Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Vimalakirti

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Vimalakirti1.jpg
Vimalakirti---3.jpg
Vimalakirti ("kuulus määrdumatu"), bodhisattva mahajaana mütoloogias.

Vimalakirti legendi leiame populaarsest mahajaana suutrast "Vimalakirtinirdeshasutrast ".

Selle järgi oli Vimalakirti buda Šākjamuni ajal majaperemeheks Vaishali linnas.

Kui Shakjamuni ükskord sinna tuli, läksid paljud noored Vimalakirti õpilased teda kummardama.


Kuid Vimalakirti ise tema juurde ei läinud, tuues ettekäändeks haiguse.

Šākjamuni palus oma jüngritel minna Vimalakirti juurde, et tema tervise üle pärida, kuid keegi ei tahtnud minna, sest neil oli hästi meeles, et Vimalakirti oli neid vaidlustes võitnud.

Ainult Mandžušrī nõustus Vimalakirti juurde minema, ja nendevahelises vestluses selgus, et nad on võrdväärsed partnerid.

Vimalakirti oli eriti populaarne Hiinas, kus esineb paljudes legendides.


Zenis on tuntud Vimalakirti "äikesetaoline vaikus". Vimalakirti, Vaishali suur talupidajast bodhisattva, oli haige ja Buddha palus, et Šariputra läheks tema tervise järele küsima.

Vimalakirti keeldus, sest Vimalakirti oli teda kord nuhelnud ja ta tundis end selle ülesande jaoks väärituna.

Ka kõik teised õpilased, bodhisattvad kaasaarvatud, väidavad end olevat vääritud ja samal põhjusel: Vimalakirti on pannud neid kord ebamugavasse olukorda.


Lõpuks nõustub Mandžušrī, suur tarkuse bodhisattva Buddha palvet täitma ja läheb suure saatjaskonnaga Vimalakirtit vaatama.

Tekib vestlusi ja sügavaid väitlusi.

Lõpuks tõuseb vestluse teemaks õpetus mitte-kahest.


Lähedalolijad esitavad erinevaid tõlgendusi.

Üks ütleb: "Puhtus ja ebapuhtus on kaks.

Kui näha ebapuhtuse tõelist loomust, siis ei ole puhtuse olukorda, kuid on siiski puhtuse seisundis. See on mitte-kahe-õpetuse väravast sisseastumine."


Teine ütleb: "Samsara ja nirvaana on kaks. Kui näha samsara tõelist loomust, siis ei ole samsaarat, ei ole orjust, vabanemist, tagasipöördumist ega lakkamist."

Lõpuks küsitakse Mandžušrīlt tema arvamust ning ta vastab: "Minu arvamuse järgi mitte-kahe-õpetuse väravast sisseastumine on see, et ei ole sõna ega kõne, ei viitamist ega teadmist ühestki põhiküsimusest, ja see, et te hoiate eemale kõigist küsimustest ja vastustest."


Tema tõlgendust ülistatakse suuresti. Seejärel palub Mandžušrī Vimalakirti tälgendust sellest asjast. "Vimalakirti oli aga vait, ei öelnud sõnagi".

See on Vimalakirti "äikesemürina taoline vaikus".