templite põletamine pole Hiina ajaloos ebatavaline.

Näiteks suure budistide tagakiusamise ajal 845-846 a. m.a.j. hävitati umbes 4600 suurt ja 40 000 väiksemat templit.

Vaatamata nendele juhtudele on Shaolini tempel olnud wushu keskus rohkem kui 1000 aastat.


Shaolin kui võitluskunst arenes lõplikult välja alles XIII-XIV sajandiks.

See levis kiiresti üle kogu Hiina ja tal tekkis rohkem kui 400 haru, millest igaüks nimetas oma eelkäijaks shaolinchuani.

Shaolinchuani ei saa vaadelda ainult munkade kunstina, vaid see on erinevate stiilide üldnimetus.

Shaolin ei olnud ainult väekunstide säilitamise koht ja range treenimisakadeemia, vaid oli ka tähtis stiimul teistele wu-shu stiilidele.

Shaolini templi kasvandikud levitasid shaolinchuani kõigisse Hiina osadesse. Wan Lai-Sheng - suurepärane võitleja, on andnud järgmise ülevaate Shaolinist koolkondadest: 5 koolkonda: (kõik kasutasid viit põhivormi: draakon, uss, kurg)


O-Mei Shan


Wu-Tang tiiger ja leopard


Fukien


Kwantung


Honan

Erinevaid shaolini stiile:


Hung väline stiil


Kung Chia sisemine stiil


Yu Chia sisemine ja välimine stiil


Ta-Sheng Men ahv


Lo-Han buddha


Erk-Lang Men legendaarne kangelane


Wei-To Men jumalikkus aastal m.a.j.

Ilmselt on need tema raamatud praeguseks kadunud, sest mõned inimesed tahtsid harjutada raskete meetodite järgi.


Järgnevalt ütleb Wan, et Shaolin jagunes põhja- ja lõunatüübiks, mida eraldas üksteisest Jangtse jõgi. Lõunaosa wu-shu sisaldas viis koolkonda:


1. Ta-Hung Men
2. Liu-Chia Chuan
3. Tsai-Chia Chuan
4. Li-Chia Chuan
5. Me-Chia Chuan


"Kui tegeled ainult rusikavõitlusega ja ei täiusta ennast eriliste harjutustega, oled vanaduses nõdruke," nii kõlab vana Shaolini kõnekäänd.

Siin räägitakse erilistest meetoditest arendamaks imepäraseid omadusi, näiteks hüppamine maja katusele, oskus seista ühe sõrme peal, purustada palja käega kive, tõugata suurt raskust jt.

Shaolini võitlusvõtted ei kujutanud endast mingit saladust, aga metoodikat nende õpetamiseks teadsid ainult asjasse pühendatud.

Just tänu neile meetoditele kasvas tõeline shaolini võitleja.

Need meetodid kujunesid välja XVI sajandiks ja sisaldasid 72 harjutust, mida tänapäeval tuntakse kui "shaolini 72 kunsti".

Need harjutused tugevdasid läbi spetsiaalse treeningu jalgu käsi, taljet, löögipindu, aga ka pihkusid.

Munkade õpetamine ei alanud kunagi mingisugustest konkreetsetest võtetest, vaid keha ja vaimu ettevalmistamisest, oskusest kontsentreeruda rahus ja liikumises.

Shaolini traditsiooni järgi on olemas kolm wushu valdamise taset:


1. "Väike saavutus" - võitlejad valmistavad ette oma füüsilist taset, õpivad põhitehnikaid ja võtteid.


2. "Keskmine saavutus" - õpilane peab sulama ühte õpetusega, austama õpetajat, inimesi ja kogu maailma.


3. "Ülim saavutus" - võitlejast saab kõiketeadja.


Umbes 1860 aastatel võttis Chingi armee kasutusele tulirelvad ja sellega oli ta Shaolini munkadest üle ja oleks suutnud nad väga lihtsalt hävitada.

Seega leidis Ching, et võib munkade tagakiusamise lõpetada, sest nad ei kujutanud enam mingit ohtu võimule. Kuid 1911 kukutas rahvas ise Chingi türanliku võimu revolutsiooniga, mida juhtis dr. Sun Yet-Sen.

Lõplik tragöödia tabas Shaolini templit 1926. Chian Kai-Chek algatas Põhja Ekspeditsiooni (1926-1928), et liita Hiina üheks riigiks ja võidelda nende vastu, kes polnud ühinemise poolt.

Chiang Kai-Shek saatis kindral Fong Yu-Hsiangi Honani provintsi, et võidelda sealse valitseja Farn Chung-Chiow vastu.

Vägesid juhatas leitnant Shih Yeou-Shan. Farn ja Shaolini peamunk Meaw Shing olid sõbrad.

Kui Farn hakkas Shih poolt lüüa saama, siis põgenes ta Shaolini kloostrisse, kus teda lubas kaitsta Meaw Shing.

Meaw Shing käskis munkadel võidelda Shih vägede vastu.

Mungad olid küll head võitlejad, kuid Shih relvad olid neist üle.

Sõdurid olid väga pahased Meaw Shingi tegutsemise pärast ja põletasid Shaolini templi.

Meaw Shing hukkus selles lahingus. See oligi Shaolini templi viimane põletamine.


Palju on räägitud Shaolini kloostri lõpueksamitest, kuid enamus neist on väljamõeldised.

Näiteks on kirjutatud, et õpilane pidi jagu saama "72 - puumannekeenist", mis olid asetatud teda ründama erinevatel viisidel või näiteks "surmakoridoridest 18 pronksvõitlejaga".

Need on populaarsed legendid. Kuid siiski kuulusid kloostri praktikasse mõningad katsumused, mis ei hõlmanud ainult võitluskunsti, vaid ka õpetust budismist, hiina traditsiooniliste filosoofiateoste tundmist ja vaidlusi teiste filosoofiliste koolkondade vahel.

Shaolini munk pidi peale kõige selle tundma ka inimese kehaehitust, ravimtaimi, oskama abi anda traumade puhul. Shaolinis, nagu ka tänapäeva karates, on olemas küll vöö, kuid selle värvil pole tähtsust.

Vöö oli hoopis selleks, et hoida üleval pükse ja aidata kontsentreerida inimese chi(sise-/eluenergia) alakõhtu.


Paljud mungad õpetasid tavalistele inimestele enam kui lihtsalt wu-shu'd - nad distsiplineerisid inimesi astuma Chingi dünastia vastu ja olid Mingi dünastia taastamise poolt.

Kuna sooviti Mingi dünastia tagasituleku sümboliseerimiseks loodi käesignaal: See koosneb järgmistest osadest: vasak käsi käsi on lahtine, neli sõrme on koos ja vasaku käe pöidlaots on kõverdatud - see tähendab valmisolekut kõigilt õppida ja parem käsi on rusikas, ning pannakse vastu vasaku käe pihku, kusjuures teistele peab parema käe alumine pool nähtav olema - see näitab, et sinna pole relvi peidetud.

Seda kasutatakse tänapäevani, ning see sümbol ühendab kõiki wushu'ga tegelejaid ja tähendab, et kõik on nagu üks suur perekond.

link