Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Tavalised tantrilised juurvanded

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
2hpim0544 1.jpg
J.arrak-stuupat-vrvimas.jpg
Dordze sempa.jpg
Buddha celeb.jpg
Mari-vaatab.jpg
India filosoofia.jpg
Balti-jaama-pargis.jpg


Nagu bodhisattva vannetegi puhul, on ka tantrilistel vannetel kaks klassi: juurvanded ja teisesed vanded, mida lubatakse hoida kuni virgumise saavutamiseni ning mis kanduvad meie meelevoolus edasi tulevastesse eludesse. Gelugi, Sakja ja Kagjü traditsioonid annavad neid vandeid iga pühitsusega.

Enamus bodhisattva vannete detaile laienevad ka tantrilistele vannetele.


Tantrilised juurvanded hoiavad 14 väärkäitumisest, mille korda saatmisel järgneks ümbersünd mõnesse armetusse sündi. Juurvande rikkumist ja sellele kindlasti järgnevat armetut sündi nimetatakse juureliseks allakäiguks.

Need vanded on vajalikud, sest ilma nendeta ei saavuta tantrilistes harjutustes tulemusi ega realisatsiooni.

Kõik järgnevad vanded, välja arvatud bodhicittast loobumine, nõuavad nelja seostatud faktori (faktorid, mis vande rikkumisel garanteerivad karmilise tagajärje) esinemist, et toimuks juureline allakäik.

Kui neid nelja faktorit ei esine, siis toimub lihtsalt vannete nõrgenemine, mitte aga nende minemapühkimine meie meelevoolusest.


Käesolev tekst on koostatud auväärse Tsongkhapa tantriliste vannete seletuse järgi, mille täiendamiseks on kasutatud lisaks 15. sajandi Gelugi meistri Kaydrub Norzang-Gyatso teost.


Tsongkhapa oli 14. sajandil Gelugi („vooruse tee“) koolkonna rajajaks.

14 tantrilist juurvande allakäiku on järgmised:

(1) Enda Vajrameistrite pilkamine või põlgamine.


Vajrameistri all peetakse silmas iga õpetajat, kellelt oleme saanud pühitsusi, osalisi või täielikke seletusi Dharma-tekstide kohta, suulise õpetuse juhiseid vms.

Pilkamise või põlguse all mõeldakse seda, kui meistrit süüdistatakse, naeruvääristatakse, teda koheldakse austuseta või viisakuseta, öeldes või mõeldes, et tema antud juhised olid asjatud.

Juureline alla­käik saadetakse korda siis, kui me eelnevalt oleme õpetajat kõrgelt hinnanud ja austanud, nüüd aga hülgame sellise suhtumisviisi, eemaldume õpetajast ja kohtleme teda upsaka põlgusega

käitumine on erinev juurvandest, mida on mainitud Kalachakra Tantras, kus soovitatakse viisakalt loobuda taolise õpetaja juhistest ja temaga suhestumisest, keda me peame endile ebasobivaks, ebapädevaks või kes käitub kohatul viisil.


(2) Virgunud olendi sõnadest üleastumine.


Õpetuste all peetakse siinkohal silmas spetsiifiliselt pratimokša (isikliku vabanemise vanne), bodhisattva või tantrilisi vandeid. Juureline allakäik ei ole see, kui tervest vannete komplektist eksitakse ühe vastu, vaid lisaks peab selle juures ilmnema veel kaks tegurit.

Nendeks on: täielik teadlikkus sellest, et need vanded pärinevad selliselt olendilt, kes on kõik vaimsed takistused ületanud ja suhtumine vannetesse pealiskaudselt, st mõeldes või rääkides, et nende rikkumine ei too negatiivseid tagajärgi.

Nende juhiste lihtsustamine või rikkumine, mida mõni virgunud olend on andnud, kuid mis ei sisaldu neis kolmes vannete komplektis, või siis mitte aru saades, et sellised õpetused on meile edastanud virgunud olend, ei lähe juurelise allakäiguna arvesse, kuigi põhjustab vaimsel teel takistusi.


(3) Viha ajendil enda vajra-õdede või -vendade vigade väljatoomine.


Vajra-õed ja -vennad on need, kes hoiavad tantrilisi vandeid ja on saanud nende pühitsuse sama meistri käest.

Pühitsused ei pea olema saadud samaaegselt ega pea olema ka samas tantra klassis.

Vajra-õdedele või -vendadele nende vigade, puuduste, üleastumiste vms näkku paiskamine, olenemata sellest, kas nad on need korda saatnud või mitte, sellisel viisil, et nad sellest aru saavad, on juureline allakäik.

