Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Tiibeti budismi kaheksa kaarikut ; Laur Järv - 15. märts 2008 . Eesti Akadeemiline Orientaalselts XX orientalistikapäev

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Laur jrv.jpg
Mungad-00.jpg
Aryatara.jpg
Garden.jpg
Pehar gyalpo.jpg
Sakyamuni buddha-a.jpg
Palveveski-ivolga-kloostris.jpg
Uszniszawidzaja.jpg
Tiibeti budismi koolkonnad (chos lugs)

● Nyingma (rnying ma)


● Sakya (sa skya)

sakya (sa skya), ngor (ngor), tsar (tshar)


● Kagyü (bka'brgyud)
karma (karma), drigung ('bri gung), drukpa (brug pa),
taklung (stag lung),...


Geluk (dge lugs) ehk geden (dge ldan)● Jonang (jo nang)


● Buluk (bu lugs) ehk zhalu (zhwa lu)


● Bodong (bo dong)● Thangluk (thangs lugs) ehk chakzam (lcags zam)


Budistliku õpetuse edasiandmine
● Lung (lung), skrt. āgama
'tulemine, saabumine'> Buddha sõnad > suutrad, pühakiri
lung 'bogs pa – „teksti ülekanne“ ettelausumise teel
● Wang (dbang), skrt. abhiseka
piserdamine kroonimise/troonimise puhul
dbang bskur ba – „väe andmine“, pühitsus, initsiatsioon
● Tri (khrid) juhised, suunised, vahetud instruktisoonid gdams ngag, man ngag,...

Õpetusliinid (brgyud)


● Seletusliinid (bshad brgyud)


● Teostusliinid (sgrub brgyud)


Teostusliinide kaheksa suurt kaarikutsgrub brgyud shing rta chen po brgyad
Jamgön Kongtrül Lotrö Taye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha'yas) 1813-1899
Rime (ris med) liikumine
● „Juhiste varamu“ (gdams ngag mdzod)

Jamgön Kongtrül tsiteerib:
Peatoimetaja-tõlkija Bagor Bairo, Võitjate pärija upāsaka Dromtön, suur õpetlane Kyungpo Neljor, kakskeelne suur õpetaja Drokmi, joogide isand auväärne Marpa, teostunu tasandil viibiv Dampa Gyagar, tõlkija Gyijo, õpetlane Orgyenpa – põhjasuunal teostusliine ülal hoidvad
kaheksa sammast. Prajñāraśmi, Trengwo Tertön Sherap Özer ('Phreng bo gter ston shes rab'od zer) 1517-1584

Nyingma (rnying ma)
„vana“

Śrīsiṃha
Bagor Bairotsana
(ba gor bai ro tsa na)
8. saj
Padmasambhava, Vimalamitra


● Suur täius (rdzogs chen)
→ nyingma

Kadam (bka'gdams) „sõnad – juhised“ Atiśa 982-1054


Dromtön Gyelwa Jungne ('brom ston rgyal ba'i 'byung gnas) 1004-63


● Meeletreening (blo sbyong)
→ kõik koolkonnad
kadam > geluk


Lamdre (lam 'bras)

tee – vili“
Virūpa
Gayadhara, Vīravajra
Drokmi Lotsawa Shakya Yeshe ('brog mi lo tsā ba shākya ye shes) 993-1077
→ sakya

Marpa kagyü (mar pa bka'brgyud) „Marpa sõnaliin“
Tilopa
Nāropa, Maitrīpa
Marpa Chökyi Lotrö (mar pa chos kyi blo gros)
1012-1097
● Kuus seadmust (chos drug)
● Suur sümbol (phyag chen, mahāmudrā)
→ dagpo (dwags po) kagyü, geluk


Shangpa kagyü (shangs pa bka'brgyud) „Shangpa sõnaliin“
Niguma, Sukhasiddhi
Kyungpo Neljor (khyung po rnal 'byor)-1135


● Kuus seadmust (chos drug)


● Suur sümbol (phyag chen, mahāmudrā) → thangluk, jonang, Jamgön Kongtrül, Kalu Rinpoche

Zhije (zhi byed), chö (chod) „rahustamine“, „läbilõikamine“


Dampa Gyagar „Püha indialane“ (dam pa rgya gar) ehk Padampa Sangye (pha dam pa sangs rgyas)-1117


Matsik Laptrön (ma gcig lab sgron) 1055-1143 → nyingma, kagyü, geluk

Kālacakra (dus 'khor) „ajaratas“


Gyijo Dawe Özer (gyi jo zla ba'i od zer) 11. saj


● Kuueosaline teemantjooga (rdo rje rnal 'bjor yan lag drug pa)→ jonang, zhalu, geluk

(kõik koolkonnad)

Orgyen nyentrup (o rgyan bsnyen sgrub) „Oḍḍiyāna lähenemine ja teostus“


Orgyen Rinchen Pel (o rgyan rin chen dpal) 1230-1309● Kolme teemantoleku lähenemine ja teostus (rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub)
→...

Kokkuvõte

● Õpetuse edasi andmise protsess: lung (lung), pühitsus (dbang), juhised (khrid)
● Õpetusliinid läbi koolkondade
● Austus tõlkijatele

Viited

● 'Jam mgon kong sprul Blo gros mtha'yas, Sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho, Gdams ngag mdzod, kd. 12, lk 621-787, Delhi: N. Lungtok & N. Gyaltsan, 1971.
● Davidson, R. Tibetan Renaissance: Tantric Buddhism in the Rebirth of Tibetan Culture, Columbia University Press 2005
● Kapstein, M. gDams ngag: Tibetan Technologies of the Self. Tibetan Literature: Studies in Genre, lk 275-289, Snow Lion 1995.
● Kapstein, M. The Tibetan Assimilation of Buddhism, Oxford University Press 2000.
● Ringu Tulku The Ri-Me Philosophy of Jamgön Kongtrul the Great: A study of the Buddhist lineages in Tibet, Shambala 2007.
● Stearns, C. Luminous Lives: The story of the early masters of the Lam 'bras tradition in Tibet, Wisdom Publications 2001.

Tänud

Tema Kõrgus Sakya Trizin Ngawang Künga, laama Jampa Thaye


Link