Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Simhamukha

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Senge-dongma.jpg
D simhamukha.jpg
Simhamukhalion.jpg
Simhamukha-014.jpg
Simhamukha (tiibeti keeles sen-ge’i gdong ma või Senge-dong-chen) on jidam, lõvinäoga raevukas daakini.

Simhamukha kuulub nyingma koolkonna traditsiooni juurde ja on osa Tšakrasamvara tantra praktikast.

Simhamukhale kuuluv ehk pühendatud tantra on - Drwa-ba’i sdom-pa’i rgyud.

Daakiniid (sanskriti dākinī; tiibeti khandroma, mkha'-'gro-ma) on vadžrajaana budismis, kes võivad olla nii kaunid ja leebed kui deemonlikud ja raevukad, esindavad ka naisväe raevukat aspekti.

Simhamukhat seostatakse hinduismi panteonis Durgāga.

Džnjaana daakini Simhamukha kuulub kõrgeimate tantrate raevukate jumaluste klassi (yi-dam lha).

Simhamukha on Nirmanakaya ilming, tema Sambhogakaya vorm on Vadžravarahi (Dorje Pa'mo) ja Dharmakaya aspekt on Samantabhadri ('algne ürgnetarkus').

Simhamukha pole nende jumaluste killast, kes on budismi üle võetud kohalike kohakaitsjate hulgast nagu raevukate klassi srung-ma, keda mahasiddhad ja kuulsad tantristid sundisid lausa väevõimuga budismi teenistusse asuma.Njingma ja Simhamukha


Njingma koolkonna traditsioonis on Simhamukha Guhyajnana daakinii (gSang-ba ye-shes mkha’-‘gro-ma) raevukas kehastus ja oli omal ajal Uddiyanas Guru Padmasambhava salatarkuste ning erinevate teadvuseseisundite õpetaja.

Raevukat Senge Dongmad loetakse jidamite ja kujustamis-jumaluste hulka, kes kontrollivad ja valvavad kujustaja äärmuslike teadvuseseisundite (bzlog-pa) üle õppimise ja rituaalide sooritamise käigus.

Simhamukhat peetakse jumaluseks, kes annab õppijale ja keskendunud kujustajale võime ise toota vastavalt soovile enda teadvuseseisundeid ise, mis tähendab eelkõige end valitseda ka äärmuslikes situatsioonides ja seisundites.

Lisaks hoiab ta kujustamisprotsessis õpilast väljaspool meelte poolt toodetud reaalsust, kuna tavameele produktsioon on segavaks komponendiks keskendumisele, mis eelneb meditatsioonile.


Simhamukhat peetakse Guru Rinpotše ehk Padmasambhava raevukaks väljenduseks.

Täpsemalt Padmasambhava (mtshan brgyad) üks kaheksast ilmingust on Simha-raurava (Seng-ge sgra-sgrogs), “lõvi möire”, mis on seotud Simhamukhaga, kuna Padmasambhava sai õpetuse Guhyajnana selles kujus viibides.

Simhamukha on ühtlasi Uddiyanas Padmasambhavat õpetanud Guhyajnana Dakini (gSang-ba ye-shes mkha’-‘gro-ma) raevukas ilming.

Tantristlikus praktikas usutakse, et Simhamukha töötleb meie tigeduse ja raevu ümber valgustatud dharmadeks ja füüsilisel tasandil töötleb kehas emotsiooni hetkel tekkivad meelemürgid ümber sisemise rahu seisundiks.

Kuigi Simhamukha on daakinii, tegutseb ta meditatsioonijumaluse jidamina.

Tema funktsiooniks on tõrjuda negativseid vaimseid rünnakuid, needusi ja sajatusi (byad-ma, byad-kha) ning allutada negatiivset naisenergiat (gdon), mida kehastavad matrikad ehk mamod.

Samas on tema enda vorm matrika või mamo oma, kuid mitte tema kurja või deemonliku olemuse tõttu, vaid seepärast, et tema raevukas aspekt (khro gzugs) edukalt neid vägivaldseid energiaid allutab.

Kujustamisjumalusena Simhamukha valvab õppimise ja rituaalide sooritamise käigus kujustaja äärmuslike teadvuseseisundite (bzlog-pa) üle.