Allakäigu sooritamise juures on motivatsiooniks vaenulikkus või viha. Teiste puuduste viisakas mainimine, eesmärgiga neid selle läbi aidata, ei ole allakäik.


(4) Loobumine tajuvate olendite armastamisest.


Armastus on soov, et teised olendid oleksid õnnelikud ja et neil oleks õnnelikkuse põhjused.

Juureline allakäik on ükskõik millisele olendile vastupidise soovimine. Õnnelikkuse põhjused on need, kui mõistetakse täiuslikult reaalsust ja karmat ehk põhjuse-tagajärje eksimatust.

Kuigi see ei ole juureline allakäik, kui me ignoreerime kedagi, keda me oleksime võimelised aitama, siiski on allakäik see, kui soovitakse, et see olend ei saavutaks kunagi õnnelikkust.


(5) Loobumine bodhicittast.

Kunagi ei tohi loobuda püüdlusest saavutada buddhasus kõigi olendite hüvanguks, mõeldes, et me ei ole selleks võimelised.

Üks bodhicittast loobumise mõte üksinda tühistab bodhisattva ja tantra vanded.


(6) Enda või teiste tõekspidamiste väljanaermine.


Tõekspidamiste all on mõeldud Dharmat ja juureliseks allakäiguks on Dharma hülgamine, väites, et see ei ole Buddha sõnum. „Teiste“ viitab šravaka, pratyekabuddha suutratele või Mahajaana sõidukile, samas kui „enda“ viitab tantrale, mis kuulub samuti Mahajaanasse.


(7) Salajaste õpetuste avaldamine neile, kes ei ole selleks valmis.


Näiteks arutamine sadhanate üksikasjade üle nendega, kel puudub vastav pühitsus.

Juureline allakäik sooritatakse siis, kui kellelegi, kelle kohta on hästi teada, et ta ei ole veel selleks valmis ja kel puudub ka vastav pühitsus, antakse arusaadavaid juhised iseseisvaks praktiseerimiseks.

Erand on see, kui antakse teatud õpetusi selleks, et vältida ilmselgeid väärarusaamu tantra praktikate osas ning ka seda tuleks teha pigem üldises harivas kontekstis kui otseste juhistena (kuigi ka selline käitumine nõrgendab meie enda tantra praktika efektiivsust).

Tantrilise pühitsuse käigus võib huvitatutele jagada salajast teavet, seda ei loeta veaks.


(8) Kuhjade (skt. skandha) teotamine või kuritarvitamine.


Skandhad kujundavad iga hetke meie kogemusest.

Skandhasid on viis:

a) füüsiline vorm (näiteks nägemine, kuulmine jne);

b) tunded (õnnelikkus või õnnetus);

c) eristamisvõime (suutlikkus erinevatel asjadel vahet teha);

d) teised mentaalsed faktorid (nt armastus või vihkamine);

e) erinevad teadvused (näiteks visuaalne ja ka mentaalne teadvus).

Lühidalt sisaldub kuhjades meie keha, meel ja emotsioonid.


Tavaliselt seostatakse skandhasid segadusega ja neid peetakse seetõttu ebapuhasteks.

Anuttarajooga tantra praktikaga eemaldatakse reaalsuse tajumise segadus.

Segaduse ületamisel toimub kuhjade täielik muutus, igast ebapuhtast osast saab täiuslikkus (5 Buddha tarkust, mille kehastused on 5 Dhjaani-Buddha), mis on skandhade olemise aluseks.


Tantra praktika pühitsus külvab meisse seemne nende kuhjade transformeerimiseks, mis saab toimuma läbi erinevate visualisatsiooni-tehnikate.


Juureline allakäik on siinjuures see, kui enda viit skandhat põlatakse, kui ei olda veendunud nende muutumisvõimesse või kui neid viha tõttu kahjustatakse.

Enda keha peaks nägema pigem vahendina, mille läbi saab teistele ja endale kasu tuua.


(9) Tühjuse mittetunnistamine


Tühjus tähendab, et nagu inimestel, nii ei ole ka millelgi muul täiesti iseseisvat olemasolu.

Juureline allakäik on sooritatud siis, kui tühjuse õpetuses kaheldakse, seda ei usuta või selle vastu võideldakse.

Ükskõik millise Mahajaana koolkonna esindaja me oleme, tuleb tühjuse õpetusse omada täielikku kindlustunnet.


(10) Pahatahtlike inimeste vastu armastuse üles näitamine.


Pahatahtlikeks loetakse neid inimesi, kes põlgavad meie isiklikke õpetajaid või vaimseid õpetajaid üldiselt, kes lisaks põlgavad Buddhat, Dharmat ja Sanghat või kahjustavad neid mingil viisil.

