Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Veedad

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search


Rig-Veda.jpg
Rigveda illustration.jpg
Brahma-lootoses.jpg
Rig Veda Krsna Dvaipayana Vyasadeva.jpg
Karttike.jpg

veedad (skr veda ‘ teadmine ’), hinduism-i kõige varasemad pühakirjad, millele omistatakse jumalik autoriteet.

Veedad on šruti kirjanduse alustekstid ja veedakirjanduse hulka kuuluvad ka nende edasiarendused ja kommentaarid, braahmanad, aranjakad ja upanišadid.

Veedad jagunevad neljaks hümnide kogumikuks (skr sam´hitā ), mis on loodud vanimas indoaarja keeles, nn veedade keeles.

Nende täpne tekkimisaeg pole teada.

Veedadest vanim, « Rigveeda » (skr r´gveda ‘ hümnide veeda ’) pärineb ilmselt ajavahemikust 1500–1200 e.m.a ja koosneb 1028 hümnist (skr r´j), mis on pühendatud erinevatele jumalatele ja mille loojateks peetakse muistseid riši-sid.

Neljandik « Rigveeda » hümnidest on pühendatud Indra-le, samuti on palju hümne pühendatud Agni-le.

Vanuselt teiseks peetakse « Jadžurveeda-t » (skr yajurveda ‘ loitsude veeda ’), mis koosneb preestrite poolt ohvri-rituaal-idel kasutatud loitsudest ja lausumistest.

Kolmas on « Saamaveeda » (skr sāmaveda ‘ viiside veeda ’), mille tekstid langevad suures osas kokku « Rigveeda » omadega, mis on aga eraldi koostatud selleks, et talletada selle hümnide meloodiad.

Neljas veeda on « Atharvaveeda » (skr atharvaveda ‘ atharvan-preestrite veeda ’), mis koosneb erinevatest hümnidest, loitsudest ja manamistest ning tekkis teistest hiljem.

Veedade vanimad tekstid on tekkinud ligikaudu 1000 eKr ja hiliseimad umbes 500 eKr.

Veedad on oma sisu poolest ohvri- ning ülistuslaulud, palved ja loitsud ja neid on neli:

Veedade traditsioonilise uurimisega tegeleb Vedanga (vedāṅga), mis koosneb kuuest alldistsipliinist:

  • Shiksha (śikṣā): foneetika ja fonoloogia (sandhi)
  • Chandas (chandas): meetrum
  • Vyakarana (vyākaraṇa): grammatika
  • Nirukta (nirukta): etümoloogia
  • Jyotisha (jyotiṣa): astroloogia ja astronoomia
  • Kalpa Vedanga (kalpa): rituaalid

Veedadele tuginevaid õpetussüsteeme (upavedad):

  • Ayurveda: meditsiin
  • Dhanur Veda: võitluskunst
  • Stahapatya Veda: arhitektuur, skulptuur, geomantia
  • Gandharv Veda: muusika, poeetika, tants

Jumal Rama on Rigveeda kehastus, Lakšmana on Jadžurveeda kehastus, Bhaarata on Saamaveeda ja Satrughna on Atharvaveeda kehastus.

Neljast veeda-st sai Dašaratha neli poega, kes mängisid tema palees.

Rigveeda ja Jadžurveeda koosnevad mantra-test, mis jagunevad džaina-deks ja jaaga-deks.

Tark Višvamitra võttis just seepärast Rama ja Lakšmana enesega, et kaitsta oma džainat.

Kui Rama oli pagenduses, lahkus Bhaarata Ayodhajast ning peatus külas nimega Nandigraama, lauldes lakkamatult Rama nime neliteist pikka aastat.

Seetõttu Bhaaratat peetaksegi Saamaveeda kehastuseks.

Satrughna oli too, kes kaitses džainade ja jaagade pühasid paikasid kurjade vaimude ja deemon-ite sissevoolu eest.

Ära arva, et Rāmājana ja veedad on eraldiolevad.

Tegelikult on Rāmājana veedad-e tuum.

Veedade retsiteerimine rituaalsetel sündmustel ja kindlates elusituatsioonides oli braahman-ite ülesanne ja neid anti edasi suulises traditsioonis.

Veedade lugemine ja kuulamine oli lubatud ainult kakskordsündinutele e hinduistliku ühiskonna kolmele kõrgemale seisus-ele; teistel oli see surma ähvardusel keelatud.

Veedadel põhines veedade religioon, mis keskendus ohvririitustele, kuna jumalatele ohverdamisest sõltus muistsete indialaste uskumuste kohaselt nii kosmiline kui ka ühiskondlik kord.

Veedade religioon oli polüteistlik ja selle põhjal kujunes välja hilisem hinduism.

Veedadest on pärit paljud hinduismi jumalused, aga ka maailmavaatelised arusaamad, nt ühiskonna jagunemine seisusteks.

Eesti keeles ilmunud katkendeid Jaan Puhveli (1996, 2001), Linnart Mälli (1975) ja Ülo Valgu (1993, 1997) tõlkes.