Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Sissejuhatus Vadžrasattva meditatsiooni praktikasse

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Vajyb3vajrasattva yabyum.jpg


Positiivsed ja negatiivsed teod tulenevad meelest. Meel on peremees, keha ja kõne teenrid. Vastavalt sellele, kui võimsad on ihast, vihkamisest jm tingitud ahistavad emotsioonid, teeme niisuguseid negatiivseid tegusid nagu näiteks viis ebapuhast karmat, viis lähedast karmat, kümme negatiivset tegu; me murrame tõotusi ja samaja vandeid. On halb, kui teeme neid tegusid ise, palume teistel neid meie heaks teha või rõõmustame, kui teised selliseid tegusid teevad. Veelgi enam – kui meel on iha, vihkamise jms. võimuses, siis põhjustame negatiivset karmat isegi kallihinnalist dharmat kuulates, õppides või sellega tegeldes.

Negatiivsus, mida põhjustavad halvad teod, toob kannatusi ja soovimatuid olukordi. Sellist negatiivsust tekitab oma vaenlaste alistamine, sugulaste ja sõprade kaitsmine, omaenese keha hoidmine ja vara kogumine. Kõik see aga jääb meist maha, kui seisame silmitsi surmaga. Ent negatiivsed teod järgnevad meile varjuna elu elu järel, saades kõigi kannatuste allikaks. Seepärast oleks väga tark puhastuda kõigest negatiivsest, mida oleme loonud, enne kui see vilja hakkab kandma. Käesolev puhastumisharjutus, kui selle juures rakendada nelja jõudu, on väga tõhus. Need neli jõudu on: kahetsus, vastumürk, otsusekindlus ja usaldus.

. Vadžrajaana teel on Vadžrasattva (tib. rdo rdže sems dpa) meditatsioon spetsiaalne harjutus negatiivsetest põhjustest puhastumiseks, seega asuge veendunult ja kõhkluseta Vadžrasattva harjutust tegema. Tundke puhtsüdamlikku kahetsust halbade tegude pärast, tunnistage need üles ja tehke kindel otsus ka oma elu hinnaga mitte iial enam negatiivset karmat põhjustada. Seejärel võtke vastu varjupaik, tekitage endas virgumismeel, lugege mantrat ja mõtisklege tühjuse kui vastumürgi ja usalduse üle.


Vadžrasattva harjutus on mõeldud spetsiaalselt selleks, et puhastuda oma negatiivsetest tegudest ja meelepimestusest, mida põhjustavad ahistavad emotsioonid, aga ka jälgedest, mida need teod on loendamatute elude jooksul meie meelekontiinuumisse jätnud. Kuigi me kanname endas rasket negatiivsusekoormat, ei ole see sugugi hävimatu. Selliste ehtsate harjutuste abil, nagu seda on näiteks Vadžrasattva, saame me sellele vastu astuda ja seda ümber kujundada.

Buddha leidis, et kõigis elusolendeis on olemas virgumispotentsiaal. Seda potentsiaali kutsutaksegi buddhaloomuseks. Sisuliselt ei ole tavalise olendi buddhaloomuse ja Buddha enda loomuse vahel mingit erinevust. Ainus vahe on, et esimest varjutavad veel tema enda teod ja meelepimestus, teine aga on neist vaba. Nad on nagu näiteks päike pilve taga ja päike selges taevas. Sellepärast ei tarvitse me virgumiseks oma põhiolemust muuta ega virgumist kusagilt väljastpoolt taga ajada. Ainus, mis meil teha tuleb, on vabastada oma juba virgunud loomus ja tuua ta nähtavale kogu tema hiilgavas lihtsuses.

Vadžrasattva harjutuse tõhususe ja ehtsuse kohta ütleb allikas pealkirjada “Kje par ningpo gjän”:

“Kui lugeda sajasilbilist mantrat sada tuhat korda täie keskendatusega, sulades ühte Vadžrasattvaga, kasutades seejuures nelja jõudu, siis võib puhastuda isegi nii rasketest negatiivsetest tegudest nagu tantristliku tõotuse põhireeglitest üleastumised.”

Kõnealused neli jõudu on:

1. kahetsuse jõud;
2. vastumürgi jõud;
3. otsusekindluse jõud;
4. usalduse jõud.


Link