Teda peetakse jumaluseks, kes annab õppijale ja keskendunud kujustajale võime ise toota vastavalt soovile enda teadvuseseisundeid, mis tähendab end valitseda ka äärmuslikes situatsioonides ja seisundites.

Lisaks hoiab ta kujustamisprotsessis õpilast väljaspool meelte poolt toodetud reaalsust.

Simhamukha maagiline jõud siddhi võimaldab eemale tõrjuda või tagasi saata Simhamukha kaitse all olevale isikule läkitatud needusi (byad-ma, byad-kha) ja loitse.

Simhamukhale on budistlikus mütoloogias usaldatud ka ülesanne valvata kloostrites asuvate tekstide ja õppevahendite järgi.

Simhamukha armastab kloostrikoole ning nõuab neis korda, karistab ihnureid, mammona kokkuajajaid ning pettureid, kes seda teevad kloostri ja budismi nimel.

Lhasa lähedal Drepungi kloostris Gomangis oli Simhamukhale pühendatud terve omaette tempel koos täieliku varustusega, et kloosterülikooli valvuri missiooni täita.

Hiina kommunistid hävitasid Drepungis asuvad raamatukogud, kuid nüüdseks on Drepungis mungad taas tagasi ja tagasisaabunud laamadega võttis talle ettenähtud koha sisse uues taastatud templis ka kloostriülikooli tekstide ja õppevahendite raevukas valvur-kaitsja Simhamukha.


Simhamukha on muuhulgas juurtega böni usundisse ulatuva kujutelma järgi ka üks bardo phramenma kaheksast daakiniist, kes ilmuvad surnu hingele tema ümbersünni reisil bardo seisundi ajal läbi kuue reaalsuse tasandi.


Simhamukha ei tegele nõidumise ega posimisega nagu paljud daakinid. Mis puutub inimese psüühikasse, siis selles valdkonnas on ta edukas ja äärmiselt võimas tegutsema.

Tema sõiduloomaks ei ole lõvi nagu Durgāl, kuid Simhamukhal on lõvi nägu ning selle tõttu kutsutakse teda ka Lõvinäoga daakiniiks.

Lõvi seostub budismis esmalt Šakja suguvösa (ja sellest pärineva kuulsa Siddhartaga,kellest sai hiljem Buddha ) ja samuti lõvitrooniga, mis on Dharma kuulutamisel hädavajalik komponent ja sümbol, nimelt - lõvitroonil istuvad buddhad, gurud ja õpetajad, kui nad selgitavad kuulajatele Dharmat.

Seepärast mainitakse ka lõvitrooni Simhamukha nägu temas peituva salajase võimsa tarkuse ja õpetamisprotsessi olemus ning sümbol. tihti tekstides.

Järelikult on Tiibeti budismi uskumuse kohaselt liigub inimteadvus enda ümbersünni reisil bardo seisundi ajal läbi kuue reaalsuse tasandi ehk ilma.

Viimasel nädalal ilmub surija ette terve armee kohutavaid raevukaid jumalusi, kus kõige esimeses reas on viis tathagatat,hulk kohutavaid daakinisid koos herukatega.

Tiibeti surnute raamatus on juttu gauridest, kes annavad märku jumaliku seltskonna saabumisest.

Jumaluse Durga kaheksas ilmingu vorm on Maha Gauri, kes enda raevukas vormis on daakini.

Ta on valge nagu merikarp, nagu kuu ja nagu jasmiin, tema välimus ja kaunistused on meelt ülendavad, tal on kolm silma ja neli kätt.

Sellise välimusega Maha Gauri vorm kuulub rahulike jumaluste klassi.

Viimasel nädalal bardos ilmuvad surnule kaheksa daakinit, kuid neil pole mingit välist seost süütu merikarbiolevusega, sellest kujundist on säilinud vaid välgunooled,

Durgast lähtuvad Simhamukha ehk Simhavaktra 8 raevukat kehastust on juttu neist kui sümboolsetest


Daakini ja teadvuse seisundid


Simhamukha maagiline jõud ehk siddhi, mida ta esindab enda välises vormis on kas eemale tõrjuda või minema saata Simhamukha kaitse all olevale isikule läkitatud pahatahtlikke soove, sõnumisi, manamisi ja mõjutusi (bzlog-pa) nende saatjatele hoolimata kas nad on õelad vaimud (gdon) või musta maagiaga tegelejad.