Kuigi selliste inimestele ei tohi lakata soovimast õnnelikkust ja selle põhjuseid, on siiski juureline allakäik see, kui nende vastu ollakse armastav kas kõnes või tegudes.

Teod hõlmavad ka seda, kui selliste isikute vastu ollakse sõbralik, ostetakse nende poolt toodetud kaupu, nende poolt kirjutatud raamatuid jne.

Kui meie motivatsiooniks on puhas armastus ja kaastunne ning me omame aitamiseks vajalikke vahendeid, siis tuleks püüda pahatahtlike inimeste hävitavat tegevust peatada ja pöörata neid positiivsemale teele. Kui meil aga ei ole selliseid omadusi ja vajalikke vahendeid, siis ei ole viga see, kui neid lihtsalt eiratakse.


(11) Mitte mediteerimine pidevalt tühjusele


Kui me kord oleme aru saanud tühjuse vaatest, siis loetakse juureliseks allakäiguks seda, kui me laseme päeval ja ööl mööduda (24h), ilma et oleksime tühjusele mediteerinud.

Tavaks on harjutada kolm korda päevas (ja kolm korda öö jooksul!) senikaua, kuni vabastatakse ennast kõikidest takistustest, mis segavad kõiketeadmist ehk seisundit, kus jäädakse tühjusest teadlikuks igal ajahetkel.

Enne kõiketeadmist ei tuleks mingil juhul tühjusele mediteerimist piirata, mõeldes, et oleme tänaseks seda juba küllalt sooritanud, sest nii ei saavutata kunagi soovitud tulemust.


(12) Nende eemalepeletamine, kelles on usk


Siin viidatakse otseselt sellele, kui laidetakse tantra praktiseerijaid, kel on enda praktikasse usk, eeldades muidugi, et praktiseerijal on olemas pühitus ja et ta on sellise harjutuse jaoks valmis.

Juureline allakäik sooritatakse siis, kui meie tegevuse tagajärjel minetab tantrist soovi enda praktikaga jätkata.

Kui aga nähakse, et inimesel oleks vaja enne praktika juurde asumist läbida mõni eelaste, siis tuleks seda kindlasti mainida.

Viimast tuleks teha aga harjutaja huve arvesse võttes, vältides kahjustavat motivatsiooni, mille läbi ta end halvaks praktiseerijaks peaks. Nii toimides võib anda praktiseerimisele hoopis hoogu juurde.


(13) Ainete, mis seovad meid tantra praktikaga, mittekasutamine.


Anuttarajooga tantras sisaldub osavõtmine perioodilisest Tsog Pujade annetus­tseremooniast.

Seal maitstakse ka pühitsetud liha ja alkoholi, mis sümboliseerivad skandhasid ja kehalisi elemente.

Teadmatusest vabana võib neid aineid kasutada vaimsel teel sügavama teadlikkuse saavutamiseks.

Juureline allakäik on see, kui neid aineid peetakse iiveldamaajavaiks, nendest loobutakse taimetoitluse või täiskarskluse ettekäändel. Ka vastupidine, nende ainete tarbimine suurtes kogustes naudingu ja ihaga, on juureline allakäik.

Kui annetustseremoonial osaleja on endine alkohoolik ja on oht, et ta võib väga kergesti taas sõltuvusse sattuda, siis lubatud reaalse maitsmise asemel seda toimingut lihtsalt ette kujutada. Tsog Puja ohverduste tegemisel kodus võib alkoholi asendada tee või mahlaga.


(14) Naiste pilkamine.


Anuttarajooga tantra praktika eesmärk on kultiveerida meele selge valguse aspekti, mille läbi mõistetakse otseselt tühjust ja kõrvaldatakse segadus, mis segab kõiketeadmist, vabanemist ja täit oskuslikkust teisi aidata.


Anuttarajooga harjutustes suurendavad mehed tühjuse teadlikkusest tulenevat õndsust naistele toetudes.

Seda läbi naiste kujustamise Nais-Buddhadena – konsortidena nii tegelike naistega (karmamudra) kui ka kujustatava tarkusekaasaga (jnanamudra).

Naised toimivad samamoodi, toetudes praktikas vastassugupoole sümboolikale. Seega on juureline allakäik see, kui alavääristatakse, naeruvääristatakse või pilgatakse naist sihilikult, naisi üldiselt või ka Nais-Buddha olemust.

Kui naine on talle suunatud halvast kavatsusest, mis mõnitab teda või naisi üldiselt, keele vahendusel aru saanud, siis ongi juureline allakäik sooritatud. Ka mehi sellisel viisil pilgata on ebasobiv, aga see ei lähe arvesse kui juureline allakäik.


link

Tõlkis Valter Kolberg Pärnus 2009, tekst pärineb Alex Berzini saidilt www.berzinarchives.com