Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Skandha

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Revision as of 00:58, 1 February 2016 by KiireJuss (Talk | contribs) (bot adding links)

Jump to: navigation, search
Cajlzmin.jpg
Brain scan 440.jpg
Karate-white.jpg
Dolgor-nrguke-aginskis.jpg
skandha - (Sanskrit , Skandhāḥ ,स्कन्धा ); Pali, khandha; ( tiib;, po lṅa )5 skhandast üks on füüsiline (Rūpa-vorm,keha) ja ülejäänud neli vaimset (vedanā ), ( samdjñā ).( samskāra ), ( vijñāna )

1 rūpa skandha - keha, kuus meele-organit ja nende objektid - 18 dhatut.


Vorm koosneb neljast komponendis - algelemendist ( mahābhūta ) ; Tuli,Maa,Öhk,Vesi


1) rūpa-skandha - kuju, ka vorm e välimus , materiaalne keha ;vasteks Lääne filosoofias mateeria. ( ilmakaar mandalas on Ida).

2) vedana-skandha - tunne, tunnetus e tundmine ; tunded,aistingud (ilmakaar mandalas - Löuna)

3) samdjñā-skandha - mõiste e mõtestamine kujutlused ,mõiste e mõtestamine . tähendab ka kokkuteadmine ’, mida võiks tõlkida ‘mõistete moodustamise võimeks ’ (ilmakaar mandalas - Lääs)

4) samskāra-skandha - tahe ka kogemus (ilmakaar mandalas - Pöhi)

5) vijñāna-skandha - teadvus,eristav möistus ( ilmakaartest mandalas - Keskkoht ehk Telg)Inimese individuaalsus ehk ego koosneb viiest skandhast, faktorite rühmast:


1) rūpa - ehk vorm moodustub neljast elemendist: maa, vesi, tuli, õhk nende energiad.


2) vedanā - tunded, mis koosnevad meele muljetest ja emotsioonidest, peenemal tasandil tundejõud.

Tonaalsuse tasandil jagunevad meeldivateks, ebameeldivateks, neutraalseteks või nende vahepealseteks.


3) samdjñā - taju, nägemis-, kuulmis-, maitsmis-, kompimis-, meele-taju.


4) sam´skārās - tahtesuunitlused, need meeleilmingud, mis hõlmavad vaimseid kujutlusi, tahtesuunitlusi, määrab inimese karma.

Budism eristab tervet, ebatervet ja neutraalset tahet.


5) vijñāna - teadvus tervikuna, mis hõlmab, põimib ja kooskõlastab kõiki eelnevaid faktoreid.


Viis skandhat on kui torud, mille kaudu inimene maailma vastu võtab.

Neil põhineb teadmine maailmast.

Kui inimene need kaotab, pole tal ettekujutust püsivast hingest.

Inimene on lakkamatu psüühiliste, füüsiliste seisundite vool, püsiva info saab viie skandha kaudu.

See võib olla indiviidi tasandil erinev.

Inimene on teatavate vormelite tulemus, mida ta on vastu võtnud, selle tulemusena käivitab ta lõputu tagajärgede ahela karma; ehitab enda üles.

Teadvuse tõstmine tunnetuse avamise eesmärgiks on mayadest loobumine.

Oma tõelise sügavama olemuse juurde minek on budismis valgustuse tee algus.

Inimese individuaalsus on muudetav. Inimene võib teadvuse tasandil ennast paremaks või halvemaks mõelda: meel loob maailma.

Tegelikkus inimese sees muutub siis, kui muutub teadvus, tunnetus.

Inimene võib potentsiaalselt endas leida palju muud, kui seni arvata oskas.

Tavainimese kujutlus koosneb nendest sõnadest, nähtustest, mille ta on vastu võtnud.

Arvab, et maailm on selline nagu ta seda tunnetab.

Meie keha on meie meele looming. Suurem osa inimestest samastub välismaailma poolt tekitatud kujutlusega.

Kui tavateadvuse mõttes maailm langeb kokku, on inimene tühjuses, hetkes ning võib "ennast leida".

Kui vaatame endasse, algab tee tõelise olemuse juurde, inimene hakkab tunnetama end kõiksuse osana ja tunneb oma peenemaid kehasid.

skandha , isiksuse koostisosa, viis kuhja, kippumise kogum.Dharmad jaotuvad viie skandha ehk inimesemina” konstitueeriva kogumi vahel:

  • ihukogum — sisaldab peamised ürgollused (maa, vesi, tuli, tuul) ning kõik see, mis nendest tuleneb. Siia alla mahuvad ka tajuorganid ja kõik tajutavad objektid (11dharmat) Mäll kuju
  • tundmiskogum — hõlmab psühhofüsioloogiliste kontaktide, see on nägemise, kuulmise, haistmise, maitsmise, puudutamise ja meele vahendusel saadud elamused; n.-ö.

Tühi taju ilma kohese tundevärvinguta pole mõeldav (1) tunne

  • mõtestamiskogum — hõlmab märgilis-mõistelist taju, millega vastavalt tuntakse ära kujud, helid, lõhnad, maitsed, puudutused ning mõtted (1) mõte
  • valmistamiskogum — hõlmab psüühika motiveerivaid jõude, sealhulgas just neid tahtlikke impulsse, mille lähtekohaks on kogetud kujud, helid, lõhnad, maitsed, puudutused ning mõtted (58) kujutlused
  • teadvustamiskogum — hõlmab mõistust eeskätt analüütilise mõtlemise tähenduses.

Teadvustamine, mis tuleneb nägemise, kuulmise, haistmise, maistmise, puudutamise või meele aktiivsusest. (1) teadvus


Neid viit skandhat võib vaadelda ka psüühiliste protsesside hierarhiana (Aleksander Pjatigosrki, 4 viimast), tekib parallel ka Peirce´i kolme kategooriaga.

Need viis seostuvad ka meie jaoks olulise mõistepaariga Namarupa(nimi-kuju), sest ka see jagatakse nende viia järgi. Edward Smalli (1987) tõlgenduses on rupa tähistaja, füüsiline märk, mis esineb näiteks kuuldava helöina või nähtava kujuna, ning nama kui tähistatav — midagi ideaalset.

Millele tähistaja viitab. ( Saussure teadis hästi sanskriti keelt).