See on tema esmane kaitsev funktsioon, samuti kaitseb ta needuste (byad-ma, byad-kha) eest.

Paljud mamodest ja matrikatest on budismi üle tulnud kohapeal valitsenud varasematest uskumustest.

Kaheksa esimese tantrateksti hulgas (sgrub-pa bka’ brgyad), mis Padmasambhava Samje kloostri ehitamise ajal ära tõlkis, on (Ma-mo rbad gtong) "Manad ja sõnumised seoses nõidjumalustega".

Esimeste tõlgitud tekstide hulka kuulus ka Simhamukhale pühendatud raamat, kuna ta on laibaröövijate nõidjumaluste mamode valitseja.

Nood armastavad elutseda ja tegutseda surnuaedadel, lahinguväljadel, ühesõnaga kohtades ja paikades, mis on seotud surma ja suremisega.

Mamosid seostatakse igasuguste õnnetuste ja katastroofidega, nad toovad katku, kohutavaid haigusi, maavärinaid, sõdu, hullumeelseid hüsteeriaid ja teisi ühiskondlikke hädasidSarma


Uue tõlgenduse sarma koolkondade (sakya, kagy, gelug) õpetuses on daakinii Simhamukha Tšakrasamvara tantrate kaitsejumalus ning kuulub anuttarajooga liigituses tarkuse alla.

Simhamukha juurmantra ilmutust seostatakse Dringtsamist pärit Bari Lotawaga (11. sajand).

Otsides kaitses vaenuliku maagia eest sai ta oma õpetajalt Vajrasanapalt soovituse pöörduda abi saamiseks daakinide poole; unes ilmuski talle Simhamukha ja juhatas talle koha, kust leida raevukas mantra kõigi rünnakute kõrvale juhtimiseks (sngags drag zlog yi-ge bcu-bzhi-pa).

Tiibetis andis ta selle õpetuse edasi Sachen Kunga Nyingpole (1092-1158) ja sellest sai üks sakya traditsiooni kolmeteistkümnest goden dharmast. 17. sajandil sai Bodongpa sugupuusse kuuluv kuid Bari Lotawa õpetust järgiv Togdan Namkha Sangye Gonpo ilmutuse, kus Guru Rinpoche õpetas talle Simhamukha praktikat anujooga süsteemis.

Sangye Gonpo järgi pidanuks praktika lõpuks selle sooritaja ühinema dzogcheni ülima täiuslikkuse mõtlusseisundiga.

See lähenemine erineb tavapärasest Simhamukha praktikast sakya ja gelugi koolkonnas.


Simhamukha mandala


Simhamukha mandala, mis kujustatakse ja ohverdatakse jumalusele nelja maagilise tegevuse (drag-po’i ‘phrin-las) vastu.

Tavaline selgitus on, et jumalus muundab meie negatiivse energia - raevu ja viha - tarkuseks, kuid loogiline oleks, et igal jumalusel on täita oma täpne konkreetne funktsioon, mis ei peaks nagu kattuma teiste jumaluste tööülesannetega.

Simhamukha jumaliku funktsiooni tutvustamisel kasutatakse sellist selgitust, et ta töötleb meie tigeduse ja raevu ümber valgustatud dharmadeks ja füüsilisel tasandil töötleb meie kehas emotsiooni hetkel tekkivad meelemürgid ümber sisemise rahu seisundiks.

Kujustaja jaoks, kes tegeleb Simhamukha praktikaga pidevalt ja püsivalt, on Simhamukha üks lojaalsemaid jumalusi, kuid nõuab ka äärmiselt ranget suhet ning lojaalsust inimeselt.

Simhamukha mandala keskel asub Simhamukha ise, olles ümbritsetud neljas ilmakaares asuvas daakinidest, kes esindavad Simhamukha enda erinevaid aspekte ja sarnanevad temaga, erinedes vaid värvilt.

Idas asub Valge Simhamukha, kes mahendab teravaid situatsioone meie elus ja pingelisi teadvuse seisundeid, mis alati seotud hüsteeriate ja närvipingetega.

Lõunas asub Ratna Simhamukha, kelle nõiduslik funktsioon on pakkuda abi kujustajale kahes variandis: esiteks maist rikkust ja vara, juhul kui sellest loobutakse, siis haruldasi tekste ja termasid, kuid seda tingimusel, et rahast isegi enda mõttes ei hoolita.

Läänes asub Padma Simhamukha, mis annab võimu inimeste ja olendite üle, mida jälle võib kasutada ainult enda teadvuse arengu ning budismi leviku jaoks, mille puhul on isiklikud kasuahned motiivid täiesti välistatud.

Padma Simhamukhale pööravad enam tähelepanu need, kes tegelevad Guru joogaga.

Põhjas asub Karma Simhamukha, kes võtab pahasoovlikelt võime mõjutada jumaluse kaitse all olevat isikut.

Igaühel neist Simhamukha vormidest on oma mantrad ja rituaalid. avaldab ka ravivat toimet kujustaja meeltele ja tajudele teravdades neid.Simhamukha ja tekstid


Suutra traditsioon näeb ette, et õpilane peab varjupaika otsima kolmes kalliskivis (dkon-mchog gsum) :Buddhas, Dharmas ja Sanghas.

Tantrate õppija otsib lisaks varjupaika veel nn Kolm juures ehk traditsioonis (rtsa-ba gsu)- gurus, kaitsejumaluses (jidam ) ja daakinisbla-ma yi-dam mkha’ - ‘gro gsum).

Simhamukhat loetakse termade valvuriks, samuti avaldub tema läbi iga uus õpetamise-metoodika.

Talle on usaldatud austav ülesanne valvata ka kloostrites asuvate tekstide ja õppevahendite järgi.

Üldse armastab Simhamukha budismi.

Lhasa lähedal Drepungi kloostri Gomangi teaduskonnas oli Simhamukhale pühendatud terve omaette tempel koos täieliku varustusega, et kloosterülikooli valvuri missiooni täita, mis kestis küll seni kuni Hiina kommunistid Drepungis asuvad kümned raamatukogud tulemõllus tuhaks.

Nüüdseks on Drepungis mungad taas tagasi ja tagasisaabunud laamadega võttis talle ettenähtud koha sisse uues taastatud templis ka kloostriülikooli tekstide ja õppevahendite raevukas valvur-kaitsja Simhamukha.

( kloostrikoole ning pedantset raamatupidajaliku korda kloostrite maise varaga seoses ja karistab armetult ihnureid ja mammona kokkuajajaid ning pettureid,MütoloogiaPadmasambhava seitsmerealise palve (tshig bdun gsol ‘debs) legendi järgi vaidlesid budistlikud õpetlased Nalanda ülikoolis hindu mõtlejatega, kui daakinide ettekuulutuse järgi ilmus väitlusele Padmasambhava metsiku joogi kujul, purustas vaidluses hindude argumendid ning keskendas oma raevu nii, et sellest sündis lõvipealine jumalanna, kes vastased põrmu paiskas ja guru õpetustele alluma sundis.

Khyentse Rinpoche järgi on Simhamukha algne pühakiri "Drwa-ba’i sdom-pa’i rgyud" – tantra, kus Simhamukha seostatakse kaheksa raevuka gauriga (ke’u-ri-ma brgyad) ja kaheksa loomapealise phramenmaga (phra-men-ma brgyad).

See tantra on seotud Guhyagarbha Mayajala (sGyu-‘phrul drwa-ba) tsükliga.

Tantrate järgi elas iidsetel aegadel India ookeanis Matam Rudra saarel deemonlik nõidkuningas, kes ohustas inimkonna eksistentsi.

Bodhisattvad Hayagriva ja Vajravarahi tungisid tema kehasse ja purustasid selle ning kinkisid ära tema riided ja ehted.

Neid kannab Simhamukha, kes peab talitsema meele pimeduse deemonlikke olendeid ja oma lõvimöirgega tühjuse tarkuse esindajana hajutama mõtteid.